Close

19 sierpnia 2022

I edycja Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

 Szanowni Państwo,

 Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do
udziału w I edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.

 Celem turnieju jest promowanie wśród aplikantów idei mediacji jako
jednej z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz
rozwijanie umiejętności polubownego rozstrzygania konfliktów i
skutecznej komunikacji interpersonalnej.
Do udziału w turnieju mediacyjnym mogą zgłaszać się trzyosobowe
drużyny aplikantów z tej samej okręgowej izby radców prawnych.
Rejestracji należy dokonać od 10 sierpnia do 21 września br. poprzez
formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.turniej.kirp.pl

Turniejowe zmagania rozpoczną się 28 września br. Pierwszy etap
rozgrywki zostanie przeprowadzony online – będzie polegał na
rozwiązaniu przez każdego uczestnika turnieju testu zawierającego 50
pytań. Do etapu drugiego, który odbędzie się w dniach 3-10
października 2022 r., zakwalifikuje się maksymalnie 19 drużyn
reprezentujących okręgowe izby radców prawnych. Zadaniem, z którym
na tym etapie turnieju zmierzą się aplikanci, będzie przygotowanie
scenariusza spotkania mediacyjnego.

W ostatnim trzecim etapie rozgrywki wezmą udział trzy najwyżej
ocenione w etapie drugim drużyny. Finał turnieju zostanie
przeprowadzony stacjonarnie – zadaniem będzie przeprowadzenie
symulacji mediacji na podstawie scenariusza opracowanego w etapie
drugim.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
za zajęcie I miejsca – nagroda o łącznej wartości 4 500 zł na
Drużynę,
za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości 3 000 zł na
Drużynę,
za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości 1 500 zł na
Drużynę.