Close

13 marca 2023

EDUKACJA PRAWNA

W dniu 11 marca 2023r. Katarzyna Pyrzyńska- Czupryniak Koordynator do Spraw Edukacji Prawnej naszej Izby miała przyjemność udzielić wywiadu dotyczącego problematyki edukacji prawnej.

Wywiad wpisywał się w badania Pani Moniki Wrzoszczyk-Papaj, doktorantki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przygotowuje pracę doktorską pt. „Socjologiczna analiza problematyki dobra wspólnego na przykładzie edukacji prawnej w Polsce. Perspektywa neoinstytucjonalna”.