Close

Zadania publiczne


Zadanie publiczne – działanie samorządu terytorialnego realizowane na podstawie ustaw, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych (zadania własne) oraz zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa (zadania zlecone). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. wprowadziła podział zadań samorządu terytorialnego na własne i zlecone. Niemożliwym jest jednak stworzenie uniwersalnych kryteriów umożliwiających jasny podział działań administracji rządowej i samorządowej. Są one bowiem tworzone w konkretnych warunkach i w oparciu o określone cele.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status