Close

6 października 2022

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Włodzimierza Chróścika uprzejmie informuję, że KRRP otrzymała pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadamiające o podpisanym w dniu 9 września br. Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a UNICEF, w którym strony zadeklarowały współpracę na rzecz zapewnienia osobom małoletnim z Polski oraz Ukrainy dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Jednym z elementów wskazanej współpracy jest organizacja i przeprowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń dla profesjonalistów z obszaru wymiaru sprawiedliwości.

Planowane szkolenia mają być poświęcone m. in. zasadom prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym.

Szkolenia będą się odbywać w siedzibach sądów okręgowych, w systemie hybrydowym:

– dzień 1 szkolenie on-line: zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa karnego oraz psychologicznych aspektów postępowania z osobami poniżej 18-go roku życia, osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością o charakterze seksualnym – 8 godz.,

– dzień 2 warsztaty: prowadzone przez psychologów z zakresu komunikacji z osobami małoletnimi oraz osobami pokrzywdzonymi przestępczością na tle seksualnym (przedstawienie technik przesłuchania, prowadzenia rozmowy), zasad udzielania wsparcia – 8 godz.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zadanie to docelowo  ma zostać zrealizowane przez Krajową szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

ZAINTERESOWANYCH RADCÓW PRAWNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO BIURA OIRP DO DNIA 07.10.2022R. DO GODZINY 11:30!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status