Close

6 października 2022

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Włodzimierza Chróścika uprzejmie informuję, że KRRP otrzymała pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadamiające o podpisanym w dniu 9 września br. Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a UNICEF, w którym strony zadeklarowały współpracę na rzecz zapewnienia osobom małoletnim z Polski oraz Ukrainy dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Jednym z elementów wskazanej współpracy jest organizacja i przeprowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń dla profesjonalistów z obszaru wymiaru sprawiedliwości.

Planowane szkolenia mają być poświęcone m. in. zasadom prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym.

Szkolenia będą się odbywać w siedzibach sądów okręgowych, w systemie hybrydowym:

– dzień 1 szkolenie on-line: zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa karnego oraz psychologicznych aspektów postępowania z osobami poniżej 18-go roku życia, osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością o charakterze seksualnym – 8 godz.,

– dzień 2 warsztaty: prowadzone przez psychologów z zakresu komunikacji z osobami małoletnimi oraz osobami pokrzywdzonymi przestępczością na tle seksualnym (przedstawienie technik przesłuchania, prowadzenia rozmowy), zasad udzielania wsparcia – 8 godz.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zadanie to docelowo  ma zostać zrealizowane przez Krajową szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

ZAINTERESOWANYCH RADCÓW PRAWNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO BIURA OIRP DO DNIA 07.10.2022R. DO GODZINY 11:30!