Close

Blog

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024. DODATKOWY NABÓR – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze – deklarujących chęć udzielania […]

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ DO SZCZECINA

Komisja do Spraw Seniorów OIRP w Zielonej Górze zaprasza na: Jednodniową wycieczkę do Szczecina, której głównym celem będzie udział w Operze na Zamku – Crazy forYou. Impreza odbędzie się w dniu 7 stycznia 2024 r. Opłata za udział w imprezie dla seniorów radców prawnych, członków OIRP w Zielonej Górze, wynosi 100,00 zł i obejmuje […]

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej […]

Czytaj więcej...

DYŻURY W POSTĘPOWANIU PRZYSPIESZONYM – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r. poz. 920), Rada OIRP w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić Prezesom Sądów Rejonowych, których obszar właściwości obejmuje […]

Czytaj więcej...

Kuratorzy procesowi – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowna Koleżanko, Szanowny KolegoZ uwagi na licznie napływające do biura OIRP w Zielonej Górze prośby sądów o wskazanie kandydatów do pełnienia funkcji kuratora procesowego, Rada podjęła się sporządzenia listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcieliby pełnić tę funkcję.W związku z powyższym zapraszam radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowanych podjęciem […]

Czytaj więcej...

Udzielanie nieletnim pomocy prawnej z urzędu – KOMUNIKAT DZIEKANA

. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby: Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: – imię i nazwisko; – adres do doręczeń; – […]

Czytaj więcej...

OBROŃCY W SPRAWACH KARNYCH – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby: 1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze […]

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Postsocjalistyczne prawo dewizowe. Procesy konwergencji i dyferencjacji w Europie Środkowej i Wschodniej.”

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Badawczą Postsocjalistyczne prawo dewizowe. Procesy konwergencji i dyferencjacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Odbędzie się ona 27-28 października 2023 r. w Zielonej Górze. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia w niej udziału wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Celem Konferencji […]

Czytaj więcej...