Winogrono

UBEZPIECZENIE OC

 

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez Agencję Ubezpieczeniową iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa - tel. 22 646 42 42

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z iExpert.pl: Milena Dynus - Kierownik ds. Klientów Kluczowych, e-mail: milena.dynus@iexpert.pl, tel: 882 102 221 lub 22 646 42 42

Zawieranie ubezpieczeń: www.iexpert.pl

- link do serwisu zawierającego informacje o OC obowiązkowym i dodatkowym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/

- link do serwisu zawierającego dane o OC nadwyżkowym uniwersalnym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-uniwersalne

Dane jednostki PZU S.A. obsługującej szkody z ubezpieczeń OC radców prawnych: PZU S.A. Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, tel. 22 308 38 90; e-mail: pcprof@pzu.pl

 

ROK 2019

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe) - 2019

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe) - 2019

Dowód zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków radców prawnych - 2019 

 

ROK 2018

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe) - 2018

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe) - 2018

Dowód zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków radców prawnych - 2018

 

ROK 2017

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe) - 2017

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe) - 2017

Dowód zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków radców prawnych - 2017

 

ROK 2016

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe) - 2016

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe) - 2016

Dowód zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków radców prawnych - 2016

 

ROK 2015

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe) - 2015

Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe) - 2015

Dowód zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków radców prawnych - 2015