Winogrono

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

TUTAJ zamieszczone zostały plany zajęć teoretycznych (ćwiczenia i wykłady) dla aplikantów radcowskich wszystkich roczników w 2019 r.

Aplikantów rozpoczynających szkolenie w 2019 r. (I rok) zapraszamy do siedziby Izby w dniu 8 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 (przed rozpoczęciem zajęć) w celu złożenia przed Dziekanem OIRP ślubowania oraz omówienia organizacji szkolenia.

 


LISTOPAD

SZLACHETNA PACZKA 2018

Drodzy radcowie prawni, aplikanci radcowscy. Ludzie dobrego serca.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze włączyła się do akcji Szlachetna Paczka.

W ramach wsparcia chcielibyśmy udzielić pomocy rodzinie p. Krytyny i p. Romana, którzy wspólnie wychowują niepełnosprawnego syna.

 

Historia rodziny:

Pani Krystyna (57 l.) mieszka wspólnie z mężem, panem Romanem (60 l.) oraz synem, panem Robertem (31 l.). Syn urodził się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym, jest niewidomy i wymaga całodobowej opieki. W marcu 2016 roku w pożarze kamienicy rodzina straciła dach nad głową i dorobek całego życia. Od tamtego traumatycznego wydarzenia rodzina mieszka w jednopokojowym mieszkaniu interwencyjnym. Decyzją wspólnoty mieszkaniowej rozpoczęto remont spalonej kamienicy. Z tego tytułu rodzina wnosi comiesięczną opłatę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości 1350 zł. Do głównych źródeł utrzymania należą: emerytura Pani Krystyny (1000 zł), świadczenie Pana Roberta (1053 zł) oraz pensja pana Romana (1530 zł). Na dokończenie remontu kamienicy rodzina zmuszona była zaciągnąć kredyt w wysokości 20000 zł, a rata kredytu obciąża budżet rodziny kwotą 500 zł miesięcznie. Poza tym rodzina ponosi wydatki na utrzymanie mieszkania, w którym aktualnie przebywa w kwocie 1070 zł oraz wydatki na leczenie i leki w kwocie ok. 850 zł. W połowie grudnia wykonawca remontu planuje zakończenie prac i przekazanie wspólnocie mieszkań w stanie deweloperskim. Rodziny nie stać na wykończenie i wyposażenie mieszkania - wszystkie sprzęty oraz meble uległy zniszczeniu podczas pożaru i akcji gaśniczej. Używany sprzęt znajdujący się w obecnym, zastępczym mieszkaniu rodzina otrzymała od postronnych osób. Wydarzenia z przeszłości odbiły się na zdrowiu Pana Roberta, u którego stwierdzono nadczynność tarczycy. Pani Krystyna od 31 lat opiekuje się niepełnosprawnym synem Robertem. Pan Robert nie chodzi, nie mówi, wymaga karmienia i pomocy w czynnościach higienicznych. Syn ma bardzo dobry kontakt z ojcem - pomimo tego, że nie widzi, zawsze rozpoznaje, że ojciec wrócił z pracy, gdyż zmienia się jego zachowanie. Jedynym marzeniem rodziny jest powrót do wyremontowanego mieszkania. Rodzina chciałaby zakończyć remont mieszkania oraz wyposażyć je w najpotrzebniejsze sprzęty. Obecnie rodzina potrzebuje lodówko-zamrażarki, pralki automatycznej oraz kuchenki gazowej, gdyż posiadane obecnie są w znacznym stopniu zużyte. Państwo potrzebują również odzieży oraz obuwia dla wszystkich członków rodziny. Rodzina będzie wdzięczna za żywność i środki czystości. Dla niepełnosprawnego Pana Roberta prosi o pielucho-majtki na rzepy rozmiar M-2 oraz podkłady na łóżko 90 cm na 60 cm. Rodzina nie oczekuje nowych sprzętów i będzie wdzięczna za każdą okazaną pomoc.

 

Potrzeby Rodziny:

- pielucho-majtki na rzepy rozmiar M-2,
- podkłady na łóżko 90x60
- środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów
- wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, ręczniki, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka
- szczególne upominki: pani Krystyna - suszarko-lokówka do włosów; pan Roman - wędka spinningowa
szczegółowe informacje dotyczące rodziny i jej potrzeb (do poprania tutaj)
Ludzi dobrego Serca prosimy o przekazanie pomocy rzeczowej do Biura Izby lub wpłaty na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 z dopiskiem „szlachetna paczka”. Przed planowanym zakupem potrzebnych rzeczy bardzo prosimy o kontakt z biurem Izby, w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie zbiórki

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiatach aby do dnia 3 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do biura Izby) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT SŁUBICKI pkt w Słubicach - 2 radców prawnych

POWIAT WSCHOWSKI - pkt w Sławie - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


PAŹDZIERNIK

ZIMOWE WARSZTATY MEDIACJI

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz 30.11-02.12.2018 r.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa

Cena: 2.100 zł + VAT, tj. 2583 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów)    

Link do rejestracji: http://zwm2018.badanie.net/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 października 2018 r. 

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.


Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów 16-17 listopada 2018 r.

 

Szanowne Koleżanki Mediatorki, Szanowni Koledzy Mediatorzy,

miło mi poinformować, że po długich przygotowaniach Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP uruchamia cykl szkoleń dedykowanych dla mediatorów mających już ukończone podstawowe 40 godzinne szkolenie.
Szkolenia będą miały formę Warsztatów Specjalistycznych i skoncentrowane będą na wybranych fragmentach etapów mediacji i tych zagadnieniach, które zostały wskazane przez naszych mediatorów. Warsztaty będą zatem miejscem rozwiązywania konkretnych problemów występujących w procesie mediacji, jak i  platformą wymiany doświadczeń i zgłaszania problemów oraz blokad spotykanych w konkretnych mediacjach.

Korzyści z udziału w Warsztatach Specjalistycznych z całą pewnością odczują zarówno doświadczeni mediatorzy jaki i Ci, którzy dopiero przegotowują się do praktyki mediacyjnej. Scenki, ćwiczenia i symulacje oparte na realnych sytuacjach mediacyjnych, rozmowy z doświadczonymi praktykami, są najlepszą szkołą dla poszukującego mediatora.

Trenerami będą mediatorzy praktycy, mediatorzy dydaktycy, doświadczeni akademicy i prawnicy.

Warsztaty będą się odbywały w Warszawie w ciągu dwóch kolejnych dni: piątku i soboty. Uczestniczyć można w poszczególnych dniach lub w obu, korzystając ze zniżek.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematami najbliższych Warsztatów 16-17 listopada 2018r. i zarejestrowania się do udziału w nich.
Ze względu na formę warsztatową zajęć maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

Węcej informację dostępnych na stronie: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow/

Pozdrawiam serdecznie

Cezary Jezierski

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP


STANOWISKO RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Stanowisko z dnia 9 października 2018r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie działań podejmowanych wobec sędziów sądów powszechnych.

Na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (tekst jednolity: Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018r.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze przyjmuje następujące stanowisko:

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie działaniami dyscyplinarnymi podejmowanymi wobec sędziów sądów powszechnych.

W ocenie Rady świadczyć one mogą o tym, że podejmowane są w celach innych niż te, którym mają służyć.

Gdyby powyższe zostało potwierdzone należałoby to uznać za zagrożenie dla fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 października 2018 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


KOMUNIKAT PO SPOTKANIU PRZEDSTAWICIELI OGÓLNOPOLKSIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

O mediacji na spotkaniu w Łodzi

przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

 

W dniach 5-7 października w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitał Dziekan OIRP
w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki, przedstawiciel Ośrodka Mediacji przy tej Izbie -r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP r.pr. Cezary Jezierski, jako współorganizatorzy spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony między innymi w sprawach gospodarczych.

 

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora - psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

 

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych.

 

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Europu (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

 

Komunikat powstał we współpracy z Ośrodkiem Mediacji w Szczecinie-reprezentowanym przez r.pr. Tomasza Pichetę.

 

r.pr. Aleksandra Krysztofiak

r.pr. Cezary Jezierski


Zimowe warsztaty mediacji - Szkolenie mediatorów w nowej odsłonie

 

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

 

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

 

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz 30.11-02.12.2018 r.

 

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa

 

Cena: 2.100 zł + VAT, tj. 2583 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów)    

 

Link do rejestracji:

http://zwm2018.badanie.net/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 października.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/szkolenie-mediatorow-w-nowej-odslonie/


WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWCKICH

Wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, które chciałyby rozpocząć aplikację radcowską w styczniu 2019 r., powinny wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie OIRP w Zielonej Górze albo wysłać go pocztą na adres: ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra (decyduje data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 210,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska – w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.


Nabór uzupełniający do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp.

Informujemy, że Wojewoda Lubuski przeprowadza nabór uzupełniający do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp.

Informacje dotyczące naboru, lista oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Wydziały Urzędu” ---> „Wydział Zdrowia” ---> ”Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który znajduje się pod adresem: www.bip.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Wojewoda” ---> „Komunikaty Wojewody”.

Dokumenty proszę składać w biurze Izby w terminie do dnia 10 października 2018 r.

Informacji można również zasięgnąć pod numerem telefonu: 95 711 54 49


Uchwała KRRP w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych jego organów i jednostek organizacyjnych na język angielski

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

DO POBRANIA: Uchwała KRRP


WRZESIEŃ

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2018

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r. ogłosiła TUTAJ


Program wymiany prawników MULTILAW - IV TURA

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza czynnych radców prawnych majacych nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego do wzięcia udziału w projekcie finansowanym ze środków UE - MULTILAW polegajacym na wymianie prawników pomiędzy 7 państwami Unii Europejskiej. Szczegóły w załączniku.

Radcowie prawni zainteresowani wyjazdem mogą przesyłać swoje zgłoszenia do piątku 26 października br. poprzez formularz dostępny tutaj: http://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-rekrutacja-do-czwartej-tury-programu/  Zachęcamy także do zapoznania się z relacjami z poprzednich tur wymiany umieszczonymi na stronie KIRP pod następującym linkiem: http://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/

Jednocześnie, gdyby zechcieli Państwo zorganizować staż dla prawnika z zagranicy w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników (uzgodnione dwa tygodnie w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. w wybranej kancelarii), będziemy zobowiązani za informację w tej sprawie w terminie do piątku 12 października.

Do pobrania:

1. Pismo Wiceprezesa KRRP Pana Michała Korwka

2. MULTILAW - Practical guide

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy regulacji zamówioeń publicznych"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej Konferencj Naukowej " Problemy regulacji zamówień publicznych".

Miejsce: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa ul. Postępu 17a

Termin: 16 listopada 2018 r.

O konferencji

Celem organizowanej Konferencji Naukowej jest identyfikacja teoretycznych i praktycznych problemów stanowienia prawa zamówień publicznych w Polsce. Konferencja stanowić ma głos w dyskusji w toczącym się aktualnie procesie zmian w regulacjach prawnych. Zamierzeniem organizatorów Konferencji jest by służyła wymianie myśli i spostrzeżeń, była okazją do sformułowania diagnoz aktualnego stanu prawnego w obszarze zamówień publicznych oraz sformułowania postulatów de lege ferenda.

 

Termin przesyłania tematów wystąpień: 15 października 2018 r.

Termin przesyłania materiałów do publikacji: 15 grudnia 2018 r.

Efektem Konferencji będzie monografia, która zostanie opublikowana w 2019 roku.

 

Więcej informacj oraz rejestracja dostępne na stronie: http://www.konferencjazp.wpa.uz.zgora.pl/


AKADEMIA PRAWNIKA - Ośrodek Mediacji OIRP w Bydgoszczy - SZKOLENIE

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza wszystkich radców prawnych i adwokatów na nowatorskie szkolenie „uszyte na miarę”  AKADEMIA PRAWNIKA

 

Czy 9 lat nauki prawa wystarczy do osiągnięcia sukcesu?

Dotychczasowy system kształcenia prawników nie przewidywał doskonalenia umiejętności miękkich, które będą włączone do programu szkolenia aplikantów dopiero od najbliższego roku szkolnego. Udział w Akademii Prawnika to doskonała okazja dla praktykujących radców prawnych/adwokatów dostosowania się do zmieniających wymagań i potrzeb rynku. Badania wykazały, iż to właśnie „umiejętności miękkie” mają decydujące znaczenie na drodze do sukcesu.

Program: został opracowany przez trenera biznesu przy udziale radcy prawnego z 15 letnim doświadczeniem. Poszczególne tematy będące przedmiotem odrębnych szkoleń zostały połączone w taki sposób, aby w ramach jednego szkolenia wyposażyć prawnika w efektywne narzędzia do wykonywania swojej pracy.

Prawnik XXI wieku to nie tylko godny zaufania znawca przepisów prawa, ale to ktoś, kto :
• umie słuchać, odzwierciedlać, okazywać empatię,
• podąża za swoim klientem, rozumie jego potrzeby,
• umie przemawiać i przekonywać do znalezienia najlepszego rozwiązania a nie do swoich racji,
• zna i stosuje pozasądowe metody rozwiązywania sporów,
• umie dobrze zorganizować swoją pracę, radzić sobie ze stresem i presją

 

Podczas kursu prowadzonego według autorskiego programu nauczysz się :

 • rozpoznawać i zaspokajać rzeczywiste potrzeby swoich klientów, odkrywać co kryje się pod pojęciem „interes klienta”,
 • radzić sobie z „trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem” za pomocą narzędzi asertywnych,
  • budować i rozwijać dobre relacje z klientami,
 • rozpoznawać rodzaje temperamentu i typy osobowości oraz dostrajać do nich swoją komunikację,
 • psychologicznych aspektów komunikacji międzyludzkiej,
 • negocjować efektywnie swoje wynagrodzenie,
 • moderować strony w poszukiwaniu rozwiązania korzystnego dla obu stron sporu,
 • rozpoznawać taktyki negocjacyjne i umieć się przed nimi obronić,
 • lepiej rozumieć istotę sporu, pozasądowe metody rozwiązywania sporów, rolę prawnika w mediacji,
 • stosować w praktyce tajniki dobrej autoprezentacji, sztuki przemawiania, przekonywania, podstawy praw perswazji,
 • zarządzać sobą w czasie i organizować swoją pracę,
 • stosować techniki redukcji stresu, radzić sobie z „ pracą pod presją”,
 • podstawowych elementów zarządzania kancelarią
 •  

Terminy szkolenia: 26,27,28 październik 16,17,18 listopad 2018r.piątki od 13.00-19.00, soboty, niedziele od 09.00-16.00
Zgłoszenia są przyjmowane do 22.10.2018r.

 

Szczegóły na: https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/akademia-prawnika/


SZKOLENIA OGÓLNOPOLSKIE - KRRP

Serdecznie zapraczamy do udziału w szkoleniach ogólnopolskich organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Szkolenia KIRP znajdują się na stronie: http://szkolenia.kirp.pl


ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO POCZDAMU

Okręgowa Izba Radców Prawych w Zielonej Górze zaprasza na wycieczkę do POCZDAMU.

Termin: 13 października 2018 r.
Cena: 99,00 zł 

Program:

07:00 – wyjazd z Zielonej Góry.

Wyjazd z kraju: Świecko. 10.00 – przyjazd do Poczdamu.

Zwiedzanie POCZDAMU  ("Wersal Północy", stolica Brandenburgii):

Stare Miasto - rynek, ratusz, kościół św. Mikołaja, Brama Brandenburska, dzielnica holenderska (miniatura Amsterdamu), Aleksandrovka (wioska rosyjska), ulica Brandenburska (deptak). Czas wolny.

Zespół parkowo-pałacowy SANSSOUCI (lista UNESCO) pałac Sanssouci, Nowy Pałac, Chińska Herbaciarnia, Oranżeria, Kościół Pokoju, młyn- wiatrak.

Pałac CECILIENHOFF - miejsce spotkań Wielkiej Trójki podczas słynnej Konferencji Poczdamskiej w 1945 r.

Około 17:00 – wyjazd do kraju. Wjazd do kraju: Świecko. 20:00 – rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze.

W cenie:

- autokar firmowy: klimatyzacja, wc, dvd, barek płatny – ok. 500 km

- pilot BP EXODUS ,

- ubezpieczenie NW, KL, bagaż

- podatek VAT

- system audio guide

 

Dodatkowe opłaty: ( wymaga wcześniejszej rezerwacji! )

15 euro - wstęp do Neue Palais (z polskim przewodnikiem lokalnym )

Uwaga! Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport lub dowód osobisty.

 

Szczegółowych informacji udziela r. pr. Małgorzata Wiśniewska, tel. 606 730 277

 


Konkurs na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

Należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych. Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 1921 października w Poznaniu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do 3 października br. pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 października br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.


X edycja Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

"uprzejmie informujemy, że Redakcja miesięcznika "Przegląd Sądowy" oraz Wolters Kluwer Polska SA ogłosiły X edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących - w Waszej opinii - na szczególne wyróżnienie. Organizatorom bardzo zależy na promowaniu publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postęowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Dziesiąta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2017 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana dla Zwycięzcy nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty "Przeglądu Sądowego".

 

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach "Przeglądu Sądowego" oraz na http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/czasopisma/PrzeglądSadowy/konkurs-PS_X_edycja.pdf.

W wypadku jakichkoilwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361."

 

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższą informacją i Regulaminem oraz wskazywanie do biura Izby proponowanych do nagrody publikacji wraz z uzasadnieniem, w terminie do 10 października 2018 r.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu "Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwościLubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego 19-20 października 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zpraszamy na:

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

odbywającego się w dniach 19 - 20 października 2018 r.

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra

Za udział w konferencji można uzyskać 5 punktów szkoleniowych.

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI DLA RADCÓW RPAWNYCH DO DNIA 30 września 2018 r.

Organizatorzy:

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Fundacja Państwo Prawa

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA ...:::KLIK:::...

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

19 października (Piątek)

8.00: Rejestracja uczestników

9.00: Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.10: Wprowadzenie - dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ, Współprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

9.20: Podpisanie Porozumienia o współpracy między Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.30: Debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki, s. 104.

Uczestnicy debaty:

Mgr Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Mgr Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry

Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Poseł i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Dr hab. Andrzej Misiołek, prof. WSZOP w Katowicach, Senator RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Senatu RP

Mgr Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ, Kierownik Katedry Organizacji Administracji Publicznej - prowadzący debatę

Mgr Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Nowej Soli

Mgr Artur Zasada, Poseł na Sejm RP, Komisja Infrastruktury Sejmu RP,

Dr Piotr Zientarski, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

 

10.30: Przerwa kawowa, sala 103

Briefing medialny z udziałem uczestników debaty parlamentarnej, sala 105

10.45: Pierwsza Sesja plenarna, Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, sala 104.

Przewodniczy: Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Sekretarz: Dr Anna Chodorowska

10.45 - Dr Ryszard Balicki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski - Konstytucyjna zasada samorządu terytorialnego

11.00 - Dr Ryszard Krawczyk Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Konstytucyjna zasada pomocniczości a samorząd terytorialny

11.15 - Dr Tomasz Zalasiński Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa - Konstytucyjna zasada stabilności finansów publicznych i jej konsekwencje dla samorządu terytorialnego

11.30 - Dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA Wydział Prawa, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - Konstytucyjne zasady decentralizacji władzy publicznej i samodzielności samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego

11.45 - Dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Czy interesy samorządu terytorialnego są dobrze reprezentowane w procesie stanowienia prawa?

12.00 - Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Zasada równości w wyborach samorządowych (w sprawie liczby radnych i okręgów wyborczych)

12.15 - Dr hab. Jerzy Ciapała, prof. USz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński - Akty prawa miejscowego jako formy stanowienia prawa przez samorząd terytorialny. Wybrane problemy na tle aktualnych uwarunkowań

12.30 - Prof. dr hab. Marek Chmaj Wydział Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie - Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w kontekście tzw. ustawy dezubekizacyjnej

12.45: Przerwa kawowa, sala 103.

13.00: Druga sesja plenarna, Europejskie aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, sala 104.

Przewodniczy: Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

Sekretarz: Dr Justyna Węgrzyn

13.00 - Dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski - Samorząd państwa członkowskiego Unii Europejskiej - formy i zakres wpływu na proces tworzenia prawa

13.15 - Dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski - Polski samorząd terytorialny w świetle polityki spójności Unii Europejskiej - doświadczenia i wyzwania

13.30 - Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako istotny składnik budżetu - aspekty prawne

13.45 - Dr Izabela Gawłowicz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - "Subsidiarity means everyone has a part to play". O subsydiarności w prawie Unii Europejskiej z perspektywy międzynarodowej

14.00 - Prof. dr hab. Jacek Sobczak Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Wydział Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie - Zadania samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach ze Wschodem

14.15 - Dr hab. Ewa Tuora - Schwierskott, prof. PWSZ w Legnicy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - Konstytucyjne aspekty wyborów samorządowych w Republice Federalnej Niemiec

14.30 - Dr Anna Chodorowska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Swoboda działalności władz lokalnych we Francji jako prawo podstawowe

14.45: Przerwa

16.00: Panele dyskusyjne

16.00: Pierwszy panel dyskusyjny, Prawne aspekty realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, sala 105.

Przewodniczy: Dr hab. Bernadetta Nitschke - Szram, prof. UZ

Sekretarz: Dr Agnieszka Opalińska

16.00 - Dr Agnieszka Opalińska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski- Partycypacja społeczna wyzwaniem dla samorządu. Zalety i wady budżetów obywatelskich

16.15 - Dr Aleksandra Stopova - Kozioł Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Oświadczenie woli wójta w imieniu gminy

16.30 - Dr Bogusław Przywora Uniwersytet Humanistycznoprzyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Biuro Analiz Sejmowych - Problem reglamentacji sprzedaży alkoholu po nowelizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 roku

16.45 - Dr Ewa Żołnierczyk Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Sposób powoływania komisji konkursowej w celu wyłonienia kierownika samodzielnego publicznego ośrodka zdrowia

17.00 - Dr Leszek Kaczmarski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Współdziałanie organów administracji w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy

17.15 - Dr hab. Bogdan Halczak, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Prawne podstawy działania Wojewódzkich Rad Narodowych (1950-1956)

17.30 - Dyskusja

16.00: Drugi panel dyskusyjny, Praktyczny wymiar kodeksu wyborczego w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, sala 010.

Przewodniczy: Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Sekretarz: Dr Justyna Michalska

16.00 - Dr Justyna Michalska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Rola gminy w realizacji Kodeksu wyborczego

16.15 - Dr Anna Feja - Paszkiewicz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Stałe zamieszkiwanie na obszarze jednostki samorządu terytorialnego jako cenzus wyborczy w wyborach do organów samorządu terytorialnego

16.30 - Michał Zieliński Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - O ciszy wyborczej inaczej - pożądany zakres przedmiotowy w wyborach samorządowych

16.45 - Dr Katarzyna Płonka - Bielenin Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Analiza zmian w samorządzie gminnym wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

17.00 - Dr Nina Leśniak - Niedbalec Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej a działalność jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane

17.15 - Dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Sejmik zielonogórski w systemie administracyjnym Księstwa Głogowskiego

w epoce habsburskiej (1526-1740)

17.30 - Dyskusja

16.00: Trzeci panel dyskusyjny, Realizacja zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w płaszczyźnie zaspokajania potrzeb obywateli, sala 0.12.

Przewodniczy: Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Sekretarz: Dr Piotr Kapusta

16.00 - Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Rola gminy we wspieraniu rodziny

16.15 - Dr Justyna Węgrzyn Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Przetwarzanie danych osobowych przez gminne ośrodki pomocy społecznej

16.30 - Dr Daniel Wojtczak Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Prawo obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego

16.45 - Adw. Robert Kornalewicz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze - Obrona organów samorządu terytorialnego przed nadużywaniem prawa do informacji - teoria i praktyka

17.00 - Dr Marta Górka Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Wpływ regulacji ustawy o jawności życia publicznego na funkcjonowanie władz samorządowych

17.15 - Dr Piotr Kapusta Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Szczególna ochrona stosunku pracy radnego

17.30 - Dyskusja

20 października (Sobota)

10.00: Trzecia Sesja Plenarna, Zasady funkcjonowania i kontroli jednostek samorządu terytorialnego, s. 104.

Przewodniczy: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Sekretarz: Dr Anna Feja - Paszkiewicz

10.00 - Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński - Zasada wyłączności ustawy a zakres swobody prawodawczej gminy

10.15 - Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Granice nadzoru nad samorządem terytorialnym. Stan normatywny a praktyka

10.30 - Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Władztwo rady gminy w zakresie podatków samorządowych

10.45 - Dr Zbigniew Wrona Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, Najwyższa Izba Kontroli - Prawne aspekty i praktyka kontroli NIK wobec jednostek samorządu terytorialnego

11.00 - Dr hab. Anna Gołębiowska, dr Anna Kociołek - Peksa Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - Rola soft law i uwarunkowań prakseologicznych w kształtowaniu ustroju samorządu terytorialnego

11.15 - Dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Samorząd terytorialny i demokracja

11.30 - Dr hab. Bernadetta Nitschke - Szram, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Kształtowanie się i ewolucja idei samorządu terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej

11.45: Zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Finansowego „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania” Mierzęcin, 22 – 24 października 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zjazd Katedr Prawa Finansowego

„Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”

Mierzęcin, 22 – 24 października 2018 r.

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

uprzejmie informujemu informujemy, że Rada Okręgowej Izby radców Prawnych w Zielonej Gózrze objęła patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową Zjazd Katedr Prawa Finansowego pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania"odbywającej się w dniach 22-24 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy Koleżanbki i Kolegów do wzięcia udziału w Konferencji. Za udział w konferencji radca prawny otrzyma 5 punktów szkoleniowych.

Celem organizowanej Konferencji Naukowej - Zjazdu Katedr Prawa Finansowego jest próba zdiagnozowania teoretycznych i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa finansowego. Stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dyskursu naukowego powinno przyczynić się do ustalenia doktrynalnych problemów i praktycznych barier w prawidłowym kształtowaniu treści tego prawa, a także jego funkcjonowaniu. Nie mniej istotne są także wyzwania, jakie dla przedstawicieli doktryny tworzą dynamiczne zamiany stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych. Wymuszają one potrzebę opracowania nowych koncepcji prawnofinansowych oraz poszukiwania właściwych rozwiązań problemowych zagadnień. Te generalne uwarunkowania tematyczne konferencji znajdą uszczegółowienie w panelach tematycznych:

 

1. Stanowienie i stosowanie prawa finansowego,

2. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa daninowego,

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa budżetowego,

4. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawnofinansowej regulacji rynków finansowych.

 

REJESTRACJA

Opłata konferencyjna: 990 zł. Obejmuje dwa noclegi, koszty uczestnictwa, wyżywienie, wstęp na basen i siłownię, a także publikację opracowań w monografii.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji.


Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 15 września 2018 r. na rachunek bankowy Fundacji Paradyż
Bank Zachodni WBK 83 1090 1593 0000 0000 5902 4774
zaznaczając w treści przelewu „imię_nazwisko_Mierzęcin".


Email konferencyjny: w3zkpf2018@wpa.uz.zgora.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY ...:::KLIK:::...

 

Więcej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogóskiego  ...:::KLIK:::...

 

 


SIERPIEŃ
LIPIEC

XXiX OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA PRAWNIKÓW W OPOLU

Szanowni Państwo, Spartakianie!

 

Ruszyły zapisy na tegoroczne święto prawników i sportu – Spartakiada 2018.

Zachęcamy do zapoznania się (i oczywiście wypełnienia) formularza rejestracyjnego , który już dostępny jest na stronie http://spartakiada2018.opole.pl/

Zapraszamy również do śledzenia  FB XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników, gdzie prócz aktualności znajdą się również przydatne informacje dotyczące: dyscyplin, wydarzeń towarzyszących jak i miasta Opola.

źródło informacji: www.adwokatura.opole.pl


CZERWIEC

Konferencja - Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?

Krajowa Izba Radców Prawnych, Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego, zaprasza na Konferencję:

Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?”

 

Konferencja będzie poświęcona tematyce stosowania rozwiązań chmurowych w świadczeniu usług prawnych.

Uczestnicy wydarzenia uzyskają informację na temat korzyści i ryzyk związanych z wdrożeniem chmury w kancelariach prawnych oraz informacji czy warto w każdym przypadku wdrażać chmurę, jak korzystać z rozwiązań w chmurze, czy jest alternatywa dla chmur i jak stosować w praktyce rozwiązania chmurowe.

Konferencja będzie miała nowoczesną formułę debaty, w czasie której radcowie prawni będą mogli zadawać prelegentom pytania oraz brać czynny udział w dyskusji.

Każdy radca prawny może dodać pytanie do debaty za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie Konferencji: https://konferencja.kirp.pl/

O ryzykach, korzyściach, wyzwaniach, kosztach i innych aspektach rozwiązań chmurowych będą mówić praktycy IT oraz prawnicy, którzy wdrożyli rozwiązanie chmurowe i korzystają z niego na co dzień. Odrębnym punktem będzie dyskusja na temat bezpieczeństwa i ochrony danych. Szczegółowy program Konferencji na stronie: https://konferencja.kirp.pl/

Data Konferencji: 

20 czerwca 2018 r.

 

 Godziny Konferencji:

10:00 – 16:00

 

Miejsce Konferencji: 

Sala pod Kopułą

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa


 

Zapraszamy!


Program wymiany prawników - MULTILAW

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

uprzejmie proszę o informację czy są wsród Państwa  osoby chętne, które zechcą zaangażować się w organizację wymiany prawników na terenie Polski poprzez umożliwienie dwutygodniowego stażu dla prawnika z zagranicy podczas III tury wymiany (w ustalonym przez wszystkie zainteresowane strony terminie od września do grudnia 2018 r.) lub kolejnych miesiącach 2019 r.

Należy zaznaczyć, że językiem wymiany jest język angielski. Prawnik przyjeżdżający na staż ma pokryte koszty podróży, zakwaterowania i innych drobnych wydatków.

Organizator stażu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu organizacji takiej praktyki.

W załączeniu proaktyczny przewodnik po programie Multilaw ("Practical guide").

Poniżej również link do ogłoszenia i informacji nt programu Multilaw na stronie KIRP: http://kirp.pl/program-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow-multilaw/

Kwota opłaty z tytułu uczestnictwa w programie ponoszona przez uczestnika uległa zmniejszeniu do 350 euro.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja do pobrania:

1. pismo program MULTILAW

2. Practical Guide To The Exchange Programme 2017-2019


RODO - poradnik dla radców prawnych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w systemie EXTRANET przekazany został Państwu materiał pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”. Publikacja dotyczy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kancelarii radcy prawnego i w kancelarii adwokackiej.

W poradniku zostały przedstawione podstawowe zasady przetwarzania danych oraz obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do działalności radcy prawnego lub adwokata. Częścią publikacji są również wzory podstawowych dokumentów wykonujących obowiązki z RODO do zastosowania w kancelarii radcy prawnego lub adwokata.

Dokument zostaje Państwu udostępniony w celu wykorzystywania przez radców prawnych, spółki, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.), aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych. Publikacja jest udostępniana w celu wykorzystywania i opracowywania wyłącznie na Państwa cele wewnętrzne, czyli w celu wdrożenia wymagań RODO w kancelarii.

Materiał został przygotowany przez zespół z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Licencja udzielona KIRP umożliwia udzielanie dalszych licencji wyłącznie radcom prawnym, spółkom, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, aplikantom radcowskim oraz prawnikom zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRPMAJ

Letnie Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

 

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.

Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe) 

 

Link do rejestracji:

https://lwm.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Więcej informacji na stronie: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/letnie-warsztaty-mediacji/


KOMUNIKAT

 

Przypominamy, że w dniu 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnościgospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r.).

Po upływie wskazane terminu (2 lat) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

 

 

 


Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2018

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 22 maja 2018 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. Dla osób, które złożą wnioski po 18 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.260 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.100 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO WIEDEŃ 2018

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia wyjazdowego w WIEDNIU:

- HARMONOGRAM W .PDF

- HARMONOGRAM W .DOC


KWIECIEŃ


Lista radców prawnych - pełnomocnicków świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym

Szanowni Państwo,
Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych planuje stworzyć listę radców prawnych występujacych w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego, celem udostępnienia jej osobom zatrzymanym (podejrzanym, oskarzonym).

Lista ta będzie przekazana odpowiednim posterunkom Policji oraz wybranym organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się zatem z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych drogą mailową na adres: oirp_zielgora@radca.lex.pl lub biuro@zielonagora.oirp.pl

W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:
- imię i nazwisko/ adres do korespondencji

- nazwa i adres Kancelarii,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail

Pełny tekst listu Wiceprezesa KRRP Pana Michała Korwka znajduje się w załączniku. TUTAJ


Weekend majowy - godziny pracy biura Izby

Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. biuro Izby będzie nieczynne.
W dniu 30 kwietnia 2018 r. biuro Izby czynne w godz. 8-16
W dniu 4 maja 2018 r. biuro Izby czynne w godz. 8-15.


III edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej

Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu " Szkoła bliższa prawu".

Do konkursu - do etapu okręgowego zostali zakwalifikowani uczniowie z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Trzcielu

2.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu

3. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego

4. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Okręgowa  w składzie:

Przeowdniczący - radca prawny Elwira Szurmińska-Kamińska

Członek - radca prawny Katarzyna Pyrzyńska

Członek - Pani Karolina Kuczyńska-Golińczak

wyłoniła zwycięzców:

ze Szkoły Podstawowej w Trzcielu - Dominika Skarżyńska

z gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu - Julia Łagoda,

które uzyskały najwięcej punktów i tym samym zakwalifikowały się do etapu centralnego

 

Etap centralny odbędzie się w Warszawie 16 maja 2018 r. zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjalnych

 

Zwycięzcom gratulujemy przejścia do etapu centralnego.

Życzymy dalszych sukcesów!!!


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2018

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowkiego w 2018 r. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 20 - 23 marca 2018 zostały zamieszczone TUTAJ.


"Podróże służbowe - czas pracy kierowców" - IUS PRIVATUM, 7 maja 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się  7 maja 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji: Plac Słowiański 9 (sala 104).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan
 
Rafał Skrzypczak
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
 
na temat:
„Podróże służbowe - czas pracy kierowców
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!III Edycja Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie - II okręgowy etap konkursu

III Edycja Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

II okręgowy etap konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa)

w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

przy ulicy ks. PIotra Skargi 10.

 

II etap składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Etap pisemny dla szkół podstawowych rozpoczyna się o godz. 10:00, a dla szkół gimnazjalnych o godz. 11:00.

Wybór kazusu i pytania zarówno w części pisemnej jak i ustnej następuje w drodze losowania.

Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mają 1 godzinę.

Po ocenie prac pisemnych, niezwłocznie rozpoczyna się część ustna.

 

Punktacja:

uczestnik za zadanie pisemne może otrzymać od 0 do 20 pkt,

a za wypowiedź ustną od 0 do 20 pkt

 


MARZEC

KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUBICKIEGO

 

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 na terenie Powiatu Słubickiego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Poz. 1255) aby do dnia 13 kwietnia 2018 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

druk deklaracji DO POBRANIA

informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej


II Ogólnopolska konferencja naukowa "Zmiany prawa administracyjnego proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii"

Zapraszamy na II Ogólnopolską konferencję naukową "Zmiany prawa administracyjnego i poceduralnego z perspektywy praktyki i teorii" organizowaną przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., nad którą Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Góze objęła patronat

która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r.
w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Adresatem konferencji są w szczególności praktycy, członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy samorządowi, którzy stosują zmienione procedury prawa administracyjnego. Bardzo cenne byłyby doświadczenia, komentarze i spostrzeżenia oraz wnioski de lege ferenda wynikające z ich stosowania. Do konferencji zapraszamy również pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Celem konferencji jest wymiana poglądów teoretycznych i doświadczeń praktycznych, prezentacja wyników badań naukowych związanych z prawem administracyjnym proceduralnym; w szczególności ocena skuteczności przyjętych rozwiązań proceduralnych oraz omówienie potrzeby i kierunku dalszych zmian w tym obszarze.

Więcej informacji o konferencji dostępne na stronie: http://konferencja.sko.ajp.edu.pl/

Miejsce konferencji:

Aula im. Stanisława Kirkora
Akademiii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Chopina 52 bud. 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

PROGRAM KONFERENCJI do pobrania

Radcowie prawni za udział w konferencji otrzymają 5 punktów szkoleniowych (odbiór zaświadczeń w dniu konferencji).

 

Opłata za udział w konferencji dla radców prawnych 75 zł (poczęstunek + obiad)

Opłatę konferencyjną w wysokości 75,00 PLN należy wnieść do dnia 15 marca 2018 r. na konto:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr rachunku: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

(w tytule: imię i nazwisko uczestnika, z dopiskiem „Konferencja AJP-SKO”)

Zapisy trwają do 15 marca 2018 r.

 

LINK DO REJESTRACJI: http://konferencja.sko.ajp.edu.pl/?page_id=59


IUS PRIVATUM - Rola mediatora w postępowaniu cywilnym - 20 marca 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXI naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM, które odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
dr Julia Gierałtowicz
 
na temat:
„Rola mediatora w postępowaniu cywilnym

 

Informacja do pobrania

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że kolejne IUS PRIVATUM odbędzie się 16 kwietnia (poniedziałek), godzina 18.00.
Referat wprowadzający wygłosi Pan Profesor Adam Olejniczak (UAM Poznań).LUTY

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018 r.

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD:

ZIELONA GÓRA, NOWA SÓL, ŻARY:

19.02.2018

12:00-14:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Stobrawa, Artur Strochalski Żary, ul. Podchorążych 15 a/ 1

10:00-12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00-14:00- Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

 

20.02.2018

10:00-11:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

11:00-12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00-14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

14:00-16.00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

21.02.2018

10:00-14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00-16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

15:30-17:30 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

22.02.2018

10:00 – 12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00 – 14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 - 16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

23.02.2018

10:00-13:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 -16 :00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

 

 

GORZÓW WLKP.

 

19.02.2018

 

10.00 – 12.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4,

 

17.00 – 19.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 


 

 

20.02.2018

 

14.00 – 16.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 

15.00 – 16.00 – Kancelaria Radcy Prawnego Kacper Ochej, ul. Mostowa 3/3

 

15.30 – 17.00 – Kancelaria Radcy Prawnegop Marta Dubiec, ul. Kombatantów 34 II piętro

 

 

21.02.2018

 

12.00 – 14.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 


 

 

22.02.2018

 

12.00 – 16.00 – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Chopina 68/8, r. pr. Marcin Kaczmarczyk, r. pr. Michał Wilman,

 

15.00 – 17.00 – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Sikorskiego 38/6, r. pr. Marta Paczkowska-Przypis,

 

 

 


IUR PRIVATUM - "Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności oraz transparentności posępowania cwilnego" - referat SSO Danuty Sawicz-Nowackiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XX naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM, które odbędzie się 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.30 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
Daunta Sawicz-Nowacka
Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

 
na temat:
„Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności

oraz transparentności postępowania cywilnego”

Serdecznie zapraszamy!

 Zaproszenie na Ogólnopolską Naukową Konferencję Mediacyjną

Ogólnopolska, Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”

data: 9 marca 2018r.

miejsce: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

sala im. Unii Europejskiej, budynek D, ul. Uniwersytecka, Wrocław.

8:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 – 09:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI:

Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

w imieniu Prezydenta Wrocławia – Włodzimierz Patalas - Sekretarz Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dagna Dzidowska – Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji

Maciej Skórniak - Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Janusz Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

09:30- 11:00 I PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska. Uniwersytet Wrocławski

 1. Mediować, czy nie mediować, oto jest pytanie.” Dagna Dzidowska. Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji

 2. Stosowanie konstrukcji cywilistycznych w stosunkach prawnych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych w perspektywie dyscypliny finansów publicznych.” dr Wojciech Robaczyński. Uniwersytet Łódzki

 3. Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.” dr Arkadiusz Babczuk. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 4. "Ugoda mediacyjna w sprawie należności cywilnoprawnej w kontekście oceny skutków jej zawarcia - perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna (art. 54a ustawy o finansach publicznych)." Prof. dr hab. Joanna Salachna, dr Marta Skrodzka. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 5. Legitymacja procesowa jednostek Skarbu Państwa w mediacji”. SSO dr Beata Burian. Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Podsumowanie panelu, dyskusja

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13:00 II PANEL KONFERENCJI:

MODERATOR – SSO Marzena Sznajderska – koordynator ds. mediacji w SO we Wrocławiu

 1. Rola pełnomocnika w mediacji z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych.” Krystian Mularczyk. OIRP we Wrocławiu

 2. Rola mediacji w sektorze finansów publicznych z Perspektywy Prokuratorii Generalnej.” Piotr Nowak - Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Rola mediacji w praktyce jednostki samorządu terytorialnego.” Wojciech Szuster. Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Prawny

 4. Dopuszczalność zawierania ugody mediacyjnej w sprawach dotacyjnych w świetle odpowiedzialności dotującego i beneficjenta dotacji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.dr Anna Ostrowska, Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

 5. Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych."  prof. dr hab. Dominik Mączyński. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podsumowanie panelu, dyskusja

PRZERWA KAWOWA

13:30 – 15:00 III PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – Dagna Dzidowska – Prezes WCM

 1. Odpowiedzialność za błędy medyczne. Sąd, czy mediacja? dr Iwona Wrześniewska – Wal. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 2. Miejsce i rola mediacji w przypadku sporów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Jak mediować w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej.” dr n. med. Jakub Trnka - przewodniczący Komisji Etyki, Dolnośląska Izba Lekarska. Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 3. Rozjemstwo w sporach budowlanych wg wzoru FIDIC.” Piotr Nowaczyk. International Independent Arbitrator & Mediator

 4. Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów na gruncie Prawa zamówień publicznych.” dr Grzegorz Klich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 5. Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu Prawa budowlanego.” dr Maciej Błażewski. Uniwersytet Wrocławski

Podsumowanie panelu, dyskusja

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STYCZEŃ
2017

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW RADCOWSKICH w 2018 r.

Informujemy, że termin ślubowania  aplikantów radcowskich został wyznaczony na dzień 2 stycznia 2018 r., godz. 11:30 w siedzibie biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, przy ul. ks. Piotra Skargi 10 w Zielonej Górze.

Ponadto w tym dniu, po ślubowaniu, rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa cywilnego. Na zajęciach będziecie Państwo sporządzać prace pisemne, w szczególności różnego rodzaju umowy. Proszę o przygotowanie się do zajęć.

 

 
Zaproszenie na spotkanie wigilijne w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Serdecznie zapraszamy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do spędzenia czasu w gronie Koleżanek i Kolegów, w świątecznej atmosferze i przy wspólnym stole, podczas Wigilii Radców Prawnych w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r., w  Hotelu "Pod Słońcem" (ul. Chopina 34, Gorzów Wlkp.). Początek imprezy zaplanowano na godz. 18.00.

Koszt udziału w imprezie wynosi 80 zł - chętnych prosimy o dokonanie wpłat na konto: 58 1050 1911 1000 0090 6262 7535

Szczegółowych informacji organizacyjnych udziela kol. Marta Paczkowska-Przypis (tel. 796 733 723)


Serdecznie zapraszamy.


HARMONOGRAMY ZAJĘĆ na ROK 2018

Ponadto w zakładce DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH --> Harmonogramy zajęć na aplikacji radcowskiej zostały udostępnione plany zajęć na rok 2018.IUS PRIVATUM - "Polskie prawo prywatne w epoce intensywnych zmian -12.12.2017 r. godz. 17:00

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
Profesor Stanisława Kalus
Uniwersytet Śląski w Katowicach (1967 – 2013)
WSFiZ w Warszawie ( 2014 – obecnie)
Sędzia Sądu Apelacyjnego
 
 
na temat:
 
„Polskie prawo prywatne w epoce intensywnych zmian".
 
 
Serdecznie zapraszamy!


Szkolenie - "Mediacja w postępowaniu administracyjnym"

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Mediacja w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 - 16:00

 

Tematyka szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia i analiza wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego regulacji prawnych dotyczących mediacji administracyjnej w oparciu o zaprojektowane przez autora kategorie praktyczne oraz komparatystyczne celem ukazania specyfiki nowej dla postępowania administracyjnego instytucji polubownego rozwiązywania sporów

 

Link do rejestracji:
http://4grudnia.badanie.net/

 

Koszt: 250 zł
Wymagany tytuł  wpłaty: Mediacja w postępowaniu administracyjnym 4.12.2017 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Prowadzący: dr Adam Zienkiewicz - radca prawny, doktor nauk prawnych, mediator stały Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

 

Agenda szkolenia oraz sylwetka wykładowcy w załączeniu - do pobrania

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


UOKiK - szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych - e-learning

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił pod adresem szkoleniazmowy.uokik.gov.pl bezpłątną platformę e-learningową zawierającą szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych.

Zamieszczone na platformie szkolenie obejmuje pięć lekcji przybliżających najistotniejsze zagadnienia związane ze zmowami przetargowymi m.in ich przejawy, metody wykrywania i zwalczania. Moduły zawierają liczne i pomocne przykłady oparte na konkretnych sprawach. Można w nich znaleźć odwołania do spraw prowadzonych przez UOKiK. Ponadto dostępne są testy umożliwiające wielokrotne sprawdzanie wiedzy. Osoby, które przejd,ą moduły i zdadzą test końcowy uzyskają certyfikat poświadczający nabycie kompetencji.

Zgodnie z informacją z UOKiK platforma powstała w ramach realizowanego przez UOKiK projektu "Świadomy zamawiający - prawo konkurencji w zamówieniach publicznych", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Magdaleną Trusińską, specjalistą w Biurze Prezesa UOKiK, tel 22 55 60 136, e-mail magdalena.trusińska@uokik.gov.pl.


MUZYKA ZESPOŁU QUEEN SYMFONICZNIE - 9.12.2017 r. - Filharmonia Zielonogórska - spotkanie radców prawnych seniorów

Serdecznie zapraszamy radców prawnych seniorów na koncert łączący nieśmiertelną muzykę zespołu QUEEN z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu orkiestry Alla Vienna i 20-osobowego chóru Vivid Singers. Koncert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 16:00 w Filharmonii Zielonogórskiej.

Odpłatność radcy prawnego seniora - 49 zł - osoby towarzyszące ponoszą pełną odpłatność w wysokości 99 zł

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Osoby chętne uprzejmie proszę do dnia 10 listopada 2017 r. o kontakt z Panią r. pr. Janiną Nóżką - tel. 601054035.


KONFERENCJA - Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej

Krajowa Rada Radców Prawnych wspólnie z Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polską Izbą Ubezpieczeń organizuje konferencję pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. od godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa,ul. Wiejska 4/6/8).

 

Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 

 1. Szkody osobowe w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej:

 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała w wypadku samochodowym,

 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz najbliższych w razie śmierci poszkodowanego,

 • koszty leczenia i rehabilitacji w świetle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 maja 2016 r.
  III CZP 63/15

Prelegent: r.pr. dr Józef Zych

 

 1. Problemy ubezpieczeniowe związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy.

Prelegent: Andrzej Maciążęk

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

 1. Problemy prawne związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi.
  Rola radcy prawnego.

Prelegent: r.pr. Zbigniew Tur

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 1. Doświadczenia Szpitala Bielańskiego w zakresie określania kosztów leczenia i rehabilitacji.

Prelegent Dorota Gałczyńska-Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

 

 1. Czym jest rehabilitacja?

Prelegent Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

 

Fakt współorganizacji konferencji przez KRRP, jak również forma i przedmiot konferencji, stosownie do postanowień Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (Uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. ze zm.), dają podstawę do przyznania każdemu radcy prawnemu, który zechce w niej uczestniczyć, 5 punktów szkoleniowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Chętnych do udziału w konferencji proszę o zgłaszanie się do dnia 10 listopada 2017 r. do biura Izby, tel. 68 452 96 66, e-mail: aplikacja@zielonagora.oirp.pl


Informacja o złożonych wnioskach o wpis na listę radców prawnych

Na podstawie paragrafu 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity w brzmieniu określonycm uchwałą Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich)  Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych informuje o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych przez n/w osoby:

- p. Joanna Olbert;

- p. Marta Wielguszewska-Prokopiuk;

- p. Justyna Psut-Wachowiak;

Każdy może złożyć, do biura OIRP w Zielonej Górze, zastrzeżenia do wniosku w/w o wpis na listę radców prawnych.


JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Do pobrania:

1. JPK_VAT - ulotka informacyjna

2. List podsekretarza stanu - Zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Poz. 1255) aby do dnia 7 listopada 2017 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

druk deklaracji DO POBRANIA

informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnejWpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, które chciałyby rozpocząć aplikację radcowską w styczniu 2018 r., powinny wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie OIRP w Zielonej Górze albo wysłać go pocztą na adres:ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra (decyduje data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska – w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

 


MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MEDIACJI - wydarzenia organizowane przez OIRP w Zielonej Górze

PLAN

Tygodnia Mediacji

organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze

 

LP

Data

Godzina

Temat aktywności/zadanie

Miejsce

1.

13.10.2017

13.30

Spot w Radio Zielona Góra

Zapowiedź Tygodnia Mediacji.

Promocja Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawych

Radio Zielona Góra

2.

16.10.2017

11.00

Zawiązanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych-

Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

3.

16.10.2017

14.00-15.00

Audycja w Radio Zachód na temat: Mediacja- jako alternatywna forma rozstrzygania sporów.

Radio Zachód

4.

17.10.2017

15.00-19.00

Dyżur Radcy Prawnego.

Spotkanie z mieszkańcami miasta Zielona Góra na temat: „Porozmawiajmy o mediacji….”

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze,

ul. Piotra Skargi 10

Zielona Góra

5.

18.10.2017

16.00-19.00

Konferencja na temat:

Mediacja- jako alternatywna forma rozstrzygania sporów. Prezentacja Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze,

ul. Piotra Skargi 10

Zielona Góra

6.

19.10.2017

15.00-18.00

Dyżur Radcy Prawnego.

Spotkanie z mieszkańcami miasta Gorzów Wlkp. na temat: „Porozmawiajmy o mediacji….”

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, Biuro Zamiejscowe W Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4


 OŚRODKI MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

W poniedziałek, 16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych - Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem.

Dlaczego powstaje sieć?

Sieć wykorzysta profesjonalizm radców prawnych i ich i znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani będą doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców zapewniają kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie działania każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni – mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny.

W momencie gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni – mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych – mówi r.pr. Cezary Jezierski, kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych - zapewniając przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji. Przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w kraju, działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny - mediator z listy prowadzonej przy danej Izbie. Mediatorami są doświadczeni radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa gospodarczego.

Jak znaleźć radcę prawnego - mediatora?

Wszelkie informacje na stronie Centrum Mediacji Gospodarczej http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/ oraz w każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.


Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja jest tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Sieć Ośrodków Mediacji daje rynkowi niesłychaną propozycję – mówi Maciej Bobrowicz - propozycję, której dotychczas nie było. Jest to sieć, która obejmuje swoim działaniem teren całej Polski, gdzie wykwalifikowani mediatorzy będą prowadzić mediację według określonych standardów. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Powstanie Ogólnopolskiej Sieci to nie koniec – mówi mec. Jezierski - lecz początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.


 

 


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na Konferencję organizowaną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

Mediacja - jako alternatywna forma rozstrzygania sporów.

Prezentacja Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze”

 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2017 r., o godz. 16.00,w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze,

Harmonogram Konferencji:

godz. 16.00 - Otwarcie konferencji. Przywitanie gości. Jowita Pilarska-Korczak - Radca Prawny, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

godz. 16.20 - Przezentacja Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Dobrochna Niezgoda- Radca Prawny, Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

godz. 16.40 - Prezentacja Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Damian Czwojdziński- Radca Prawny, Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

godz. 17.00 - „Rola mediacji w postepowaniu sądowym” Katarzyna Kijowska - Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

godz. 17.20 - „Mediacje gospodarcze - szanse i obawy przedsiębiorców” Jarosław Nieradka - Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

godz. 17.40 - „Rola mediacji w społeczeństwie obywatelskim” Radsoław Zachwieja - Radca Prawny, doradca w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

godz. 18.00 - „Mediacja Elektroniczna” dr Magdalena Wasylkowska-Michór - Radca Prawny, Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego

18.30 - Dyskusja

19.00 - Zakończenie Konferencji. Jowita Pilarska-Korczak - Radca Prawny, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

19.10 - Poczęstunek

Jowita Pilarska-Korczak

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Udział w konferencji stanowi wypełenienie obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych.

 

 


WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ - 30 września 2017 r.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r. Komisja Egzamiancyjna opublikowała TUTAJ


IUS PRIVATUM - "Zasada kontradyktoryjności w świetle praw i obowiązków stron, a sprawność postępowania cywilnego" - SSO Arkadiusz Opala

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
 
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XVII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 3  października 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan
 
Arkadiusz Opala
Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górzej
 
na temat:
„Zasada kontradyktoryjności
w świetle praw i obowiązków stron,
a sprawność postępowania cywilnego"
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

DO POBRANIA:

Informacja o posiedzeniu naukowym IUS PRIVATUM


Konkurs: Rising Starts - liderzy jutra 2017

Konkurs „Rising Stars – liderzy jutra 2017” organizowany już po raz szósty przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2017 r.), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017”. W tym roku szukamy również Prawników Jutra w samorządach i organizacjach rządowych. Dodatkowo, Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Zgłoszenia można wysyłać do 30 września 2017 roku. Szczegóły i regulamin konkursu na: http://www.gazetaprawna.pl/rising-stars2017


Obchody Jubileuszu XXXV-lecia samorządu radców prawnych

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

radcowie prawni i aplikanci radcowscy,

członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze!

 

W roku 2017 r. obchodzimy Jubileusz XXXV - lecia istnienia samorządu radców prawnych.

Upamiętniając Jubileusz, w celu nadania mu właściwej rangi,

Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

zaprasza członków Izby Zielonogórskiej – radców prawnych i aplikantów

na uroczystą Galę z okazji

Jubileuszu XXXV- lecia Samorządu Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 14 października 2017 r., o godz. 12.00

w Hotelu Ruben w Zielonej Górze, przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 1.

 

 

Program Gali:

- Otwarcie Gali i powitanie gości przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

- Wystąpienie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

- Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

- Wystąpienia zaproszonych gości.

- Wręczenie honorowych odznak „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” oraz Medali 35-lecia samorządu radców prawnych.

- Poczęstunek.

 

 

Członków Izby Zielonogórskiej, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystej

Gali XXXV- lecia prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie: 

e-mail: oirp_zielgora@radca.lex.pl lub biuro@zielonagora.oirp.pl

tel. 68 452 96 66

do dnia 10 października 2017r.


 


Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

"uprzejmie informujemy, że Redakcja miesięcznika "Przegląd Sądowy" oraz Wolters Kluwer Polska SA ogłosiły 9 edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących - w Waszej opinii - na szczególne wyróżnienie. Organizatorom bardzo zależy na promowaniu publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postęowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Dziewiąta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2016 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autoró. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana dla Zwycięzcy nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty "Przeglądu Sądowego".

 

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach "Przeglądu Sądowego" oraz na www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/przeglad-sadowy. W wypadku jakichkoilwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361."

 

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższą informacją i Regulaminem oraz wskazywanie do biura Izby proponowanych do nagrody publikacji wraz z uzasadnieniem, w terminie do 10 października 2017 r.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu "Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości
PIKNIK RODZINNY - 2 września 2017 r. - UWAGA - ODWOŁANY!

UWAGA PIKNIK ODWOŁANY!!!

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów na

 

Piknik odbędzie się w dniu 2 września 2017 r. (sobota)

na terenie Parku Linowego Dzika Ochla
w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej

 

Piknik rozpocznie się o godz. 13.00 i potrwa do godz. 20.00.

 

W programie przewidzianych jest wiele atrakcji:

 

 • Wielki Dmuchawiec „Ogród Warzywny”,

 • Plac zabaw „Małpi Gaj” z trzema urządzeniami linowymi do wspinania się i zabawy,

 • Wycieczki wokół jeziora autem retro,

 • Kula wodna,

 • Poszukiwanie skarbu na statku pirackim wraz z animatorem,

 • Padlery (od 5 do 10 lat),

 • Rowery wodne ( dzieci poniżej 16 roku życia pod opieką osoby dorosłej),

 • Park linowy*,

 • Tyrolka*,

 • Ognisko.

Zapewniamy:

potrawy z grilla (kiełbasa, karkówka, kaszanka),

zimne i gorące napoje (soki, napoje, woda mineralna, piwo, kawa, herbata).

 

Wszystkich chętnych na dobrą zabawę, prosimy o zgłoszenie do Biura Izby (tel. 068 452 96 66, 068 452 96 67) do 30 sierpnia 2017 r.

 

*atrakcje uzależnione od ilości uczestników i instruktorów

 

Dziekan

Jowita Pilarska Korczak

UWAGA PIKNIK ODWOŁANY!!!

DO POBRANIA:

ZAPROSZENIE


Szkolenie - Techniki negocjacji w pracy radcy prawnego - 19 września 2017 r. w Warszawie

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Techniki negocjacji w pracy radcy prawnego”,

które odbędzie się 19 września 2017 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 41 lok. 2 w godz. 11:00 - 16:00

 

Metodologia pracy warsztatowej oparta o cykl Kolba oraz praktyczne case study (kazusy).

 

Zagadnienia:

 • negocjacje dystrybutywne a integratywne: dwa style negocjacyjne – wady i zalety;
 • techniki perswazji w negocjacjach (siła słów, dla czynów);
 • argumentacja, siła racji a budowanie porozumienia.

Prowadzący: dr Tomasz Antoszek - doktor nauk prawnych, magister prawa oraz magister psychologii, mediator cywilny i gospodarczy, adiunkt na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego. Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny oraz zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: centrum.mediacji@kirp.pl

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 Spektakl OLD LOVE - Teatr Lubuski - 3.09.2017 r.

Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze informuje,

że przyjmuje zapisy na bilety na spektakl w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze pt. OLD LOVE w dniu 3 września 2017 r., godz. 17:00.

 

Odpłatność radcy prawnego 40 zł, odpłatnosć za osobę towarzyszącą 110 zł.

 

Osoby chętne proszone są o kontakt z Panią Janiną Nóżką pod nr telefonu 601 054 035 do dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

O terminie i miejscu odbioru biletów chętni zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


LUBUSKIE CENTRUM MEDIACJI - OGŁOSZENIE

 

Lubuskie Centrum Mediacji zaprasza Radców Prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do złożenia wniosków o wpis na listę mediatorów.


Warunki wpisu na listę mediatorów, określa Regulamin Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, którego pełna treść znajduje się na stronie internetowej OIRP Zielona Góra w zakładce Lubuskie Centrum Mediacji. Zgodnie z par.4 Regulaminu:

 • Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich.
 • Mediator musi spełniać następujące warunki:

                         - min 3 letnie doświadczenie pracy w zawodzie radcy prawnego lub

                         - min 3 letnie doświadczenie pracy w zawodzie mediatora

                         - odbyte przeszkolenie w zakresie mediacji.

 • O wpis na Listę mediatorów może ubiegać się radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, a także w uzasadnionych przypadkach osoba spoza samorządu radcowskiego.

 

 • Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który zawiera:

- imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

- opis kariery zawodowej radcy prawnego i zakresu prowadzonej praktyki;

- informację o formie wykonywania zawodu oraz numer wpisu na listę radców prawnych;

- informację o znajomości języków obcych;

- informacje o odbytych szkoleniach, certyfikatach, posiadanym doświadczeniu oraz kwalifikacjach z zakresu mediacji;

- zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);

Wniosek o wpis na Listę składany jest do Kierownika Centrum, który przedkłada go wraz z propozycją podjęcia uchwały w sprawie wpisu na Listę mediatorów Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.


Uprzejmie proszę zainteresowanych Radców Prawnych do przesyłania wniosków  wraz z dokumentami potwierdzającymi odbyte szkolenia z zakresu mediacji wraz z informacja o ilości godzin szkoleniowych na adres OIRP w Zielonej Górze, do dnia 08.09.2017r.


Serdecznie zapraszam do tej nowej formy aktywności zawodowej.Dobrochna Niezgoda

Kierownik Centrum Mediacji

Tel. 506 186 760

ZASADY DOFINANSOWYWANIA PRZEZ RADĘ OIRP W ZIELONEJ GÓRZE UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2017 r., ustaliła zasady dofinansowywania członkom Izby udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę.

I tak: członkowi Okręgowej Izby Radców prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich na miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie dofinansowywania udziału członkom samorządu w wydarzeniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze).

Mając powyższe na uwadze prosimy o regularne opłacanie obowiązkowych składek członkowskich. 


APEL RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE O WSPARCIE ODBUDOWY KATEDRY WNIEBOWZIĘCIA NMW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

APEL RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE!

W związku z tragicznym pożarem z dnia 1 lipca 2017 r., wskutek którego zniszczeniu uległa Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze przekazuje kwotę 1.000,00 zł na jej odbudowę i apeluje do członków samorządu o wsparcie finansowe na ten cel. Wpłaty kwot pieniężnych przyjmowane będą na rachunki bankowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do 30 listopada 2017 r. z dopiskiem „Katedra”. Uzyskane środki pieniężne zostaną przekazane na rzecz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.(Uchwała Nr 249/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie: wsparcia finansowego odbudowy Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim). 


OBOWIĄZEK SZKOLENIOWY RADCÓW PRAWNYCH

Przypominamy, iż radcowie prawni mają ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania.

Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 103/IX/2015 z dnia 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, radca prawny wpisany na listę radców prawnych ma obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych realizowanych w trzyletnich cyklach szkoleniowych i uzyskania w danym cyklu minimum 40 punktów szkoleniowych. Obecny cykl szkoleniowy upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są jedynie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenia przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.

Art. 14 Kodeksu Etyki Radcy prawnego stanowi, że obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne oraz branie udziału w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, a nie wykonanie  obowiązku szkoleniowego jest naruszeniem tych norm i zasad i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na zasadzie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Pełna treść uchwały KRRP

 

 


STANOWISKO RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych (uchwała Nr 255/X/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.)

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze pozytywnie przyjmuje oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zawetowania ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Rozwiązania systemowe zawarte w tych ustawach prowadziłyby do naruszenia gwarantowanej przepisami ustawy zasadniczej fundamentalnej zasady ustrojowej, zgodnie z którą sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz, co prowadziłyby do nieuzasadnionego umniejszenia pozycji ustrojowej władzy sądowniczej a także godziłyby w zasadę niezawisłości sędziów.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wyraża ponadto nadzieję, że przyszłe przepisy reformujące system sądownictwa w Polsce zostaną poprzedzone merytoryczną dyskusją również ze środowiskiem radców prawnych i wprowadzone zostaną z poszanowaniem zasad prawidłowej legislacji.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze ponadto popiera dotychczasowe działania i stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych i jej Prezydium w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych.”

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze


Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

Publikujemy poniżej treść stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 lipca 2017 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło stanowisko.

Niezależny Sąd Najwyższy i niezawiśli sędziowie stanowią o wartości demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 173 Konstytucji RP sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.  Treść art. 87 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do całkowitego podporządkowania Sądu Najwyższego politykom. W praktyce oznacza to zerwanie z zasadą trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Prezydium KRRP apeluje  o powstrzymanie  działań niezgodnych z Konstytucją godzących w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej.

​Rzecznik Prasowy OIRP w Zielonej Górze

r. pr. Radosław Pietrzak

Stanowisko zamieszczone zostało również na stronie www.kirp.pl

 

 

 

 


XXII Wrocławski Turniej Tenisowy Prawników TEMIDA 2017

Miło nam poinformować o terminie XXII Wrocławskiego Turnieju Tenisowego Prawników Temida 2017
 
Turniej odbywać się będzie tradycyjnie na kortach „Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ul. Paderewskiego 20 (stadion Olimpijski)  w dniach 8-10 września 2017 r.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 września, a losowanie gier odbędzie się 7 września 2017.
 
Turniej będzie rozgrywany w kategoriach:
- masters,
- turniej mężczyzn (do  i powyżej 50 lat),
- turniej kobiet,
- debel,
- turniej rodzinno-mixtowy.
 
Do udziału zapraszamy sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, referendarzy oraz asesorów i aplikantów ww. profesji.
 
Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.
 
 
Zgłoszeń do Turnieju można dokonywać poprzez:
Mec. Andrzej Pasierski, tel. 692 424 057, apasierski@post.pl,
Mec. Maciej Onichimowski, tel. 71 781 81 96, m.onichimowski@mowiw.pl
 
W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć kategorię, w której uczestnik zamierza wystartować (uwaga – możliwe jest zgłoszenie tylko do jednej kategorii singlowej – dotyczy mężczyzn).
 
Płatności wpisowego można dokonywać na rachunek prowadzony przez OIRP we Wrocławiu nr 69 1020 5226 0000 6902 0568 4826.
 
 
Bieżące informacje na temat Turnieju dostępne będą na www.facebook.com/TemidaWTTP/
 


Kwestionariusz dla prawników badajacy opinię w sprawie niezależności sędziów w krajach europejskich

Uprzejmie informuję, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), we współpracy z Europejską Siecią Krajowych Rad Sądownictwa, przygotowała kwestionariusz dla prawników badający opinie w sprawie niezależności sędziów w krajach europejskich.

LINK do kwestionariusza:  https://www.surveymonkey.com/r/judgespoland


Letnia Szkoła Mediacji - 21 - 26 sierpnia 2017 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na warsztat certyfikujący dla radców prawnych, którzy chcieliby zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych Centrum oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 21 – 26 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa bohema, ul. Małachowskiego 12

Cena: 2.500 zł + VAT (CENA OBEJMUJE NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE)       

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dn. 10 sierpnia 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
 

Z poważaniem,
Joanna Witrowy

Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

00-478 Warszawa
Al.Ujazdowskie 41 lok. 2
tel./fax: 022 319 56 09
e-mail: centrum.mediacji@kirp.pl
www.cmg.kirp.pl
NIP: 526-10-43-011
 
 
DO POBRANIA:
 
 
 
 
 
 


Serdeczne gratulacje dla kol. Roberta Walczaka za imponujący wynik w Challenge Poznań Poland

Z wielką dumą składamy gratulacje naszemu Koledze radcy prawnemu Robertowi Walczakowi,

który zdobył medal w zawodach Challenge Poznań Poland,

osiągając imponujący wynik

11 godzin, 42 minuty i 55 sekund w dystansie 3,8 km pływanie, 180 km jazda na rowerze oraz 42,195 km biegu.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 
Polski Kongres Prawników Polskich - Komunikat Prezesa KRRP

20 maja 2017 roku odbył się po raz pierwszy w historii powojennej Polski Kongres Prawników Polskich, w którym uczestniczyło blisko półtora tysiąca radców prawnych, adwokatów i sędziów.


Podczas Kongresu podjęto uchwałę, w której Organizatorzy (Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia") podjęli się zobowiązania powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się tworzeniem projektów aktów prawnych.


W jej skład wejdą autorytety prawa, zarówno teoretycy jak i praktycy, eksperci z zakresu prawa materialnego, procesowego i wykonujący praktykę zawodową.


Jako Prezes samorządu radców prawnych zwracam się o zaangażowanie w pracę Komisji. Wszystkie Państwa propozycje będą szczegółowo analizowane, a autorów najciekawszych propozycji zaprosimy do dyskusji i debaty.


Zwracam się do Pani/Pana z osobistą prośbą o wyrażenie swojej opinii w następujących dwóch kwestiach:

1. Co Pani/Pana zdaniem przyspieszy postępowanie przed sądami powszechnymi?

2. Jaki konkretnie przepis kpc powinien być zmieniony i dlaczego.

Przesłane przez Panią/Pana odpowiedzi zostaną szczegółowo przeanalizowane.

Możliwość odpowiedzi na pytania znajduje się pod adresem: www.kirp.pl/komisja

 

Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych


IV edycja konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych

Komisja Zagraniczna KRRP ma przyjemność zaprosić wszystkie Okręgowe Izby do udziału w kolejnej, IV już edycji konkursu na najciekawszy projekt Okręgowych Izb w zakresie działalności zagranicznej.

Tym razem, poza trzema nagrodami pieniężnymi, na projekty czekają trzy wyróżnienia, nagradzane dostępami do e-kursów językowych Wydawnictwa BECK oraz symboliczne nagrody za uczestnictwo w konkursie. Zapraszamy do udziału wszystkie Okręgowe Izby.

Zgłoszenia należy przesyłać do niedzieli 20 sierpnia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres komisjazagraniczna@kirp.pl.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 września 2017 r.

W razie pytań w sprawie konkursu zapraszamy do kontaktu mailowego na adres komisjazagraniczna@kirp.pl

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty!

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz wniosku - IV edycja konkursu

2. Regulamin IV edycji konkursu

 


Aplikacja prawnicza Law Bay - nowa zakładka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie nieustannie pracuje nad udoskonalaniem aplikacji LawBay – pierwszej bezpłatnej aplikacji mobilnej dla radców prawnych i pozostałych prawników, dzięki której na bieżąco można śledzić prawnicze szkolenia, konferencje i wydarzenia integracyjne.

Obecnie z aplikacji korzysta już ponad 3.000 prawników z całej Polski i liczba ta ciągle rośnie. W związku z dużym zainteresowaniem naszą aplikacją, stale pracujemy nad kolejnymi zmianami mającymi poprawić jej funkcjonalność oraz atrakcyjność.

Obecnie w aplikacji została dodana nowa zakładka – „Wydarzenia komercyjne”. Będą w niej publikowane wydarzenia dotyczące tematyki prawniczej, organizowane przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in. szkolenia, warsztaty oraz konferencje. Każde wydarzenie, jakie pojawi się w nowej zakładce będzie się wiązało ze specjalnymi zniżkami oraz benefitami dostępnymi wyłącznie dla użytkowników aplikacji.

Aplikację LawBay można pobrać zarówno na system iOS, jak i Android – za pośrednictwem sklepu Google Play oraz Apple Store.

 


IUS PRIVATUM - referat profesora Andrei Novikov - "Wybrane problemy realizacji praw rodzicielskich oraz ustalenia ojcostwa w Federacji Rosyjskiej"

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XVI naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 6 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan
 
Profesor Andrei Novikov
Petersburski Uniwersytet Państwowy
 
na temat:
Wybrane problemy realizacji praw rodzicielskich oraz ustalenia ojcostwa w Federacji Rosyjskiej
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
 
Zaproszenie DO POBRANIA
 


Nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi nabór na przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023.

 

W załączeniu INFORMACJA O NABORZE - do pobrania.


Seminarium - Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, aby dotrzeć do świadomości obywatelskiej

dr Adam Bodnar

zaprasza

na Seminarium

pt. „Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, aby dotrzeć do świadomości obywatelskiej”

połączone z otwarciem wystawy

pt. “Prawo w infografice. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym”

 

Wydarzenia odbędą się 2 czerwca 2017 r. w godz. 10.15 – 13.15

w sali konferencyjnej im. Wł. Bartoszewskiego w siedzibie BRPO

przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

 

PROGRAM:

 1. Wystąpienia:

 • Misja czy potrzeba? Edukacyjna i inicjatywna rola Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

 • O przystępnych pouczeniach stosowanych w procedurze karnej – prof. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Innowacja w pracy prawnika oraz organizacji pozarządowych – adwokat Filip Wejman, partner, Kancelaria Karasek & Wejman

 • Znaczenie form prasowych dla komunikowania o prawie. Zmierzch czy nowe wyzwania? – Mariusz Jałoszewski, dziennikarz, redakcja Oko.press

 • Media społecznościowe jako narzędzia promocji sądownictwa – sędzia Jarosław Gwizdak, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

 • Zastosowanie infografik dla celów społecznych – prof. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 • Język pomaga czy przeszkadza, jak skutecznie korzystać z języka w komunikacji publicznej? – prof. Katarzyna Kłosińska, sekretarz Rady Języka Polskiego PAN

 1. Dyskusja

 2. Otwarcie wystawy

Wystawa „Prawo w infografice. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym” to efekt współpracy pomiędzy Pracownią Grafiki informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Katedrą Postepowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


Zapraszamy na konferencję MEDIACJA - ROZWIĄZANIE KORZYSTNE DLA STRON I SĄDU organizowaną przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Dnia 1 czerwca 2017 r. roku, w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Plac Słowiański 6, o  godz. 10.00, odbędzie się  pierwsza konferencja w ramach Zielonogórskiego Salonu Mediacji

„Mediacja – rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jest Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Beata Reichert – koordynator ds. mediacji.

Program konferencji

godz. 10:30

Rejestracja uczestników

godz. 11.00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości i przedstawienie założeń oraz celu konferencji - Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski

godz. 11.15

- Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej popularności mediacji - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych - Aneta Jakubiak-Mirończuk

godz.11.30

-  Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności, kontakt z mediatorem - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Radca Prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy – Maciej Bobrowicz

godz. 12:00 – 12:30

Przerwa

godz. 12:30

- Kogo i w jaki sposób przekonywać do mediacji - Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - Piotr Marciniak

godz. 13:00

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje) – Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pracownik dydaktyczny współpracujący z Uniwersytetem Zielonogórskim – Katarzyna Kijowska

godz. 13.45

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych ideą mediacji do uczestnictwa i współtworzenia Zielonogórskiego Salonu Mediacji. Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy nadsyłać na adres: salon.mediacji@zielona-gora. so.gov.pl  do dnia 24 maja 2017 r.  decyduje kolejność zgłoszeń.KOMUNIKAT

KOMUNIKAT:

Informujemy, iż najbliższe posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Izby. Osoby, które chciałyby aby sprawa ich wpisu na listę, stanowiła przedmiot obrad Rady proszone są o złożenie w biurze Izby, najpóźniej do dnia 19 maja 2017 r. wniosku o wpis na listę radców prawnych wraz z kompletem dokumentów oraz opłatą.

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz:

1) karta danych osobowych (wzór okreslony uchwałą Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie karty danych osobowych) - do pobrania tutaj;

2) życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

4) dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;

8) oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;

9) oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

10) dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;

11) opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;

12) dwa zdjęcia;

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych wynosi: 1) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych; 2) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych. Opłaty o których mowa powyżej uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis. Opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę podlega zwrotowi, w przypadku umorzenia postępowania w sprawie wpisu.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie o radcach prawnych lub w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity - Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r.) Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych - do dziekana rady okręgowej izby radców pranych właścowej ze względu na miejsce zamieszkanai tej osoby. 


Konferencja - "Nowy Jedwabny Szlak - prawna i gospodarcza współpraca prawników Polski i Chin, Warszawa 15 maja 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowy Jedwabny Szlak - prawna i gospodarcza współpraca prawników Polski i Chin, któa odbędzie isę w Warszawie w dniu 15 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu "LORD" (Al. Krakowska 218). Rozpoczęcie konferencj planowane jest na godzinę 10:00.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z:

-inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku i wynikających z niej korzyści dla prawników i przedsiębiorców,

- regulacjami prawnymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach

- perspektywami rozwoju polsko-chińskich relacji gospodarczych

a także nawiązania współpracy z kancelariami w Chinach.

 

W wydarzeniu wezmą udział:

- przedstawiciele Ambasady Chin w Polsce

- przedstawiciele chińskich przedsiębiorstw (w tym Industrial and Commercial Bank of China, Air China),

- adwokat prof. dr Huang Zhenzhong - arbiter Pekińskiej Komisji Arbitrażowej, członek Council of Beijng Lawyer Association oraz 20 inncyh adwokatów z Chinm,

- polscy przedsiębiorcy prowadzący z sukcesem działalność na terenie Chin.

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.jingshpoland.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 122 53 43.

 

Szczególowy program konferencji:

 

 


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2017

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 297/15/DZP z dnia 29 grudnia 2015 r. wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28 – 31 marca 2017 r. (wg nr kodu z ostatniego dnia egzaminu) przedstawia TUTAJOgólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów - II etap

I etap konkursu odbył się w szkołach w dniu 24 marca 2017 r. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów zakwalifikowali się do II etapu - okręgowego.

W dniu 25.04.2017 r. w OIRP w Zielonej Górze odbył się II etap Konkursu, w którym wzięło udział troje dzieci ze Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Lubsku i dwoje dzieci ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim.

Do II etapu przystąpiło również 14 uczniów gimnazjów: Gimnazjum Nr 9 w Gorzowie Wlkp.,  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłodawie, Gimnazjum Im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum im. Św. Floriana w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu i Gimnazjum Nr 2 w Żaganiu.

Trzech uczniów szkół podstawowych i trzech uczniów gimnazjów zakwalifikowało się do III etapu - centralnego.

Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie w dniach 15 maja br. dla szkół podstawowych i 16 maja br. dla gimnazjów.


Laureaci Konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia, dyplomy i nagrody.

 


Kongres Prawników Polskich 20 maja 2017 r. w Katowicach

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 
 

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

 

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.

Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. – Chociaż Kongres organizowany jest przez radców prawnych, adwokatów i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych – mówią organizatorzy.

Środowiska radcowskie, adwokackie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość.– mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla r. pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Każdy radca prawny i aplikant radcowski może zarejestrować się na stronie http://kongresprawnikow.info


Wycieczka radców prawnych seniorów - uzdrowiska czeskie w dniach 17-18.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 czerwca 2017 r. odbędzie się wycieczka do czeskich uzdrowisk.

Koszt wycieczki do uzdrowisk dla radców prawnych seniorów wynosi 170 zł + 200 koron czeskich, ooby towarzyszce koszt: 370 zł + 200 koron czeskich.

Wpłat proszę dokonywać na konto PTTK.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, obiadokolację, nocleg, śniadanie, ubezpieczenie KL i NNW, pilota

Plan wycieczki:
 
3:30 - wyjazd z Gorzowa Wlkp.
5:00 - wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
od godz. 12:00 zwiedzanie Pilzna: katedra św. Bartłomieja, Brama Browarnicza, synagoga, Mariańskie Lazne- spacer po najmłodszym uzdrowisku, Kolumnada i Śpiewająca Fontanna, obiadokolacja, nocleg (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami)
 
II dzień
Po śniadaniu - przejazd do Cheb - Zamek Chebski z wieżą Czarną i dwupoziomową kaplicą, Spalicek (kompleks 11 drewnianych domków), gotycka trójnawowa bazylika Franciszkowe Lazne - klasycystyczne budowle, stylowe pawilony, parki i zabytki sakralne, Karlove Vary - najważniejsze miasto sanatoryjne Czech z architekturą typową dla uzdrowisk
godz. 18:00 - 24:00 wyjazd w drogę powrotną i rozwiązanie wycieczki

.

W sprawie wycieczki proszę o kontakt z Panią Jadwigą Grzemską tel 601 084 976 lub z Alicją Mroczkowską

tel. 68 478 18 08, 600 104 059

 


Wycieczka seniorów do Książa na festiwal kwiatów - 1.05.2017 r.

Serdecznie zapraszamy seniorów Izby na wycieczkę do Książa.

 

W programie indywidualne zwiedzanie zamku (bez przewodnika), wystaw florystów i terenu zamkowego.

Na terenie zamkowym odbędą się wystawy i sprzedaż kwiatów, krzewów, turniej rycerski.

Opłata dla radcy prawnego seniora - 50 zł - wpłat proszę dokonywać na konto PTTK,

opłata dla osoby towarzyszącej 90 zł.

 

Wyjazd o godz. 6:30 z parkingu "przy Gazowni".

Wyjazd z Książa o godz. 17:00

Powrót do Zielonej Góry ok godz. 20:00Kursy przeszkolenia żołnierzy rezerwy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

w związku z pismem Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych uprzejmie informuję o możliwości uczestniczenia w kursach oficerskich oraz kursach przeszkolenia żołnierzy rezerwy.

W załączniku informacja dotycząca udziału w kursach oficerskich oraz wzór wniosku o skierowanie na kurs przeszkolenia żołnierzy rezerwy.

DO POBRANIA:

1. Informacja dotycząca udziału w kursach oficerskich

2. Wzór wniosku o skierowanie na kurs przeszkolenia żołnierzy rezerwy


PRAKTYKI STUDENCKIE - UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunkach:

prawo i administracja mają obowiązek - w ramach realizacji programu studiów - odbycia praktyk.

Celem studenckich praktyk zawodowych jest zdobycie doświadczenia i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Minimalny okres trwania praktyki wynosiw wymiarze łącznym 120 godzin.

 

Regulamin studenckiej praktyki zawodowej WPiA UZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje – do pobrania

ze strony UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO (:::KLIK:::)

 

Kancelarie, które są zainteresowane stałą lub doraźną współpracą w ramach odbywania praktyk studenckich mają możliwość podpisania porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wzór porozumienia – DO POBRANIA).

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłaszanie się do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych lub dokonanie zgłoszeń za pośrednictwem emaila na adres Biura w celu przekazania Państwa danych (Listy kancelarii, która uwzględniać będzie jej adres i pozostałe dane teleadresowe oraz ewentualnie uwagi w zakresie odbywania praktyk) do osób odpowiedzialnych za praktyki z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Wyznaczenie albo zgoda konkretnych osób do odbywania praktyk oraz dokładny termin praktyk, sposób ich przeprowadzenia, pozostawać będzie w gestii kancelarii.

 

 

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – Jowita Pilarska-Korczak

Koordynator z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych – Przemysław Sztejna

Anna Chodorowską – koordynator praktyk UZ, e-mail a.chodorowska@wpa.uz.zgora.pl,

 

DO POBRANIA:

- program praktyk dla kierunku PRAWO

- program praktyk dla kierunku ADMINISTRACJA


Zapraszamy na konferencję: II UBA Conference on IT-Law w Kijowie - 7 kwietnia 2017 r.

The UBA has the pleasure of inviting your members to participate in the II UBA Conference on IT-Law to be held on 7 April 2017 at the premises in Kyiv, Ukraine. For more information about event, visit http://uba.ua/eng/events/2227/.

The Ukrainian Bar Association (UBA) - all-Ukrainian public organization, founded in 2002 to bring together lawyers for a strong and influential professional community, which would become a powerful voice of the legal profession of our country.

 

If you have any questions please contact :

Viktoriya Krasnova

Event coordinator

Ukrainian Bar Association

5 Mezhigirska street, of. 15,

Kiev, 04071, Ukraine

www.uba.ua

Tel.: +380 (44) 492-88-48

events@uba.ua

              


Wycieczka do CIEPLIC i JELENIEJ GÓRY 11.04.2017 r.

Serdecznie informuję, że w dniu 11.04.2017 r. organizowana jest wycieczka do term w Cieplicach, ze zwiedzaniem muzeum oraz ze zwiedzaniem Jeleniej Góry.

PLAN WYCIECZKI:

- Wyjazd z Gorzowa Wlkp. o godzinie 7:00 spod Hotelu Cubus a z Zielonej Góry o godzinie 9:00 spod starej gazowni

- Przyjazd do Cieplic w granicach godziny 12:00 - pobyt na termach i zamiennie dla osób, któe nie będą chciały korzystać z term - zwiedzanie Muzeum Ornitologicznego

- godzina 15:30 - 16:30 obiad w Jeleniej Górze

- po obiedzie zwiedzanie starówki

- powrót około godziny 20:00 do Zielonej Góry a do Gorzowa Wlkp. około godziny 22:00.

 

Koszt wycieczki wynosi 170,00 zł i obejmuje:

 • wstęp na baseny termalne;
 • obiad;
 • zwiedzanie z udziałem przewodnika
 • ubezpieczenie.
 •  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU RÓWNIEŻ RADCÓW PRAWNYCH CZYNNYCH ZAWODOWO WRAZ Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI.

 

Radcowie seniorzy oraz radcowie czynni zawodowo uiszczają opłatę w kwocie 90,00 zł, a osoby towarzyszące 170,00 zł

Wpłaty proszę dokonać w terminie do 25.03.2017 r. na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych Prawnych:

ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029    -  z dopiskiem CIEPLICE.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - 26.

 

W sprawie wycieczki proszę o kontakt z:

w ZIelonej Górze

- Janina Nóżka tel 601 054 035

- Wanda Ozimińska tel. 783 875 065

- Joanna Jagielik tel. 600 285 305

w Gorzowie Wielkopolskim:

- Jadwiga Grzemska tel 601 084 976

 

Jednocześnie informuję, że w siedzibie naszej Izby w co drugą środę miesiąca, odbywają się o godzinie 12:00 spotkania Seniorów - najbliższe spotkanie 15.03.2017 r., godz. 12:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Wykład dr Doroty Ambrożuk - Efektywny system ochrony pasażera w prawie unijnym, międzynarodowym i krajowym

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
 
które odbędzie się 21 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
doktor Dorota Ambrożuk
 
na temat:
Efektywny system ochrony pasażera w prawie unijnym, międzynarodowym i krajowym”
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
 
DO POBRANIA
 


Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych - minimalne wynagrodzenie

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. części przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niktórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. w załączeniu informacja Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

INFORMACJA OBSiL - do pobrania
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 20-26 lutego 2017 r. organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Poniżej przedstawiamy harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych (do pobrania również TUTAJ):

 

H A R M O N O G R A M

2017

L.p.

Data

Godzina

Miejsce udzielania porad

Imię i nazwisko radcy prawnego

 

1.

21 lutego 2017

wtorek

16:00 – 18:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Obrońców Pokoju 1

GUBIN

 

r. pr. Jolanta Kurpas

2.

21-24 lutego 2017

wtorek – piątek

15:00 – 16:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Długa 4A/27

NOWA SÓL

r. pr. Mateusz Kondracki

3.

21-24 lutego 2017

wtorek – piątek

 

9:00 – 15:00

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Jedności 5

ZIELONA GÓRA

r. pr. Waldemar Jabłoński

r. pr. Marcin Pucek

4.

22 lutego 2017

środa

14:00 – 15:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Długa 4A/27

NOWA SÓL

r. pr. Rafał Jedyński

5.

22 lutego 2017

i 24 lutego 2017

środa i piątek

14:00 – 15:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jedności 3/1

I piętro

ZIELONA GÓRA

r. pr. dr Żaklina Skrenty

6.

22 lutego 2017

środa

9:00 – 11:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Kupiecka 72/2

ZIELONA GÓRA

r. pr. Katarzyna Ostrowska-Maciejewska

7.

22 lutego 2017

środa

10:00 – 12:00

Stowarzyszenie BABA

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

ZIELONA GÓRA

r. pr. Adrian Szewczyk

8.

22 lutego 2017

środa

10:00 – 12:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Kopernika 9/5

SULECHÓW

 

r. pr. Lidia Bondyra

9.

22 lutego 2017

środa

15:00 – 16:00

Stowarzyszenie BABA

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

ZIELONA GÓRA

r. pr. Barbara Zimna

10.

23 lutego 2017

czwartek

13:00 – 15:00

Stowarzyszenie BABA

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

ZIELONA GÓRA

r. pr. Marcin Zimny

11.

 

 

23 lutego 2017

czwartek

10:00 – 12:00

Stowarzyszenie BABA

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

ZIELONA GÓRA

r. pr. Paweł Luczek

12.

 

 

23 lutego 2017

czwartek

12:00 – 16:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrocławska 12/1

ZIELONA GÓRA

r. pr. Paweł Luczek

13.

23 lutego 2017

czwartek

9:00 – 14:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wałowa 60A

ŚWIEBODZIN

r. pr. Mariusz Gontarek

14.

 

 

24 lutego 2017

piątek

11:00 – 12:00

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Moniuszki 18A/8

ZIELONA GÓRA

r. pr. Radosław Zachwieja


Konferencja: Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział Gorzów Wlkp oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają na konferencję

"Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów"

 

która odbędzie się w dniu 16.02.2017 r. od godz. 13:00  - 16:00 w Gorzowie Wlkp.

w sali Biblioteki WOjewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim przy u7l. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zaproszenie i porgram konferencji DO POBRANIA


SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH SENIORÓW

Serdecznie zapraszam  na spotkanie Radów Prawnych - seniorów

w Zielonej Górze w dniu 9 lutego 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie naszej Izby tj. rzy ulicy Piota Skargo 10

oraz w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 17 lutego 2017 r. o ozinie 17:00 w biudze zamiejscowym przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 11/4.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

r. pr. Jadwiga Grzemska


Kumunikat Przewodniczącego Kapituły Seniora KRRP

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

 

Szanowni radcowie prawni seniorzy

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych powierzyła mnie ponownie pełnienie w X Kadencji funkcji Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, podejmując na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r. uchwałę Nr 20/X/2017 w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora na okres X Kadencji, w skład której także powołała osoby: Maciej Bebejewski (OIRP Poznań), Anna Komarska (OIRP Lublin), Danuta Kubica (OIRP Katowice), Bożena Nawrocka (OIRP Rzeszów), Franciszka Pisańska (OIRP Szczecin), Anna Polańska (OIRP Kielce), Hanna Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa), Andrzej Ksokowski  (OIRP Zielona Góra).

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 20.01.2017 r. ustanowiła Kol. Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin) Zastępcą Przewodniczącego, a Kol. Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa) Sekretarzem Kapituły.

Kapituła Funduszu Seniora podjęła uchwałę o powołaniu nowej Rady Klubów Seniora w osobach:

- Przewodnicząca: Helena Oprzyńska-Pacewicz (OIRP Olsztyn),

- Zastępca Przewodniczącej: Teresa Kukieła (OIRP Łódź),

- Sekretarz: Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra).

Z przyjemnością informuję również, że z ramienia Prezydium KRRP opiekę nad Kapitułą Funduszu Seniora sprawował będzie w bieżącej X kadencji Kol. Bazyli Zacharczuk, członek Prezydium

Kapituła Funduszu Seniora na pierwszym posiedzeniu przyjęła także plan pracy na 2017 r. oraz zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2017 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.

Przedstawiam poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ INTEGRACYJNO-WCZSOWYCH ORAZ TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W 2017 r. DO POBRANIA - tutaj - lub W ZAKŁADCE --> KLUB SENIORA --> OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNO-WCZASOWE

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych.

 

Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora

r.pr. Mieczysław Humka


KARNAWAŁOWY BAL RADCÓW PRAWNYCH

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów

na Karnawałowy Bal Radców Prawnych

Bal odbędzie się w dniu 18 lutego 2017 r. (sobota)

w Hotel & Restaurant ForRest w Zielonej Górze, przy ul. Głogowskiej 4 a

Bal rozpocznie się o godz. 20.00 i potrwa niemalże do białego rana,

Zapewniamy doskonałą muzykę w wykonaniu zespołu.

Gwarantujemy pyszną zabawę w miłym towarzystwie,oraz wyśmienite jedzenie

Koszt to jedyne 300,00 zł od pary. Aplikanci radcowscy – 200,00 zł od pary.

Szczegóły balu oraz menu.


IUS PRIVATUM - referat "Sposoby zabezpieczenia wykonania zoboiwiązań w świetle reformy kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej"

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
Iana Sadowska
 
na temat:
„Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań w świetle reformy kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej”
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

DO POBRANIA