Winogrono
SIERPIEŃ

SZKOLENIE 23-26 WRZEŚNIA 2021 ZAKOPANE

 
Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” oraz Krajowa Izba Radców Prawnych zapraszają do malowniczej stolicy Tatr na trzydniowy pobyt a w nim 20 godzin szkoleniowych z profesjonalistami z zakresu prawa, psychologii i biznesu. Termin szkolenia to 23-26 września 2021 roku. Biorąc udział w szkoleniu otrzymują Państwo 40 punktów szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona. 
 
Tematyka szkolenia obejmuje nowe Prawo zamówień publicznych – założenia, oczekiwania, rzeczywistość oraz szeroko rozumiane społeczne potrzeby mózgu, czyli samoregulację emocjonalną, odporność psychiczną i skuteczne radzenie sobie ze stresem. Wykładowcami są uznani eksperci i wykładowcy: Bogdan Artymowicz – radca prawny, zajmujący się problematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat oraz prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak – prof. UWM, dyplomowany coach, synergolog, komunikolog, kulturoznawca, medioznawca, trener oraz doradca biznesowy.  R. pr. Bogdan Artymowicz jest wykładowcą na wielu seminariach, szkoleniach, konferencjach oraz uczelniach wyższych. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Współautor projektu nowego Prawa zamówień publicznych. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych.  Prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak dotąd zrealizowała ponad 8900 godzin szkoleniowych. Dyrektor Instytutu Dyplomacji. Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnomocnik Prezydenta WSM ds. Rozwoju Uczelni. Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Ekspert Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP zajmująca się obszarem rynku pracy. Ekspert medialny w zakresie etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, CSR, PR, PA i wystąpień publicznych.
 
Decydując się na udział w szkoleniu zyskują Państwo:
 
 • 20 godzin szkoleniowych z profesjonalistami
 • 40 punktów doskonalenia zawodowego
 • konsultacje z wykładowcami
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi   1490 zł. Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 23.09.2021 r. do śniadania w dniu 26.09.2021 r.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych.
 
Pobyt szkoleniowy rozpoczyna się w czwartek 23 września od spotkania informacyjnego oraz kolacji w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu możliwe jest w godzinach 19-24. W piątek po dniu wypełnionym wykładami przewidziana jest kolacja integracyjna. Sobota jest drugim dniem szkoleniowym, w którym, podobnie jak w dniu poprzednim, wykłady trwają od godziny 9 do 19. W sobotę organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na kolację pożegnalną w formie grilla. Niedziela 26 września to czas na śniadanie i wymeldowanie, które możliwe jest do godziny 12.
 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Szczegóły i rejestracja:https://szkolenia.kirp.pl/details.aspx?szk=316&typ=2
 
Linki do informacji na www oraz postów w social mediach:

https://kirp.pl/wrzesniowe-szkolenie-w-zakopanem-zapisy-trwaja/

https://www.facebook.com/events/197763645708814


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Międzyrzeckim, w punkcie  zlokalizowanym w Przytocznej, w każdy wtorek, w godz. 10.00 - 14.00, aby do dnia 25 sierpnia 2021 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


REJS PO ODRZE

Szanowne Koleżanki Seniorki!

Szanowni Koledzy Seniorzy!

 

Komisja ds Seniorów zaprasza członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na:

Rejs po Odrze

połączony ze zwiedzaniem winnicy, degustacją win i małym poczęstunkiem.

 

Trzygodzinna impreza odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) i rozpocznie się o godzinie 12:00 w Porcie w Cigacicach.

Uczestnicy dojadą do Portu autokarem, który wyruszy z parkingu przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 41 – zbiórka uczestników o godz. 11.30.

Powrót do Zielonej Góry zaplanowany jest na godz 15:30.

Opłata za udział w imprezie wynosi 60,00 zł dla uczestnika – członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Pozostałe koszty w ramach dofinsnowania pokrywa OIRP w Zielonej Górze.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty 60,00 zł na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze nr: ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 należy dostarczyć do siedziby Izby w terminie do 23 sierpnia 2021r.
 

Dodatkowych informacji dotyczących udziału w imprezie udzieli kol. Marek Kokot pod numerem telefonu: +48 606 237 375.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O UDZIALE W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ

UWAGA: Na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia. Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

Z upoważnienia

Przewodniczącego Komisji ds Seniorów

Marek Kokot


WYCIECZKA DO BERLINA

Szanowne Koleżanki Seniorki!

Szanowni Koledzy Seniorzy!

 

Komisja do Spraw Seniorów OIRP w Zielonej Górze zaprasza na:

Jednodniową wycieczkę do Berlina,

której głównym celem będzie udział w GRAND SHOW ARISE

na jednej z największych światowych scen teatralnych- Friedrichstadt-Palast.

 

Impreza odbędzie się w dniu 18 września 2021 r.

Opłata za udział w imprezie dla seniorów radców prawnych członków OIRP w Zielonej Górze wynosi 145,00 zł i obejmuje dojazd autokarem z Zielonej Góry do Berlina, ubezpieczenie KL, pilota na trasie, bilety wstępu (180 zł) TFG i TFP. Pozostałe koszty w ramach dofinansowania pokrywa OIRP w Zielonej Górze.

Program imprezy:

- godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni w Zielonej Górze.

- autobus o godz. 9.00 zatrzyma się na stacji paliw w Świecku, gdzie będzie możliwość dołączenia do grupy (dojazd na stację paliw we własnym zakresie).

- od godz. 11.00 - zwiedzanie Berlina (z okien autokaru)

- godz. 15.30-18.00 FRIEDRICHSTADT PALAST ARISE - Miłość jest silniejsza niż czas.

O czym jest ARISE? Życie Camerona jest jak jego zdjęcia: ekscytujące i pełne żywych kolorów. Słynny fotograf podróżuje po świecie ze swoją ukochaną muzą. Kiedy ją traci, strata rozrywa jego szczęście na kawałki. W ciemności Cameron wpatruje się w swoje zdjęcia na ścianie. Emanuje z nich niewytłumaczalna atrakcja. ARISE. POWSTAŃ oznacza wstawanie, nie poddawanie się, utrzymywanie wiary w rozgrzewającą moc miłości. Wzruszające i poruszające, przepełnione nadzieją, szczęściem i radością życia. Ponad 100 artystów na największej scenie teatralnej świata, ekstrawaganckie kostiumy, zapierające dech w piersiach dekoracje i artystyczna doskonałość.

- godz. 18.30-21.30 droga powrotną (w drodze powrotnej autobus ponownie zatrzyma się na stacji paliw w Świecku ok. godz. 20. 30)
 

Zainteresowanych uczestnictwem w wycieczce prosimy o pisemne zgłoszenie w dowolnej formie (wystarczy skan pisma przesłany e-mailem) w biurze Izby ew. zgłoszenie telefoniczne do kol. Jadwigi Grzemskiej (tel 601 084 976 lub kol. Andrzeja Ksokowskiego tel. 797 858 218) wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802) z dopiskiem ARISE 18.09.2021

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O UDZIALE W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ (planowany jest udział 15 radców prawnych seniorów z OIRP w Zielonej Góry. Będą w niej uczestniczyli również członkowie PTTK w Zielonej Górze).

UWAGA: Na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia. Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

Przewodniczący Komisji ds. Seniorów

Andrzej Ksokowski

 

 


OFERTA

W załączeniu oferta dla osób składających ślubowanie na radcę prawnego po zdanym egzaminie radcowskim przygotowaną przez firmę LOBSTER oraz RentUp, która wpłynęła do biura Krajowej Rady Radców Prawnych.
Oferta dotyczy korzystania z:
produktu LOBSTER przez 12 miesięcy bezpłatnie oraz
produktów oferowanych przez RentUp, w tym macbook, iphone – 50% ceny oraz
księgowość – bezpłatnie.
Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią, a w przypadku zainteresowania ofertą uprzejmie prosimy o kontakt z r.pr. Katarzyną Grzywacką, której dane kontaktowe przekazujemy poniżej:
Katarzyna Grzywacka +48 604 759 630
katarzyna.grzywacka@lobster.pl


LIPIEC

SZKOLENIE WYJAZDOWE W ŚWINOUJŚCIU

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy na szkolenie wyjazdowe nt: Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego. Doręczenia elektroniczne. Wybrane zagadnienia procesowe.
Termin i miejsce szkolenia: 10 - 12 września 2021 r., Hotel Interferie Medical SPA w Świnoujściu;
Szczegóły WEBINARIUM:http://zielonagora.oirp.pl/uploads/ckeditor/attachments/682/swinoujscie_2021_akt.pdf


WNIOSEK O WYDŁUŻENIE PRACY JEDNOSTEK POCZTOWYCH

Reagując na sygnały płynące od naszych Koleżanek i Kolegów prawników, samorząd radcowski wraz z samorządem adwokackim wystąpił z wnioskiem o wydłużenie pracy placówek pocztowych na ul. Bohaterów Westerplatte 21 lub ul. Elektronowej 1 w Zielonej Górze.
Poniżej przedstawiamy pismo złożone do Dyrektora Regionu Sieci w Gorzowie Wielkopolskim Poczty Polskiej.SZKOLENIE e-LEARNINGOWE DOTYCZĄCE DORĘCZEŃ ELEKTORNICZNYCH

Dzięki uprzejmości OIRP Warszawa udostępniamy informację na temat e-learningu nt. doręczeń elektronicznych.
 
 Na platformie e-learningowej EAR udostępniony został wykład dotyczący doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym, który w dniu 2 lipca 2021 r. przeprowadził Pan Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Apelacyjnego
Jednocześnie, chcąc ułatwić Państwu rejestrację i obsługę konta w Portalu informacyjnym Sądów, na platformie dostępny jest również wykład poświęcony rejestracji i obsłudze konta w Portalu Informacyjnym Sądów.
Przypominamy - aby korzystać z platformy EAR należy się wcześniej zarejestrować na stronie: https://ear.oirpwarszawa.pl/


KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO

Z radością przekazujemy informację, że nasza Koleżanka Joanna Orłowska oraz 9 innych radców i aplikantów radcowskich zostało laureatami XIII Edycji Konkursu " Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Zgłoszonych zostało kilkudziesięciu prawników z całej Polski.
 
Nagrody wręczono 6 lipca br. podczas uroczystej gali, na której wśród zaproszonych gości obecni byli nominowani, członkowie Kapituły Konkursu, Prezydium KRRP, Dziekani Rad OIRP, a także Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.
 
W imieniu Joanny Orłowskiej, która została doceniona m.in za pogłębianie świadomości prawniczej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie inicjatyw kobiecych, statuetkę z rąk Prezesa KRRP Włodzimierz Chróścik i Przewodniczącego Kapituły Macieja Bobrowicza odebrał Dziekan Rady OIRP Przemysław Sztejna.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy nie tylko samej nagrody, ale także zaangażowania z jakim wykorzystują swoją wiedzę prawniczą na rzecz pomocy osobom potrzebującym.


WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO ZDANYM EGZAMINIE

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500.
 
Uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 27 lipca 2021 r.
 
Osoby, które chcą aby ich wniosek został rozpoznany na tym posiedzeniu Rady, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. - w przypadku osób po aplikacji radcowskiej oraz do dnia 20 lipca 2021 r. - w przypadku pozostałych osób (decyduje data wpływu do biura Izby)
Wnioski, które wpłyną do biura Izby po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby, w ustawowym terminie.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego (wynik pozytywny);
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

OIRP w Zielonej GórzePORTAL INFORMACYJNY

‼ PRZYPOMINAMY
W związku z uchwaleniem w dniu 28 kwietnia 2021r. ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego praz niektórych innych ustaw, uwzględniając ostateczne brzmienie art. 15 zzs(9) przywołanej ustawy nadane na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 maja 2021r, sądy zostały zobowiązane do dokonania z dniem wejścia ustawy doręczeń elektronicznych pełnomocnikom zawodowym.
Istnienie obowiązku po stronie sądu jednoznacznie wiąże się z obowiązkiem posiadania przez radcę prawnego -pełnomocnika KONTA PEŁNOMOCNIKA ZAWODOWEGO w systemie PORTAL INFORMACYJNY.


INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU RADCOWSKIEGO - 18 - 21 MAJA 2021 R.

Informacja o wynikach egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18 - 21 maja 2021 r. znajduje się TUTAJ


CZERWIEC

KRYSZTAŁOWE SERCE- GŁOSOWANIE RUSZYŁO

Ruszyło głosowanie na naszą Koleżankę Joanna Orłowska w kategorii Nagroda Internautów w ramach konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego . PROSIMY WSZYSTKICH O WSPARCIE (NIE TYLKO RADCÓW )
Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony. Spośród nominowanych kandydatów internauci, w powszechnym głosowaniu wybierają Laureata kategorii: „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.
Zakończenie głosowania internetowego 1 lipca br.
 

MAJ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Gorzów Wielkopolski

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Mieście Gorzów Wielkopolski, w każdy wtorek, w godz. 11.30 - 15.30, począwszy od 1 czerwca 2021 r., aby do dnia 28 maja 2021 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

 

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)
Konkurs Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Od tego roku zmianie ulega jednak formuła Konkursu, który organizowany będzie w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.  

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybierze maksymalnie 3 kandydatów i przedstawi ich Kapitule Konkursu. Termin zgłaszania kandydatów przez Okręgowe Izby Radców Prawnych upływa 7 czerwca 2021 r.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:  Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe, w którym głosować na danego kandydata, zgłoszonego przez izby okręgowe, może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności po bono. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania formularza zgłoszenia, które dołączone są poniżej.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod adresem:  kirp@kirp.pl.KWIECIEŃ

Raport OBSiL KRRP pt. "e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych"

Przedstawiamy przygotowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP rapotr pt. "e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych".

Raport do pobrania TUTAJ


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM OC RADCÓW PRAWNYCH W OKRESIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH

W załączeniu przedtawiamy opinię prawną w przedmiocie objęcia ochrony wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych regulowanego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 2017, poz. 2135) szkód wyrządzonych przez radców prawnych w okresie tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych na podstawie art. 65(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych sporządzona przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

opinia do pobrania TUTAJ 


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze objęła patronatem dwie konferencje organizowane przez :
1) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Proces stosowania prawa w dobie koronawirusa SARS-COV-2, szanse i zagrożenia”.
9 kwietnia 2021 r.
 MS Teams
 
2) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Polska strefa bezpieczeństwa – Nowe wyzwania i zagrożenia”.
22 kwietnia 2021 r.
 MS Teams
 
Radcowie prawni, którzy chcą wziąć udział w konferencjach powinni zgłosić się do Pani dr Katarzyny Samulskiej (ksamulska@ajp.edu.pl).
Serdecznie zapraszamy!


MARZEC

KSIĘGA ZNAKU

W celu ujednolicenia zasad identyfikacji wizualnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze Dziekan Rady wprowadził - z dniem 1 marca 2021 r. -  Księgę znaku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

materiały graficzne do pobraniaVI EDYCJA KONKURSU "AKADEMIA WIEDZY O PRAWIE"

Rozpoczęła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line. 


Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.
- Zależny nam, aby świadomość prawna dzieci i młodzieży rosła, a także aby polska młodzież miała solidne podstawy prawne. Bardzo ważne jest, aby też od najmłodszych lat, kształtować postawę szacunku do prawa. Do tego przyczynia się nasza Akademia Wiedzy o Prawie. Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas. – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.


Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z czterech etapów i ceremonii wręczenia nagród: 
Etap pierwszy – szkolny - zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
Etap drugi – okręgowy - w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
Etap trzeci – centralny - Finał - będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Ceremonia wręczenia nagród - termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/


- Organizacja konkursu została precyzyjnie przygotowana i przemyślana po to, aby wszyscy uczniowie, pomimo formy wyłącznie zdalnej, mieli równie szanse i możliwości. Aby chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, muszą zostać zgłoszeni przez szkołę, do której uczęszczają. 24 marca do każdego szkolnego opiekuna konkursu wyślemy e-mail z loginami i hasłami dla wszystkich zgłoszonych. Dzieci będą rozwiązywały quiz jednocześnie. Quiz odbędzie się 29 marca br. o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych i o godzinie 13.00 dla szkół ponadpodstawowych.” - tłumaczy Ewa Gryc-Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, odpowiadająca za dział Edukacji Prawnej KIRP

Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałe, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.


Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/ 

 

 


KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w:

- Miasto Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41, punkt nr 2, w każdy piątek, w godz. 7.30 - 11.30, począwszy od 12 marca 2021 r.

aby do dnia 10 marca 2021 r., do godz. 15.00 złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (e-mail: biuro@zielonagora.oirp.pl) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)LUTY

POMÓŻMY JOANNIE!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Joanna, córka naszego Kolegi Ryszarda Wilmińskiego, potrzebuje naszej pomocy!

 

Joanna Wilmińska - zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl

 

Joanna, w styczniu skończyła 38 lat. Od urodzenia walczy o zdrowie. Urodziła się z genetyczną chorobą- dystrofią mięśniową obręczowo- kończynową, która została zdiagnozowana w 6 roku życia, a pierwsze jej objawy pojawiły się w wieku 2 lat.

Choroba charakteryzuje się postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni prowadzącym do stopniowego pogorszenia się zdolności ruchowych, aż do momentu, w którym osoba nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. A u osób z ciężkim przebiegiem choroby zmniejsza się wydolność mięśni oddechowym i konieczne może być zastosowanie wentylacji mechanicznej, czyli respiratora. U mnie przebieg choroby jest ciężki.

Do chwili obecnej nie udało się niestety wynaleźć leku, który doprowadziłby do wyleczenia. Możliwe jest tylko leczenie objawowe i podtrzymujące, przede wszystkim z wykorzystaniem różnego rodzaju fizjoterapii.

Joanna ukończyła studia prawnicze i rozpoczęłam pracę w kancelarii prawnej, niejednokrotnie prowadząc sprawy pro bono. W 2011 roku zdała egzamin państwowy na aplikację radcowską. W tym też roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Niestety, aplikacji niedane jej było odbyć, ponieważ na skutek nierozpoznanego zapalenia płuc doszło u niej do ciężkiej niewydolności oddechowej. Z tego powodu była dwukrotnie reanimowana i trafiła na OIOM. Choroba tak ją osłabiła, że konieczne było wykonanie tracheotomii, od tego czasu też w oddychaniu pomaga jej respirator. Powrót do domu był trudny, gdyż wymagał nauczania się obsługi sprzętu przez rodzinę. Prognozy lekarzy były też takie, że nigdy więcej nie będę samodzielnie oddychać, jeść, mówić ani nawet siedzieć. Z czasem jednak, po intensywnej nauce utraconych czynności, zaczęła oddychać samodzielnie do 10 h dziennie, jeść oraz siedzieć, jedynie z mową się nie udało, gdyż okazało się, że po operacji nie wyciągnięto mi wszystkich szwów co spowodowało powiększenie tracheostomii i ziarninę. Mowę odzyskała w maju następnego roku po operacji plastycznej stomii. Niestety na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej wymiany rurki tracheostomijnej doszło do rozerwania tracheostomii i uszkodzenia tchawicy. Okazało się, że bez specjalistycznego opatrunku uciskowego nie jest w stanie oddychać ani mówić, opatrunek ten jest też niezwykle trudny do zrobienia i zajmuje kilka godzin dziennie! Ponadto powoduje stały stan zapalny oraz rany co skutkuje pogarszającym się stanem zdrowia, silnym bólem oraz dużym uciskiem na przełyk i niemożliwością normalnego jedzenia.

To wszystko spowodowało, że Joanna musiała zrezygnować z pracy i ma duże problemy z wychodzeniem z domu a jedynym ratunkiem dla niej jest kosztowna i skomplikowana operacja naprawcza.

Niestety, ze względu na charakter operacji i stan zdrowia Joanna przez ostatnie kilka lat spotykała się z licznymi odmowami Polsce oraz Europie. Jedyną osobą, która zgodziła się jej pomóc, jest światowej sławy torakochirurg z kliniki w Wiedniu.

Joannie udało się zebrać część pieniędzy na sfinansowanie operacji. Brakuje jeszcze ok. 150 tys. zł.

Joanna liczy na pomoc i wsparcie. Wpłat można dokonywać podczas zbiórki internetowej, w portalu Siepomaga.pl - szczegóły tutaj:

Joanna Wilmińska - zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl

Joanna Wilmińska

 TYDZIEN POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
OIRP Zielona Góra włącza się w akcję "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości.
W dniach 22.02-28.02.2021 radcowie prawni zrzeszeni w OIRP Zielona Góra udzielać będą nieodpłatnych porad prawnych osobom, które ucierpiały w wyniku przestępstw.
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów.
Wszystkich, którzy chcieliby skorzytać z tej formy pomocy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia spotkania.


IX EDYCJA TURNIEJU NEGOCJACYJNEGO DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Rusza IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich 


Skuteczny prawnik musi dysponować szeregiem umiejętności interpersonalnych, w tym z całą pewnością kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja uczestników startuje 15 lutego o godzinie 12.00 na stronie http://turniej.kirp.pl.
Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w całości w formie on-line. Zapraszamy trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca.
UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Aby przejść do pierwszego etapu, każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest dołączyć do swojego zgłoszenia zaświadczenie ukończenia e-learningowego kursu „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”. Kurs jest dostępny bezpłatnie na platformie https://e-learning.kirp.pl.  Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i przesłanie go na adres admin.kirp@inteligames.eu uczestnicy mają czas do 18 marca do godz. 12.00. 

Pierwszy  etap Turnieju będzie miał formę quizu negocjacyjnego on-line i odbędzie się 20 marca o godz. 12:00.  Data drugiego etapu, czyli finału zostanie ogłoszona na stronie turnieju do 30 marca 2021 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl


SZKOLENIE: ZOSTAŃ MEDIATOREM

Informujemy o trwających zapisach na szkolenie z mediacji podstawowej „Zostań mediatorem” organizowane po raz 22 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,  w formie on-line na platformie zoom.

Termin szkolenia: 26,27,28 marzec 2021r. 9,10,11 kwiecień 2021r. piątki od godź. 13.00- 19.30, soboty, niedziele od 9.00-16.00
Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy do 20 osób

Cena: 1600zł.

Zapisy do- 19.03.2021r.

Szczegóły poniżej:

Zostań mediatorem on-line - Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl)

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Drodzy Aplikanci,
Do siedziby OIRP wpłynęła prośba o wsparcie w postaci nieodpłatnych porad prawnych udzielanych przez aplikantów radcowskich.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem OIRP.
 068- 452-96-66
biuro@zielonagora.oirp.pl
 


POMÓŻMY MAŁEJ ANI !

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 

W imieniu naszej Koleżanki r.pr. Joanny Orłowskiej, mamy 7 miesięcznej Ani chorej na SMA1 (rdzeniowy zanik mięśni), dla której trwa od października 2020 r. zbiórka pieniędzy na najdroższy lek na świecie (koszt zakupu leku to kwota 9,5 miliona złotych) zapraszam do udziału nowych wydarzeniach, które odbędą się w dniach 13 i 14 lutego 2021 r., mających na celu zebranie pieniędzy na jej leczenie:

13 lutego 2021 r., sobota

1) Pan Bartek Borowiec, z okazji swoich 42 urodzin, chce pokonać 42 kilometry dla Ani. Zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego biegania. Pan Bartek zakłada, że tempo biegu będzie konwersacyjne i często biegacze będą zwiedzać trasę pokonując ją Gallowayem. Pokonując wspólnie kolejne kilometry uczestnicy będą delektować się przyrodą. Celem wspólnego biegania są oczywiście wpłaty na zbiórkę dla małej dzielnej Ani. Wpłacać już można teraz na konto www.siepomaga/ania. Start: 13 lutego 2021 r., o godzinie 9:00 z boiska Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze nr 18 na ul. Francuskiej

2) Komitet Społeczny Pomoc dla Ani organizuje kiermasz słodkości i ciast. Start: 13 lutego 2021 r., od godz. 9.00 - do ostatniej porcji, Miejsce: plac obok sklepu „Dino" w Bojadłach

3) Zielonogórskie Stowarzyszenie Kolorowy Chynów organizuje kiermasz rękodzieła, ciast i ciasteczek. Będą też lukrowane pierniki i zestawy upominkowe, a także róże dla bliskich. Na miejscu będzie można również napić się gorącej czekolady, kawy i herbaty. Start: 13 lutego 2021 r., godz. 10.00 - 14.00, Miejsce: posesja przy ul. Truskawkowej 25, Zielona Góra

4) Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza wszystkich na wyjątkowy spektakl on-line pt. "Czytulisie". Powstaniu spektaklu przyświecała idea edukacji poprzez sztukę – zainspirowanie do samodzielnych prób czytania. ówny bohater spektaklu to Mól Książkowy, który wprost zajada się literami. Mieszka na swojej półce z książkami, gdzie bałagani - wszędzie pałętają się skrawki starych gazet, resztki kartek. Dzięki czwórce nowych przyjaciół – pluszowych bohaterów: Jamnikota, Sowy, Wiewiórki i Lisa Czytulisia, uczy się składać litery i odkrywa, że czytanie pomaga w budowaniu bliskości z innymi i daje dużo radości. Start: 13 lutego 2021 r., godz. 16.00, Miejsce: internet

Pokaz odbędzie się na platformie abilet.pl, a dochód ze sprzedaży kodów dostępu przekazany zostanie na rzecz #dzielnejAni

Zakup biletów: https://live.abilet.pl/ - po zakupie na adres e-mail przyjdzie bilet z szesnastocyfrowym kodem (po lewej stronie dokumentu elektronicznego). Kod pozwoli się zalogować do transmisji w dniu pokazu. Możliwość zalogowania będzie udostępniona od 15:40. Więcej szczegółów na: https://www.facebook.com/events/713365846046235/

 

14 lutego 2021 r., niedziela

1) Komitet Społeczny Pomoc dla Ani organizuje kiermasz słodkości i ciast. Start: 14 lutego 2021 r., godz. 8.00 i 11.00 (przy mszy św), Miejsce: plac przy kościele w Bojadłach

2) Komitet Społeczny Pomoc dla Ani organizuje wydarzenie – Pokaż Serce Ani w Walentynki. W programie: ciasto, zabawy z fantami, fotoławka Walentynkowa, zbiórka recyklingu (nakrętki, baterie, stare telefony), góra grosza, rękodzieło, kwiaty, kriwobus, psie adopcje, koncert zespołów Atawizm i Meteroids. Start: 14 lutego 2021 r., w godzinach od 11.00 do 15.00. Miejsce: Zielona Góra, przy pomniku Bachusa

3) Komitet Społeczny Pomoc dla Ani organizuje kiermasz ciast i rękodzieła. Start: 14 lutego 2021 r., w godzinach od 12.00 do 15.00, Miejsce: Gryfino, plac Księcia Barnima I

4) Komitet Społeczny Pomoc dla Ani organizuje kiermasz - Walentynkowe ciasto dla Ani. Start: 14 lutego 2021 r., godz. 8.45 -9.15, 11.45 -12.15, Miejsce: Kościół w Trzebiechowie

 
Cały czas trwa akcja - Pokaż serce Ania -  https://www.siepomaga.pl/pokaz-serce-ani

 

Wierzymy, iż wspólnie z naszą koleżanką i jej bliskim  możemy wygrać tę dramatyczną walkę o życie i  samodzielność  Ani. 


Koordynatorem akcji pomocy dla Ani z ramienia OIRP w Zielonej Górze jest radca prawny Idalia Łyczkowska (tel: 606 759 519)

 

Pozdrawiam

Przemysław Sztejna

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

 


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT!
W związku z Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym 22 lutego oraz "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" przypadającym w dniach 22-28 lutego 2021r., poszukiwani są radcowie prawni i aplikanci radcowscy chętni do udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach ww. akcji.
Porady będą miały formę 2-3 godzinnych dyżurów, udzielanych w siedzibie OIRP lub kancelariach.
Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem OIRP Zielona Góra do
12 lutego.
 e-mail: biuro@zielonagora.oirp.pl
 telefon: 068 452-96-66


SERCE DLA ANI

Zaczynamy wielkie odliczanie do Walentynek 2021 roku. To dzień, w którym okazujemy sympatię nie tylko tym, których kochamy, ale też tym, którzy są dla nas ważni.

Symbolem tego święta jest serce. My swoje chcielibyśmy, w tym roku pokazać także Ani #dzielnaAnia, która walczy z SMA1.

Ty też pokaż Jej swoje serce. Opublikuj na swoim profilu zdjęcie, wpłać 10 złotych do poniższej skarbonki:
https://siepomaga.pl/pokaz-serce-ani

Nominuj kolejne trzy osoby.


STYCZEŃ

POMÓŻMY ANI!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Aktualnie dla 6 miesięcznej Ani Orłowskiej, chorej na rdzeniowy zanik mięśni (postać ostra - SMA 1) córeczki naszej Koleżanki z Izby - r. pr. Joanny Orłowskiej, została zebrana kwota ok. 2,5 miliona złotych, z wymaganej kwoty do zakupu najdroższego leku świata 9,5 miliona złotych.

Wierzymy, iż wspólnie możemy wygrać tę dramatyczną walkę o życie i samodzielność Ani.

Liczy się każdy dzień, każda wpłata, każde działanie, każdy odruch serca.

Ania nie może czekać, potrzebuje teraz naszego wsparcia i pomocy.

Ania w nocy z 20 stycznia na 21 stycznia wpadła w niewydolność oddechową, z którą niestety jej rodzice nie poradzili sobie sami. Ok. 3.00 nad ranem Ania została zabrana do szpitala z podejrzeniem infekcji. Lekarze stwierdzili zapalenie płuc i włączyli antybiotyk. Cały czas monitorują stan Ani. Zapadła decyzja o podłączeniu do respiratora.

Dlatego też prosimy o dalsze wpłaty na rzecz Ani – www.siepomaga.pl/ania oraz o czynne wspieranie inicjatyw mających na celu jak najszybsze zebranie pieniędzy na zakup leku dla Ani.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych w dniu 23 stycznia 2021 r., o godz. 17.00, na Facebooku Radia Index, licytacji, z których dochód zostanie w całości przeznaczony na leczenie malutkiej Ani Orłowskiej.

Wylicytować będzie można między innymi :

-  dzień pełen wrażeń z Panem Michałem Wiśniewskim liderem zespołu „Ich Troje”;  

- video życzenia dla osób, które wygrają licytacje lub osób wskazanych przez zwycięzców przygotowane przez (w zależności od licytacji) Panią Magdalenę Różczkę, Panią Katarzynę Bujakiewicz, Panią Annę Dereszowską, Panią Magdalenę Zawadzką lub Pana Cezarego Pazurę,

- „wietrzenie szafy” przez osobistą stylistkę personalną Panią Kingę Borkowską i wspólne szykowanie stylówek zastanych;

- freestyle okolicznościowy czyli “Złóż komuś nietypowe rymowane życzenia” - przygotowane przez Rademeneza w formie video, po przekazaniu słów kluczy niezbędnych do przygotowania indywidualnych życzeń;

- budzenie od poniedziałku do piątku, o wybranej godzinie przez kabaret Jurki;

 - specjalny występ przez telefon przygotowany przez kabaret Hrabi;

- „Zlanie pupy rzepą” kabaretu Ciach; 

- spersonalizowany dzwonek od Krystyny - Kabaret Nowaki;

- voucher dla dwóch osób na trzy spektakle dla dorosłych wystawiane w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze - do wykorzystania do końca 2021 r.;

- voucher dla czterech osób na dwa spektakle dla dzieci wystawiane w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze- do wykorzystania do końca 2021 r.;

- kurację odchudzającą od Foodmed Centrum w Zielonej Górze;

- wycieczkę rowerową po Parku Mużakowskim, na polsko - niemieckim pograniczu z Marszałek Województwa Lubuskiego - Panią Elżbietą Anną Polak;

- sprzątanie mieszkania przez Przewodniczącą Sejmiku Lubuskiego - Panią Wiolettę Haręźlak;

- wspólne bieganie z Prezydentem Miasta Zielonej Góry - Panem Januszem Kubickim;

- trening z najsprawniejszym Radnym w Polsce - Panem Rafałem Kaszą;  
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Przemysław Sztejna

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

 


NOWY SKŁAD KRAJOWEGO ZESPOŁU WIZYTATORÓW DZIAŁAJĄCEGO PRZY KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH

Informujemy, że w skład Krajowego Zespółu Wizytatorów powołanego przez Krajową Radą Radców Prawnych wybrana została kol. Elwira Szurmińska-Kamińska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Gratulujemy wyboru!

Pełne składy osobowe organów KRRP, komisji stałych i innych zespołów problemowych tutaj.

 


Przewodnik CCBE pt. “Europejski Trybunał Praw Człowieka – pytania i odpowiedzi dla prawników”

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka – pytania i odpowiedzi dla prawników”.
 
Publikacja dostępna jest w języku polskim w załączeniu oraz na stronie internetowej CCBE pod tym linkiem
 

Zapraszamy do lektury!

źróło informacji: www.kirp.pl


CZŁONKOWIE IZBY WYBRANI W SKŁAD KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH

Krajowa Rada Radców Prawnych na ostatnim posiedzeniu powołała stałe komisje działające przy tej Radzie.

W skład Komisji wybrai zostali członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze:

- do Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) - kol. Damian Czwojdziński

- do Komisji Doskonalenia Zawodwego - kol. Radosław Pietrzak

- do Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu - kol. Rafał Owczarek

- do Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego - kol. Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak.

- do Komisji Zagranicznej - kol. Piotr Kapusta

Gratulujemy wyboru!

 

Ponadto KRRP powołała również Komisje:

- ds. Aplikacji;

- Praw Człowieka;

- Promocji Zawodu;

 

 

 


2020

Materiały szkoleniowe ze szkoleń organizowanych przez OIRP w Zielonej Górze

Informujemy, że materiały szkoleniowe ze szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze zamieszczane są w EXTRANECIE - tutaj


Harmonogramy zajęć teoretycznych dla aplikantów radcowskich OIRP w Zielonej Górze w 2021 r.

Harmonogramy zajęć dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na rok szkoleniowy 2021 zostały zamieszczone TUTAJJEDNA SKŁADKA DLA ANI - APEL O POMOC

JEDNA SKŁADKA DLA ANI - APEL O POMOC 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Ponownie apeluję o pomoc dla naszej Koleżanki Joasi Orłowskiej i jej malutkiej córeczki Ani, chorej na najcięższy typ rdzeniowego zaniku mięśni SMA1. Każdego dnia choroba nieodwracalnie niszczy organizm malutkiej Ani Orłowskiej.

Jednocześnie, w imieniu rodziców dziękuję za każdą dokonaną wpłatę, prosząc jednocześnie o kolejne.

Czas ucieka, a tempo w jakim gromadzone są środki na koncie utworzonym na portalu Siepomaga.pl jest niestety zbyt wolne.

Celem jest zebranie 9,5 milionów złotych na najdroższy lek na świecie podawany w ramach terapii genowej, obecnie została zebrana kwota przeszło 1.800.000,00 zł.

Zapraszam również, na Koncert Świąteczny organizowany przez Szkołę Muzyczną „Yamaha" w Zielonej Górze, w całości dedykowany Ani, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2020 r., o godz: 18:00. Koncert wykonany zostanie przez duet wiolonczelowy Made by Cellos, który tworzą Monika oraz Wojciech Grabowscy i transmitowany będzie na żywo na profilu FB Szkoły Muzycznej Yamaha w Zielonej Górze – https://www.facebook.com/yamahazgora

Udział w Koncercie jest całkowicie bezpłatny.

Zachęcam do udziału oraz dokonywania wpłat na rzecz dzielnej Ani.

Ponadto w dniach 17 - 21 grudnia 2020 r. będą odbywały się specjalne licytacje na grupie licytacyjnej Ani - Licytacje dla Ani z SMA. Zachęcam do udziału w licytacji - https://www.facebook.com/groups/366566431147217

Przedmiotami licytacji będą m.im:

- koszulki Falubaz i Zastal;

- plastron Falubazu;

- oryginalna koszulka Hummel reprezentacji Polski w tenisie ziemnym;

- koszulka klubowa Łukasza Piszczka z autografem nr 26,

- koszulka Piotra Piechowiaka „Bestia" z autografem;

- płyty DVD serial „Magda M." z autografem Joanny Brodzik;

- monety - Srebrny Orzeł USA;

- zegarki;

- bony podarunkowe;

- vouchery;

- biżuteria;

- gry edukacyjne;

- pocztówki dźwiękowe

- kosmetyki;

- alkohole z różnych stron świata.

Wpłaty można dokonywać na Fundację Siepomaga https://www.siepomaga.pl/ania a także wysyłając SMS na numer 72365 o treści 0088104, koszt 2,46 zł w tym VAT.

Wspólnymi siłami możemy uratować życie i zdrowie  Ani !!!

Przemysław Sztejna

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

________

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY RADCOWIE PRAWNI. POMÓŻMY !!!!


Trwa akcja naszego lubuskiego samorządu radców prawnych
JEDNA SKŁADKA DLA ANI.


Apeluję do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy.

Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!!

Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych.
Wierzę głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też, aby mówić, pisać o naszej akcji wśród
Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mam ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie
odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.
Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo proszę o pomoc!


Z poważaniem

Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP

Koordynatorem Akcj jesti r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519)

____________

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
nazywam się Joanna Orłowska, jestem radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - numer wpisu ZG - 757 OIRP Zielona Góra, mój mąż Michał Orłowski jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Nasze dotychczasowe życie skupiało się na wychowaniu z mężem 4,5 letniej córki Oli, pracy zawodowej oraz mojej pracy pro publico bono w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „BABA”, w którym to od 11 lat udzielałam regularnie porad osobom potrzebującym pomocy, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

Zwracamy się z ogromną i gorącą prośbą o pomoc dla naszej drugiej, malutkiej córeczki Ani, która urodziła się w dniu 26 czerwca 2020 r.

U Ani 9 września br. zdiagnozowano SMA1 (rdzeniowy zanik mięśni). Jest to rzadka choroba genetyczna, która powoduje śmierć neuronów odpowiedzialnych za pracę mięśni, następnie zanik mięśni szkieletowych, częściowy albo całkowity paraliż i w ostateczności prowadzi do śmierci. Ta straszna choroba dzień po dniu odbiera siły naszej Ani, a my czujemy się bezsilni.
Jedynie co nam pozostaje oprócz rehabilitacji i codziennych starań, by Ania poczuła naszą bezgraniczną miłość, to walka o terapię genową, która na ten moment jest jedyną szansą córki na zatrzymanie choroby. Polega ona na podaniu preparatu, który dostarcza kopię wadliwego genu. Tylko ta terapia da naszej Ani szansę na życie i samodzielność, kiedy nas zabraknie.

Niestety jest to najdroższy lek na świecie, a musimy zebrać 9, 5 miliona złotych .
Kwota ta jest ogromna i dla naszej rodziny nieosiągalna, stąd moja i mojego męża wielka prośba, aby każdy z Was uiścił dodatkową, dobrowolną „składkę” tym razem „składkę dla Ani” – składkę życia, nadziei i wiary lub wspomógł nas dowolną inną kwotą.
Ta jedna dodatkowa „składka dla Ani” jest szansą dla naszej malutkiej córeczki, aby żyć i cieszyć się życiem.

Wpłaty można dokonać przez konto fundacji Siepomaga, poniżej zamieszczamy link:

https://www.siepomaga.pl/ania .

Jest też grupa licytacyjna na Facebooku, gdzie przeprowadza są licytacje na rzecz Ani:

https://www.facebook.com/groups/366566431147217/?multi_permalinks=367762804360913

oraz blog, który został założony, żeby przedstawiać zmagania Ani z chorobą:

https://www.facebook.com/Dzielna-Ania-walczy-z-SMA-108043501064374

Prosimy Was również o udostępnienie apelu tylu osobom, do ilu tylko możecie dotrzeć.
Potrzebujemy Waszej pomocy – tylko wtedy uda się !!!
Wierzymy, że jest wielu ludzi, którzy swoją dobrocią mogą odmienić życie naszej chorej córeczki Ani.
Za każdą pomoc w imieniu naszej rodziny i Ani z całego serca dziękujemy !!!!

Asia i Michał – rodzice Ani.

___________

 


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE - NPP W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Choszczeńskim, w punktach zlokalizowanych w Pełczycach, Bierzwniku, Drawnie, Krzęcinie i Reczu, aby do dnia 18 grudnia 2020 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE - NPP W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Myśliborskim, w punktach  zlokalizowanych w Dębnie i Myśliborzu, aby do dnia 18 grudnia 2020 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE - NPP W POWIECIE SŁUBICKIM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Słubickim, aby do dnia 18 grudnia 2020 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


PRZESZUKANIE W WYNIKU KTÓREGO MOGŁOBY DOJŚĆ DO UJAWNIENIA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - WSKAZNI PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU, ZASADY POSTĘPOWANIA

Dziekan Rady - zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wskazania radców prawnych - przedstawicieli samorządu uprawnionych do udziału w przeszukaniu, w wyniku ktorego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej wskazał n/w radców prawnych:

- r. pr. Wojciech Bujko;

- r. pr. Damian Czwojdziński;

- r. pr. Joanna Surmiak;

- r. pr. Michał Wilman;

W przeszukaniu tym, na żądanie radcy prawnego, wobec którego przeprowadzone ma być przeszukanie może uczestniczyć inny radca prawny, za swoją zgodą.

Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej - opracowanie r. pr. Krytstyny Stogi, źródło: OIRP w Krakowie

Przeszukanie w kancelarii radcy prawnego - opracowanie r. rp. Jacka Gajlikowskiego, źródło: OIRP w Krakowie

 

 


DOSKONALENIE ZAWODOWE - KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
w dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się kolejny cykl szkoleniowy doskonalenia zawodowego radców prawnych.
Zgodnie z § 11 Uchwały Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tekst jednolity: Uchwala Prezydium KRRP Nr 295/X/2018 z dnia 12 lipca 2O18 r.), nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia. Niewypełnienie tego obowiązku skutkuje najczęściej koniecznością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
W celu umożliwienia wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, szczególnie w czasie stanu epidemii, zachęcam do korzystania ze szkoleń e-learningowych przygotowanych zarówno przez tutejszą Izbę, inne okręgowe izby radców prawnych jak i Krajową Radę Radców Prawnych.
Szkolenia organizowane przez tutejszą Izbę dostępne są na platformie EAR – ear.oirpwarszawa.pl udostępnionej przez OIRP w Warszawie. Założenie konta na tej platformie jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich członków samorządu. Po zalogowaniu skorzystać można z ponad 200 szkoleń e-learningowych zorganizowanych nie tylko przez OIRP w Zielonej Górze.

Szkolenia e-learningowe organizowane przez KRRP dostępne są z kolei za pośrednictwem platformy szkoleniowej na stronie www.kirp.pl w zakładce SZKOLENlA w kategorii e-learning. Do dyspozycji radców prawnych pozostaje 38 wideoprezentacji, które umożliwiają zdobycie od 3 do 18 punktów szkoleniowych. Korzystanie z kursów jest nieodpłatne, można je odbyć w dowolnym wybranym przez radcę prawnego czasie. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu, automatycznie generowane jest zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Zdobycie zatem wymaganych 40 punktów szkoleniowych nie powinno stanowić żadnego problemu.


Dziekan Rady
Przemysław Sztejna


Spotkanie Komisji ds. promocji zawodu i edukacji prawnej OIRP w Zielonej Górze.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
mamy przyjemność poinformować, że dziś w piątek 27 listopada 2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie (online) członków Komisji ds. promocji zawodu i edukacji prawnej OIRP w Zielonej Górze.
Ustaliśmy plan pracy Komisji (w tym na 2021 rok) dzieląc się na tematyczne zespoły:
Edukacji Prawniczej – Koordynatorka Koleżanka Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak oraz Katarzyna Cygan, Julita Kostka-Twór, Piotr Kapusta i Rafał Jedyński – organizowanie zajęć i konkursów w szkołach i przedszkolach w Województwie Lubuskim, organizowanie ogólnopolskiej akcji Dzień Edukacji Prawnej, przygotowanie i promowanie materiałów wśród nauczycieli w zakresie podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie i wykonywania zawodu radcy prawnego.
Promocji Zawodu Radcy Prawnego – Koordynator Dziekan Rady Przemysław Sztejna wraz z Ewą Przybylak oraz Rafałem Jedyńskim poprzez informowanie o zawodzie radcy prawnego (artykuły w prasie , audycje , banery itd.), współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami w zakresie promocji pomocy prawnej.
Współpracy z Uczelniami Wyższymi – Koordynatorka Koleżanka Paulina Gabrysiak wraz z Katarzyną Samulską oraz Piotrem Kapusta - uświadamianie studentów i uczniów szkół średnich o pracy radcy prawnego (spotkania ze studentami na temat wykonywania zawodu radcy prawnego, symulacje rozpraw , współpraca w ramach Klinik Prawa, konkurs na najlepszą pracę magisterską i wspieranie tematów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, współorganizowanie „punktowanych” szkoleń, konferencji itd.).
W spotkaniu uczestniczyli:
- r. pr. Przemysław Sztejna – Przewodniczący Komisji,
- r. pr. Katarzyna Cygan,
- r. pr. Paulina Gabrysiak,
- r. pr. Rafał Jedyński,
- r. pr. Piotr Kapusta,
- r. pr. Julita Kostka-Twór,
- r. pr. Ewa Przybylak,
- r. pr. Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak,
- r. pr. Katarzyna Samulska.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu!
Dziekan Rady OIRP Przemysław Sztejna
 


Praca w chmurze – nowe możliwości dla biznesu (także prawnego) – bezpłatny webinar

Rynek oferuje prawnikom wiele narzędzi i rozwiązań technologicznych. Bezpieczną i nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań serwerowych jest chmura. Jej kluczowe korzyści to brak inwestycji we własną infrastrukturę sprzętową i opiekę techniczną. Czy prawnicy chętnie sięgają po narzędzia chmurowe? Czy są one wystarczająco elastyczne i skalowalne, aby zagwarantować kancelariom wzrost na równi z jej rozwojem? Zapraszamy Państwa na 45-minutowy bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o rozwiązaniach zarezerwowane nie tylko dla dużego biznesu. Webinar odbędzie się w środę 25 listopada br. o godz. 11.
 
 
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/praca-w-chmurze-nowe-mozliwosci-dla-biznesu-takze-prawnego,1027.html
 
 
Wydarzenie współorganizowane przez Krajową Izbą Radców Prawnych i Wydawnictwo Wolters Kluwer.


SZLACHETNA PACZKA

Koleżanki i Koledzy,
w tym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze włączyła się w akcje Szlachetna paczka.
Pomagamy rodzinie z Zielonej Góry.
Oto historia rodziny, której pomagamy:
Pani Marta (44 l.) samotnie wychowuje dwoje dzieci - Agnieszkę (15 l.) i Pawła (12 l.). Kobieta od 18 lat choruje na Stwardnienie Rozsiane (SM).
Rodzina potrzebuje:
 
1. Pralka automatyczna o szer. do 45 cm ładowana od góry.
Rodzina posiadaną pralkę pożyczyła od znajomego mamy pani Marty. Do wiosny muszą ją oddać. Z powodu trudnej sytuacji materialnej w tej chwili rodziny nie stać na zakup pralki.
2. Bluza dla Pawła
Chłopiec nie posiada odpowiedniej, marzy o czarnej bluzie dresowej, nie rozpinanej , bez napisów lub z bardzo ograniczonymi napisami.
3. Zmywarka szer. do 45 cm.
Pani Marta choruje na stwardnienie rozsiane. Po kolejnym rzucie choroby ma problem z poruszaniem się. Po mieszkaniu porusza się używając chodzika i ma problem z utrzymaniem się w pozycji stojącej. W czynnościach domowych kobiecie pomagają dzieci, marzeniem Pani Marty jest, by mogła odciążyć dzieci w codziennych obowiązkach, a ona mogłaby czuć się bardziej potrzebna i samodzielna.
Pełen opis rodziny i jej potrzeb:
 
Pokażmy, że mamy otwarte serca. Wpłaty na akcje proszę kierować do 4 grudnia na konto :
92 1050 1911 1000 0022 5758 2029
w tytule wpisując Szlachetna paczka. 12 i 13 grudnia gotową już paczkę należy dostarczyć do magazynu, skąd trafi do "naszej rodziny".
Pokażmy, że mamy serca otwarte na innych.
Osoby, które chciałyby pomóc w organizowaniu zakupów i pakowaniu proszone są o kontakt z Panią Kariną Słowikowską , tel. 601180208.
 WITAMY NOWEGO RADCĘ PRAWNEGO - CZŁONKA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Dziekan Rady odebrał w środę, 4 listopada 2020 r. ślubowanie radcowskie od kol. Dominiki Jasiewicz, która złożyła z wynikiem pozytywnym przeprowadzany w czerwcu br. egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Oczywiście uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 


ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE 2020R.

 

 

Tegoroczne uroczyste ślubowanie radców prawnych, którzy w czerwcu br. złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, odbyło się w czwartek 8 października 2020 roku, w sali konferencyjnej hotelu Ruben w Zielonej Górze. Nowi radcowie tegoroczny egzamin zdawali w dobie pandemii,czyli innych warunkach aniżeli dotychczas, innym otoczeniu, innej rzeczywistości podyktowanej obostrzeniami, co czyniło egzamin jeszcze trudniejszym. Tegoroczni ślubujący radcowie w towarzystwie najbliższych im osób, złożyli przysięgę przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze radcą prawnym dr Przemysławem Sztejną.

Ślubowanie radcowskie złożyło 13 osób.

Aleksandra Chaszczewska

Marcin Cierebiej

Katarzyna Kaiser

Maciej Laluk

Katarzyna Lorenc

Paweł Majchrzak

Marta Maćkowiak

Paulina Młodzikowska

Justyna Nowak- Ferensztajn

Edyta Przybylska

Magdalena Putkowska- Skorb

Tomasz Wierzchołowski

Leszek Wroczyński

Główna nagroda – toga radcowska za najlepszy wynik uzyskany z egzaminu radcowskiego, ufundowana przez Radę OIRP w Zielonej Górze, oraz upominki książkowe od wydawnictw prawniczych Wolters Kluwer oraz CH Beck trafiła do r.pr. Macieja Laluka. Pozostałe osoby otrzymały upominki książkowe od wydawnictw prawniczych.

Uroczystość, swoją obecnością uświetnili m.in.:

członkowie Rady OIRP w Zielonej Górze

Pani Hanna Paluszkiewicz prof. Nadzw. dr hab. Dziekan Prawa i Administracji UZ

Pan Rafał Skrzypczak Wiceprezes Sąd Okręgowego w Zielonej Górze

dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ – przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych UZ

Podczas uroczystości Dziekan Przemysław Sztejna wraz z Wicedziekan Jowitą Pilarską-Korczak oraz Wicedziekanem Damianem Czwojdzińskim wręczyli Złotą Odznakę Honorową „zasłużonych dla samorządu radców prawnych”, dla radcy prawnego Honoraty Marquardt-Nowickiej, oraz Srebrne Odznaki Honorowe „zasłużonych dla samorządu radców prawnych”, niżej wymienionym radcom prawnym

- Domagała Katarzyna

-Gudzowska Magdalena

-Kozłowski Jarosław

-Polonis Wioletta

-Prokopiuk Tomasz

-Pyrzyńska -Czupryniak Katarzyna

-Rataj Dorota

-Tymczyszyn Teresa

-Weidemann Monika

-Wilman Michał

- Andrykiewicz Maciej

-Mendel Marcin

- Paczkowska-Przypis Marta

-Tąkiel Izabela

-Tomiak Anna

Podziękowania za dotychczasową współpracę dla wicedziekan Jowity PilarskieJ-Korczak złożyła Pani Hanna Paluszkiewicz prof. Nadzw. dr hab. Dziekan Prawa i Administracji UZ

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze postanowiła złożyć podziękowania na ręce trzech radczyń, które miały ogromny wkład w budowaniu środowiska radcowskiego w Województwie Lubskim oraz które przez wiele lat reprezentowały nas w organach krajowych.

Za szczególne zasługi dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, podziękowano

r.pr. Bożenie Górskiej-radca prawny od listopada 1978 r.

III kadencja

członek Rady OIRP III Kadencji (wrzesień 1991 – czerwiec 1995)

przewodnicząca Komisji ds doskonalenia zawodowego przy Radzie III kadencji (od kwietnia 1993 r. do czerwca 1995 r,)

członek Komisji ds. wykonywania zawodu przy Radzie III Kadencji

Członek Zespołu kwalifikacyjnego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na aplikację radcowską: w1993 r., 1994 r., i 1995 r.

IV kadencja

członek Rady OIRP IV Kadencji (czerwiec 1995 – wrzesień 1999 r.)

przewodnicząca Komisji ds szkoleń

Członek Zespołu kwalifikacyjnego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na aplikację radcowską: w1997 r., 1998 r.,

V kadencja

członek Rady OIRP V Kadencji (wrzesień 1995 – 2003 r.)

Skarbnik Rady OIRP V Kadencji (od lipca 2001 r.)

Delegat na VI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Przewodnicząca Komisji ds Szkoleń

Członek Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu dla kandydatów na aplikację radcowską w latach: 2000, 2001 i 2002,

VI Kadencja (2003 – 2007)

Członek Rady OIRP VI Kadencji

Sekretarz Rady OIRP VI Kadencji

VII Kadencja 2007 – 2010

Dziekan Rady okręgowej Izby Radców Prawnych

Delegat na VIII KZRP

VIII Kadencja 2010 – 2013

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

Delegat na KZRP

IX Kadencja 2013 – 2016

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

członek Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski

Delegat na KZRP

X Kadencja 2016 - 2020

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

członek Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski

Delegat na KZRP

Przewodnicząca Zespołu ds wpisów

Przewodnicząc Okręgowego Zespołu Wizytatorów

członek Wyższej Komisji Rewizyjnej KRRP

Jako Wicedziekan pełniła nadzór na przebiegiem szkolenia aplikantów

Wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej

Arbiter Sądu Polubownego działającego przy OIRP w Zielonej Górze

r.pr Janinie Kruszewskiej-radca prawny od września 1992 r.

Członek Komisji ds. doskonalenia zawodowego i aplikacji VI kadencji

Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń VIII kadencji

Delegat na KZRP – VIII, IX, X i XI

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP VII kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP VIII kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP IX kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP X kadencji

animator integracji środowiska radcowskiego OIRP w Zielonej Górze

Arbiter Sądu Polubownego działającego przy OIRP w Zielonej Górze


 

r.pr Jolancie Ruszczak -radca prawny od lutego 1993 r.

zastępca przewodniczącego komisji ds Aplikacji V Kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego IV kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego VI kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego VII kadencji

Delegat na KZRP XI kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP X kadencji


 

Gratulujemy wszystkim radcom prawnym,dziękujemy gościom za przybycie.

Dziekan OIRP

Przemysław Sztejna

 


Pamiętamy o zmarłych w ostatnim czasie członkach naszej Izby (2019-2020)

Mijający czas to czas zadumy. Pamiętamy o zmarłych w ostatnim czasie członkach naszej Izby.

W tych dniach częściej wracamy myślami do tych radców prawnych, którzy od nas odeszli na zawsze.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielona Góra  z głębokim żalem przypomina o zmarłych radcach prawnych, członkach naszej Izby;

Teresa Dalewska

Józef Mizerski

Tomasz Kot 

Ewa Milczyńska

Irena Mühler

Romuald Mikołajczak

Juliusz Kwinta 


MASECZKI OCHRONNE DLA CZŁONKÓW OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Informujemy radców prawnych i aplikantów radcowskich, że dotarły do nas zamówione maseczki ochronne z logo OIRP w ZIELONEJ GÓRZE.

Maseczki będę rozdawane członkom OIRP nieodpłatnie. Istnieje możliwość odbierania maseczek dla innych Kolegów lub Koleżanek. Wszystkie maseczki zostały zapakowane w folię ochronną.

Maseczki można odebrać w biurze OIRP przy ul. Ks.Piotra Skargi 10 w Zielonej Górze w godzinach od 8.00 do 15.00. Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego odbiór odbywać się będzie za pośrednictwem Członków Rady OIRP.
 
 


WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 2019/2020

Przedstawiamy wyniki II Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 2019/2020, współorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
OIRP Zielona Góra jest po raz drugi partnerem wydarzenia i fundatorem wyróżnienia, a Dziekan Rady OIRP Przemysław Sztejna od początku przyznawania nagród jest członkiem Kapituły oraz współinicjatorem wydarzenia.
W tym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych przyznała wyróżnienie pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt." Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018" za zaangażowanie i podjęcie problematyki alternatywnych rozwiązań sporów sądowych w sądach Województwa Lubuskiego.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
I miejsce
Praca mgr Weroniki Łukaszewicz pt. Prawnokarna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowana na kierunku Prawo  w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor dr hab.  M. Małolepszy
II miejsce
praca mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018, przygotowana na kierunku Prawo  w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor prof. dr hab. H. Paluszkiewicz
III miejsce
praca mgr Ernesta Obaza pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowana na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego - promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ 
Wyróżnienia
dla pracy mgr Macieja Makieły (kierunek Prawo) pt. Komparatystyczna analiza konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji-promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - za interesujące komparatystyczne opracowanie konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji oraz istotny wkład własny autora w opracowanie tematu
dla pracy mgr Inez Lipko (kierunek Prawo) pt. Wpływ nowych technologii na prawo na przykładzie autonomicznych samochodów - promotor dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel - za podjęcie nowatorskiego tematu w pracy magisterskiej i własne propozycje de lege ferenda
dla pracy mgr Natalii Osadców (kierunek Administracja) pt. Eutanazja - zabójstwo, czy wolność i prawo pacjenta  - promotor dr hab. Ivan Pankevich, prof. UZ - za interesujące ujęcie tematyki eutanazji w kontekście praw i wolności  konstytucyjnych i praw człowieka
 


BEZPŁATA POMOC PRAWNA DLA UCZESTNIKÓW PROTESTÓW

KOMUNIKAT
Poniżej przedstawiamy aktualną listę lubuskich radców prawnych deklarujących nieodpłatną pomoc prawną uczestnikom protestów dotyczących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r.
- Marta Paczkowska -Przypis 796-733-723
- Aneta Mielcarek - 500-095-292
- Damian Czwojdziński - 605-832-795
- Rafał Jedyński - 793-981-947
- Kazimierz Pańtak - 501-079-249
- Anna Giercarz (OIRP Wrocław) - 728-804-621
- Jarosław Bezaniuk - 668-190-308
- Magdalena Kamerduła - 514-821-665
- Michał Wilman - 602- 315-785
 


KAMPANIA PROMOCYJNA "NA CO KOMU SAMORZĄDNOŚĆ?"

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska zaprasza do zapoznania się z kampanią informacyjną pt. „Na co komu praworządność?” organizowaną aktualnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA.
Kampania prowadzona jest w języku polskim i kierowana jest przede wszystkim do polskich odbiorców – IBA uruchomiło specjalną stronę internetową, na której gromadzone są wszystkie informacje i materiały edukacyjne.
 
Link do kampanii informacyjnej IBA "Na co komu praworządność?": https://nacokomupraworzadnosc.pl/
Informacja o kampanii IBA na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/kampania-iba-na-co-komu-praworzadnosc/
 
 


ZAPROSZENIE NA WEBINAR

 
Wydawnictwo Wolters Kluwer we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych zapraszają członków samorządu radców prawnych na webinar „Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”, który odbędzie się w czwartek 29 października 2020 o godz. 11:00.
Udział w webinarze jest bezpłatny.
 
Tematyka:
 
 • wymiar digitalizacji,
 • szanse i zagrożenia z niej płynące,
 • korzyści z bycia cyfrową kancelarią,
 • obszary digitalizacji,
 • automatyzacja w codziennej pracy.
Wydarzenie poprowadzi Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.
 
 
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz link do rejestracji znajduje się na stronie https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/digitalizacja-kancelarii-nowe-szanse-i-wyzwania,1474.html
 
Poniższą informację znajdą Państwo pod linkiem: https://kirp.pl/webinar-digitalizacja-kancelarii-nowe-szanse-i-wyzwania/
 
Zapraszamy do udziału.
 


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz stale rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19 Sąd Rejonowy w Świebodzinie od dnia 26 października 2020r. ogranicza swoją działalność. Zmianie ulega obsługa interesantów w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wyjątkiem osób, które otrzymały wezwania lub zawiadomienia do stawiennictwa na rozprawę lub posiedzenie. Ograniczenia w działalności Sądu Rejonowego w Świebodzinie od dnia 26 października 2020r. określa: Zarządzenie Nr 28/2020  Prezesa Sądu z dnia 23 października 2020r. dostępne na stronie internetowej Sądu w zakładce AKTULANE ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-2

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2   


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W związku z pandemią koronowirusa SARS – CoV – 2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci COVID – 19 , na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz interesantów odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w dniach od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. oraz zawieszona została pracy Wydziału II Karnego w tym okresie.

Pełna treść zarządzenia TUTAJ i TUTAJ

W związku z pandemią koronowirusa SARS – CoV – 2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci COVID – 19 , na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz interesantów odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. od dnia  28.10.2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.  oraz zawieszenie pracy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w tym okresie.

Pełna treść zarządzenia TUTAJ

 

 


ZAPROSZENIE NA MINISPOTKANIE ONLINE

Serdecznie zaproszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną Krajowej Rady Radców Prawnych minispotkanie online realizowane w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2020 pt. " Ciągłość wymiaru sprawiedliwości i prawa człowieka w czasie pandemii".

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby porozmawiać i podzielić się wspólnymi doświadczeniami na tematy związane szczególnie z wpływem pandemii na działanie wymiaru sprawiedliwości oraz pracę samorządów prawniczych. Poznamy m.in. perspektywę Włoch, gdyż naszym gościem będzie przedstawicielka Adwokatury włoskiej ( Consiglio Nationale Forenze) adw. Francesca Sorbi, która aktywnie działa także na arenie międzynarodowej reprezentując włoskich prawników w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 27.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87653811505

Zaproszenie na wydarzenie znajduje się na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-z-okazji-europejskiego-dnia-prawnika-2020-pt-ciaglosc-wymiaru-sprawiedliwosci-i-poszanowanie-praw-czlowieka-w-czasie-pandemii-27-10-2020-r/

Informacja o Europejskim Dniu Prawnika 2020: https://kirp.pl/zaproszenie-do-obchodow-europejskiego-dnia-prawnika-2020-online-i-pokaz-filmowy-filadelfia-rez-demme-1993-r/


KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 6 listopada 2020 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


KURATORZY DLA NIELETNICH CUDZOZIEMCÓW

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z prośbą o wskazanie mu radców prawnych chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla małoletniego cudzoziemca, który złożył organowi Straży Granicznej deklarację o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1666 ze zmianami) lub w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz, U. z 2020 poz. 35).

W związku z powyższym proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości pełnienia tej funkcji.

 

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna


WYKAZ OBROŃCÓW W SPRAWACH KARNYCH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;

2) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: - imię i nazwisko; - adres do doręczeń; - numer telefonu; - numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych (podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2020 r., poz. 1681).

Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 75/).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu - do dnia 30 października 2020 r.

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych, w szczególności informowanie o pozostawaniu w stosunku pracy – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna

 

Druk karty ewidencyjnej – do pobrania TUTAJ.

 


KOMUNIKAT

Informujemy, że wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy nie wykonują obowiązku terminowego uiszczania należnych składek członkowskich Okręgowa Izba Radców Prawnych będzie występowała z pozwem o zapłatę na drogę postępowania cywilnego.SĄDY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - ZAPROSZENIE NA WYKŁADY

Zapraszamy na wykłady prowadzone w formie on-line dot. Sądów Własności Intelektualnej, które odbęda się w dniach 16 i 26 października 2020 r.
 
Informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Urzędu Panentowego RP.
 
 
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo,
 
w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką serdecznie zapraszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkanie online z prawnikiem z Meksyku Panem Alejandro Granados w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych".
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas czwartego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.

W piątek 16 października o godz. 16.00 adw. Alejandro Granados wygłosi krótkie wystąpienie pt. „ Wykonywanie zawodu prawnika - doświadczenia meksykańskie". Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w piątek 16.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83003077627
 
 


JEDNA SKŁADKA DLA ANI

KOLEŻANKI I KOLEDZY RADCOWIE PRAWNI. POMÓŻMY !!!!


Rusza akcja naszego lubuskiego samorządu radców prawnych
JEDNA SKŁADKA DLA ANI.


Akcja skierowania jest to do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy.

Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!!

Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych.
Wierzymy głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też aby mówić, pisać o naszej akcji wśród
Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mamy ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie
odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.

Jednocześnie lubuska Rada OIRP podjęła decyzję o dofinansowaniu akcji a dodatkowo członkowie Prezydium oraz osoby funkcyjne zrezygnowały z części swojego wynagrodzenia na rzecz akcji.


Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo prosimy o pomocy!


Z poważaniem

Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP

Koordynator Akcji r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519)

________________

JEDNA SKŁADKA DLA ANI

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
nazywam się Joanna Orłowska, jestem radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - numer wpisu ZG - 757 OIRP Zielona Góra, mój mąż Michał Orłowski jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Nasze dotychczasowe życie skupiało się na wychowaniu z mężem 4,5 letniej córki Oli, pracy zawodowej oraz mojej pracy pro publico bono w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „BABA”, w którym to od 11 lat udzielałam regularnie porad osobom potrzebującym pomocy, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

Zwracamy się z ogromną i gorącą prośbą o pomoc dla naszej drugiej, malutkiej córeczki Ani, która urodziła się w dniu 26 czerwca 2020 r.

U Ani 9 września br. zdiagnozowano SMA1 (rdzeniowy zanik mięśni). Jest to rzadka choroba genetyczna, która powoduje śmierć neuronów odpowiedzialnych za pracę mięśni, następnie zanik mięśni szkieletowych, częściowy albo całkowity paraliż i w ostateczności prowadzi do śmierci. Ta straszna choroba dzień po dniu odbiera siły naszej Ani, a my czujemy się bezsilni.
Jedynie co nam pozostaje oprócz rehabilitacji i codziennych starań, by Ania poczuła naszą bezgraniczną miłość, to walka o terapię genową, która na ten moment jest jedyną szansą córki na zatrzymanie choroby. Polega ona na podaniu preparatu, który dostarcza kopię wadliwego genu. Tylko ta terapia da naszej Ani szansę na życie i samodzielność, kiedy nas zabraknie.

Niestety jest to najdroższy lek na świecie, a musimy zebrać 9, 5 miliona złotych .
Kwota ta jest ogromna i dla naszej rodziny nieosiągalna, stąd moja i mojego męża wielka prośba, aby każdy z Was uiścił dodatkową, dobrowolną „składkę” tym razem „składkę dla Ani” – składkę życia, nadziei i wiary lub wspomógł nas dowolną inną kwotą.
Ta jedna dodatkowa „składka dla Ani” jest szansą dla naszej malutkiej córeczki, aby żyć i cieszyć się życiem.

Wpłaty można dokonać przez konto fundacji Siepomaga, poniżej zamieszczamy link:

https://www.siepomaga.pl/ania .

Jest też grupa licytacyjna na Facebooku, gdzie przeprowadza są licytacje na rzecz Ani:

https://www.facebook.com/groups/366566431147217/?multi_permalinks=367762804360913

oraz blog, który został założony, żeby przedstawiać zmagania Ani z chorobą:

https://www.facebook.com/Dzielna-Ania-walczy-z-SMA-108043501064374

Prosimy Was również o udostępnienie apelu tylu osobom, do ilu tylko możecie dotrzeć.
Potrzebujemy Waszej pomocy – tylko wtedy uda się !!!
Wierzymy, że jest wielu ludzi, którzy swoją dobrocią mogą odmienić życie naszej chorej córeczki Ani.
Za każdą pomoc w imieniu naszej rodziny i Ani z całego serca dziękujemy !!!!

Asia i Michał – rodzice Ani.


WSPIERAMY AKCJĘ "JEDNA SKŁADKA DLA ANI"

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wspiera akcję JEDNA SKŁADKA DLA ANI.

 

Akcja skierowania jest to do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy.

Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!!

Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych.
Wierzymy głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też aby mówić, pisać o naszej akcji wśród
Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mamy ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie
odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.

Jednocześnie lubuska Rada OIRP podjęła decyzję o dofinansowaniu akcji a dodatkowo członkowie Prezydium oraz osoby funkcyjne zrezygnowały z części swojego wynagrodzenia na rzecz akcji.


Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo prosimy o pomocy!


Z poważaniem

Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP

Koordynator Akcji r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519)

szczegóły akcji TUTAJ


WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i zamierzają rozpocząć aplikację w styczniu 2021 r. powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do dnia 23 października 2020 r.. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie biura OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skarg 10 albo wysłać go pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra SKargi 10, 65-416 Zielona Góra

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:

- Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) oraz oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich);

- oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu;

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze

 

 

 

 •  

 

 • w przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);POMÓŻMY ANI !

Ania, trzymiesięczna córka naszej Koleżanki z OIRP Zielona Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1), potrzebuje naszej pomocy.

Obecnie prowadzona jest zbiórka oraz licytacje na terapię genową, która kosztuje ponad 9,5 mln zł.

Prosimy o wsparcie, udostępnianie linków oraz dołączenie do grupy z licytacjami na facebooku.

Link do zbiórki głównej na portalu Siepomaga:
https://www.siepomaga.pl/ania

Link do licytacji na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/366566431147217/
 


Dyżury Dziekana Rady

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zieloenj Górze r. rp. Przemysław Sztejna dyżuruje w siedzibie Izby w Zielonej Górze w każdą środę, w godz. 8.30 - 10.00.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 68 452 96 66) w celu umówienia spotkania. 


ZAJĘCIA DLA APLIKANTÓW

KOMUNIKAT

OIRP informuje, że zajęcia dla aplikantów odbywają sie w formule stacjonarnej, w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody kierownika szkolenia oraz prowadzącego zajęcia, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej (zalecamy program Microsoft Teams). Zgodę należy uzyskać na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.   

Ustalenia dotyczące zajęć zaplanowanych do końca roku pozostają bez zmian.

 

 


NAJNOWSZY NUMER DWUMIESIĘCZNIKA "RADCA PRAWNY"

Szanowni Państwo
 
Dostępny jest już najnowszy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny” (191 - wrzesień-październik/2020). 
 
Zapraszamy do lektury.
 
Dwumiesięcznik dostępny jest TUTAJ i TUTAJ
 
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo
 
serdecznie zapraszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkanie online z dr. Konradem Szocikiem w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych".
 
Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas trzeciego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.
 
W środę 7 października o godz. 16.00 dr Konrad Szocik wygłosi krótkie wystąpienie pt. „ Polityczne i prawne aspekty kolonizacji Marsa".
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Spotkanie odbędzie się w środę 07.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89659728179 
 
Dodatkowa informacja o wydarzeniu znajduje się także na stronie internetowej KIRP:  https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-z-dr-konradem-szocikiem-nt-politycznych-i-prawnych-aspektow-kolonizacji-marsa-07-10-2020-r/
 
 


II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NEGOCJACYJNO-MEDIACYJNY DLA BIZNESU

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Fundacji OIRP w Krakowie serdecznie zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla Biznesu.


Turniej odbędzie się 8 października 2020 r. w Krakowie w Tauron Arena w Krakowie.

Turniej przeznaczony jest dla przedsiębiorców i pracowników wiodących polskich firm i międzynarodowych korporacji, działających na terenie Polski, a także do mediatorów gospodarczych i pełnomocników.
W turnieju będzie można wziąć udział w roli mediatora, pełnomocnika jak i negocjatora.
Uczestnicy będą mieli szansę zaprezentowania i zweryfikowania swoich praktycznych umiejętności poprzez rywalizację opartą o scenariusze negocjacyjne i mediacyjne opracowane przez organizatorów. Turniej będzie miał atrakcyjną oprawę wizualno-merytoryczną, w którą znaczący wkład wniosą sponsorzy.
Wydarzenie to będzie dobrą okazją do promowania mediacji gospodarczej, a w szczególności Państwa jako mediatorów lub pełnomocników.
W jego trakcie odbywać się będą prelekcje nt. negocjacji i mediacji.


Więcej szczegółów TUTAJ

 


ZOSTAŃ MEDIATOREM

Szanowni Państwo

Informujemy o trwających zapisach na szkolenie z mediacji podstawowej „Zostań mediatorem” organizowane poraz 20 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,  w formie on-line na platformie zoom.

Termin szkolenia  6,7,8,13,14,15 listopada 2020r.

Cena 1600,00 zł.

Zapisy do  30 października 2020 r.

 

Szczegóły poniżej

https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem/


Komunikat w sprawie kandydatów na Zestępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze informuje, że do dnia 6 października 2020 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Uchwale Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (tekst jednolity w brzmieniu określonym uchwałą Nr 84/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (…)).

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w biurze OIRP w Zielonej Górze lub nadać przesyłką pocztową w w/w terminie.


ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNAK ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia Odznak "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" oraz Ślubowanie Radcowskie, która odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 17.00 w Hotelu Ruben w Zielonej Górze.

Mając na względzie obecne obostrzenia sanitarne związane z sytuacją epidemiologiczną osoby składające ślubowanie radcowskie mogą zaprosić na uroczystość tylko po dwie osoby towarzyszące (o szczegółach powiadomimy bezpośrednio zainteresowanych w odrębnej korespondencji).


Podcast „We need to talk about the Rule of law”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym podcastem w języku angielskim, przygotowanym przez adwokaturę niemiecką (Deutscher Anwaltverein), pt. “We need to talk about the Rule of Law“, będącym odpowiedzią na kryzys praworządności w Unii Europejskiej i na świecie.

W planie 12 odcinków na 12 tematów związanych z problematyką praworządności – pierwszy nt. trybunałów/sądów konstytucyjnych, gościem tego materiału jest m.in. prof. Stanisław Biernat, były Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Podcast dostępny jest poprzez Spotify, Deezer, iTunes, a także na stronie organizatora tej inicjatywy, tj. adwokatury niemieckiej pod linkiem dostępnym tutaj.

Zapraszamy do słuchania!

 


EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2020 - INFORMACJA O UZYSKANYCH PUNKTACH

UWAGA: informacja o uzyskanych punktach jest aktualna i uwzględnia wszystkich zdających. Poprzednio zamieszczona informacja, z powodu błędu technicznego, była niepełna. Przepraszamy. 

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r. (TUTAJ)

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący: SSR Przemysław Radzik

Zastępca Przewodniczącego: SSO Robert Macholak

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła

Członek: prok. Anna Huzarska

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy

Członek: SSR Maria Nowak

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ON-LINE Z TURECKIM ADWOKATEM

Szanowni Państwo,
 
w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką mam przyjemność przekazać informację o organizowanym przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkaniu online z tureckim adwokatem Panem Mengü Gökҫe, członkiem Izby Adwokackiej w Ankarze. To drugie wydarzenie online realizowane w ramach cyklu „Letnie międzynarodowe rozmowy radców prawnych”.
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę w języku obcym. A dw. Mengü Gökҫe wygłosi krótkie wystąpienie pt. „Turecka rewolucja prawna (ang. Turkish Legal Revolution ), podczas której omówiona zostanie zmiana systemowa w Turcji w związku z przejściem z prawa islamicznego na prawo europejskie .
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności radczynie i radców prawnych, a także aplikantki i aplikantów radcowskich z Państwa Izb.
 
Spotkanie odbędzie się w środę 23.09.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymaga, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88033915357
 
Dodatkowa informacja o wydarzeniu znajduje się także w załączeniu oraz na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-23-09-2020-r-z-tureckim-adwokatem-mengu-gok%d2%abe-nt-tureckiej-rewolucji-prawnej/
Serdecznie zapraszamy! 


WPISY NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH - PO ZDANYM EGZAMINIE RADCOWSKIM 2020

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500.
 
Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 1 września 2020 r. 
 
Osoby, które chcą aby ich wniosek został rozpoznany na tym posiedzeniu Rady, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do biura Izby)Wnioski, które wpłyną do biura Izby po 29 sierpnia 2020 r. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.560,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.600 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2020

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. zamieszczone zostały TUTAJ


Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otworzył rekrutację na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland”. Oprócz wykształcenia prawniczego konieczna jest m.in. znajomość języków angielskiego lub francuskiego. Zainteresowane osoby mogą składać podania do 29 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod linkiem:

https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1697&Lang=En&fbclid=IwAR11bCoPy8cS_dGj2fvNT3sRMZTa0tX6tYso6xoEKIQ2OrgiMCt-Ab4Afss


Dodatkowy termin egzaminu radcowskiego

Dodatkowy termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020 roku już ustalony - szczegóły tutaj


Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów

Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.


Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE po raz kolejny organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – liczone najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie.

Temat:
Podobnie jak w latach poprzednich hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii Europejskiej w praktyce”. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich – m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się z prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Limit uczestników przewidziano na 36 osób. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym. Trzecia finałowa runda ma formę symulacji rozprawy sądowej (moot court competition) – wezmą w niej udział wszyscy uczestniczy projektu, jednak rywalizacja przebiegać będzie pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami wyłonionymi w pierwszym i drugim etapie. Szczegółowy opis poszczególnych etapów dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/format/

Nagroda:
Członkowie dwóch zwycięskich drużyn otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wybranej konferencji ERA do końca 2021. Wszyscy uczestnicy otrzymają także certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, przewidziany jest także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze podczas finałów zgodnie z zasadami określonymi tutaj i tutaj.

Językiem konkursu jest język angielski.

Zgłoszenia do 1 lipca 2020 r.:

Rejestracja jest otwarta, zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio przez organizatora jedynie poprzez stronę internetową: https://younglawyerscontest.eu/ Zgłoszenia mają charakter indywidualny, międzynarodowe drużyny zostaną uformowane przez organizatora do 01.09.2020 r.

Warunki uczestnictwa:
Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/participants/conditions-of-participation/

Inne ważne daty:
Publikację listy uczestników organizator oraz utworzenie drużyn organizator przewiduje na 01.09.2020 r., natomiast finał odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2021 r. w Trewirze w Niemczech (siedziba ERA). Pełen kalendarz konkursowych wydarzeń dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/important-dates/

Opłata i zwrot kosztów:
Udział w konkursie wiąże się z opłatą, która wynosi 236 euro od uczestniczki/uczestnika (opłata pokryje koszty udziału w konkursie w tym koszty jednego obiadu, dwóch przerw na lunch i przerw kawowych oraz materiałów związanych z konkursem). Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze w Niemczech podczas finału – zgodnie z zasadami określonymi na stronie organizatora pod tym linkiem. Konkurs dla młodych prawników organizowany przez ERA we współpracy z CCBE jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt z organizatorem:
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem
Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://younglawyerscontest.eu/
Florence Hartmann-Vareilles
Head of Section European Business Law
fhartmann@era.int
Nathalie Dessert
Assistant European Business Law
ndessert@era.int

Zachęcamy do udziału!

Konkurs jest dofinansowany ze środków programu Sprawiedliwość Unii EuropejskiejSTYPENDIUM IBA I KOMISJI ZAGRANICZNEJ KRRP

 

Stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association). 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w programach stypendialnych, ogłaszanych przez IBA (International Bar Association), światowej organizacji zrzeszającej prawników, której  KIRP jest członkiem. W załączonym pliku znajdują się opisy i terminy aktualnych stypendiów – warto się postarać.

Nagrodą jest sfinansowanie przez IBA dla stypendysty udziału w Dorocznej Konferencji IBA w Miami w tym m.in. podróży do USA i opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Wydarzenie zaplanowane jest w listopadzie br., trzeba mieć jednak na uwadze możliwość przesunięcia tego terminu ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie.

W razie uzyskania stypendium z IBA, Krajowa Izba Radców Prawnych – Komisja Zagraniczna KRRP ufunduje laureatowi dodatkowe stypendium na wyjazd w wysokości 500$.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Załączniki do pobrania


Ankieta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. przewlekłości postępowań

Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy.

 Link do ankietyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-KmDx4YEWH1HR6h12JKR38dwUmqPnXGupo47B8ye0sewFjA/viewform?usp=sf_link

 W imieniu autorów ankiety z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie dziękujemy za pomoc i udział w ankiecie.


Barometr branży prawniczej – ankieta

Prawnicy nie mają wątpliwości: epidemia koronawirusa już negatywnie wpłynęła na większość kancelarii prawnych i ich klientów.

 • Jak wygląda sytuacja w kancelariach?
 • Co robić by ograniczyć straty?
 • Jak wykorzystać szanse wynikające z obecnego kryzysu?

Zapraszamy Was do pierwszej, „kryzysowej” edycji badania „Barometr branży prawniczej”.
Autorem badania jest Ryszard Sowiński, prof. WSB, a partnerem Wolters Kluwer Polska i Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP.
Badanie pomoże zdiagnozować sytuację kancelarii prawnych. Jego wyniki rzucą światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwania.
Zapraszamy TUTAJ https://bit.ly/3aDUdcA


Tarcza antykryzysowa w praktyce – poradniki Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dwa poradniki dotyczące praktycznych aspektów stosowania tzw. tarczy antykryzysowej. Pierwszy z poradników ma służyć pomocy radcom prawnym w zapoznaniu się z przyjętymi przez parlament zapisami specustawy dotyczącymi funkcjonowania sądów i organów administracji w dobie epidemii. Drugi odnosi się do wybranych podstawowych problemów oddziaływania specustawy na najistotniejsze sfery funkcjonowania przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, że poradniki staną się przydatne w codziennej, trudnej rzeczywistości, z jaką zderzyliśmy się w ostatnim czasie.

W załączeniu poradniki:

Tarcza antykryzysowa – poradnik dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnieniaPRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU EPIDEMIOLOGICZNEMU

Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze postanowił:

 1. W okresie od 30 marca 2020 r. do odwołania: przepowadzać zajęcia szkoleniowe na aplikacji radcowskiej w formie on-line. W przypadku praktyk w kancelariach oraz kontaktów z patronami Dziekan apeluje o preferowanie kontaktów drogą elektroniczną;

 2. Odwołać wszystkie szkolenia, spotkania izbowe i wyjazdy integracyjne od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania (w tym  szkolenie nt. Upadłość konsumencka po nowelizacji – zaplanowane w dniach 25 i 26 marca 2020 r.); 

 3. Ograniczyć dostęp radców prawnych, aplikantów radcowskich i interesantów do Biura OIRP w Zielonej Górze do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Kontakty osobiste ograniczyć do przypadków szczególnie uzasadnionych, niecierpiących zwłoki.

 4. Wprowadzić system pracy zdalnej oraz w - miarę potrzeby - dyżury w siedzibie Izby dla pracowników Biura w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania (w godz. 9.00 – 12.00).

Dalsze decyzje Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze podejmie, stosownie do sytuacji, mając na względzie zminimalizowanie zagrożeń związanych z wirusem SARS-COV-2

Wobec zmieniającej się sytuacji uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej i Facebooku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.


Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Pomimo wyzwań organizacyjnych zapewnienie dostępu do pomocy jest szczególnie ważnym zadaniem. Konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie obowiązywania stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów powinna odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje zatem o konieczności podjęcia następujących działań dotyczących wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

 1. zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji ich świadczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe). W tym zakresie powinno się postępować analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W szczególności zastosowanie znajdzie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), zgodnie z którym części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinno znaleźć odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
 1. tymczasowe zawieszenie przez starostów działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji jest uzasadnione tylko koniecznością organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tj. za pośrednictwem np. telefonu, e-mail, komunikatorów internetowych itp.);
 1. tymczasowe zawieszenie działalności punktów wymaga zachowania poniższych warunków:                                                                                  a) poinformowania osób korzystających z pomocy o zawieszeniu działalności punktu poprzez zamieszczenie o tym informacji w widocznym miejscu oraz poinformowanie osób uprawnionych (o ile jest to możliwe) telefoniczne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o odwołaniu już umówionych wizyt w punkcie,                                                                                                                                                             b) informacja powinna zawierać: okres zawieszenia działalności, przewidywany termin przywrócenia działania punktu, adresy najbliższych funkcjonujących punktów w powiecie (jeśli takie są),                                                                                                                                                    c) dodatkowo w przypadku zdecydowania się na udzielanie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory itp.) należy poinformować o możliwym sposobie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość od wykonawców,                                                        d) w wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon, a fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację zawieszenia działalności punktów trwającą dłużej niż jest to konieczne do sprawnej organizacji udzielania porad w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.


PORTAL INTEGRACYJNY RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

 
Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy
 
Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie.
Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach.
Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych.
 
Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą - tak po prostu - podzielić się swoimi obawami, problemami.
 
Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: www.radcy-razem.pl  oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.

Mamy nadzieję, że Portal Integracyjny zachęci Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do rozmów i budowania własnych grup zainteresowań, ale także pozwoli na wykorzystanie tych chwil, kiedy musimy pozostać w domu w sposób szczególny, dla siebie i dla innych.
 
Przewodniczący Komisji Integracji       Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych
Krajowej Rady Radców Prawnych       Michał Korwek
Bartosz Opaliński
 


APEL PREZESA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy. 

Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w  ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by mieli oni jak najmniejszy kontakt z potencjalnymi źródłami epidemii.

Chciałbym wszystkich serdecznie zachęcić do rozpowszechnienia idei „Aplikanci/radcowie – seniorom”. Niech w każdej izbie radcowskiej powstanie zespół ludzi dobrych serc. Zespół, który będzie dbał o najstarszych radców prawnych. Radcowskie Task-Force, które zjawi się tam, gdzie są najbardziej potrzebujący.

Pamiętajmy, że nasza postawa w dobie pandemii świadczy o tym, kim jesteśmy. Świadczy o naszym człowieczeństwie i humanizmie.

Pomagajmy sobie – nieśmy serce i uśmiech. Pokażmy, że radcy prawni to ludzie o kryształowych sercach.

 

 

Maciej Bobrowicz
Prezes
Krajowej Rady Radców PrawnychTYDZIEN POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw.

W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać bezpłatną poradę radcy prawnego. 

Radcowie prawni - członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnychw w Zielonej Górze - jak co roku - aktywnie włączyli się do udziału w akcji.

Poniżej podajemy harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Tygodnia POmocy Ofiarom Przestępstw.

 

BABA Lubuskie Stowarzyszenie

na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

Okręgowa Izba Radców Prawnych

w Zielonej Górze

ul. ks. Piotra Skargi 10

Okręgowa Izba Radców Prawnych

Biuro Zamiejscowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

21 lutego 2020 r.

piątek

 

 

godz. 9.00 – 14.00

24 lutego 2020 r.

poniedziałek

godz. 10.30 – 12.30

godz. 11.00 – 12.00

godz. 13.00 -15.00

godz. 9.00 – 14.00

25 lutego 2020 r.

wtorek

godz. 10.30 – 12.30

godz. 10.00 – 11.00

godz. 12.00 – 13.00

 

26 lutego 2020 r.

środa

godz. 10.30 – 12.30

godz. 11.00 – 12.00

godz. 13.30 – 14.30

godz. 9.00 – 14.00

27 lutego 2020 r.

czwartek

godz. 10.30 – 13.00

godz. 10.30 – 12.30

godz. 13.00 – 14.00

godz. 9.00 – 14.00

28 lutego 2020 r.

piątek

godz. 11.30 – 12.30

 

 

 


V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

UWAGA: termin rejestracji szkół i uczestników zostal wydłużony do 26 maja 2020 r., do godz. 20.00

 

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2019/2020

22 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna, V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole, podając dane uczestników tegorocznej Akademii.

Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach okręgowych izb radców prawnych lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.
Spośród uczestników troje uczniów (ze szkół podstawowych) oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.
Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się 27 lutego 2020 r.
o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych oraz
o godzinie 13.00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Drugi etap – okręgowy  – odbędzie się 19 marca 2020 r.
o godzinie 10.00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r.
o godzinie 10.00 w Warszawie.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

 1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należy:

 1. propagowanie idei Akademii – Konkursu,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Akademii — Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
 3. rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Akademii – Konkursu,
 4. wybór Komisji Centralnej Akademii, przeprowadzającej III Etap Akademii – Konkursu,
 5. powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
 6. inne zadania wskazane przez Organizatora.

Film o konkursie można obejrzeć tutaj.

Plakat promujący Konkurs - do pobrania tutaj.


PROMOCYJNA OFERTA DLA RADCÓW PRAWNYCH - NOCLEGI W WARSZAWIE

Krajowa Rada Radców Prawnych w roku 2020 kontynuuje współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).

Tak jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy przewidziano rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych – rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, za okazaniem legitymacji, powołując się na umowę zawartą przez KRRP (Umowa nr 190757, Aneks nr 7 z 25.11.2019 r.).

Miło mi poinformować, że w wyniku negocjacji obniżone zostały ceny pokoi superior w tzw. niskich terminach a pozostałe ceny pokoi pozostają takie jak w 2019 roku.

Obniżona została również cena za parking w weekend (piątek-niedziela) - będzie ona wynosić 40 PLN brutto za miejsce za dobę (w tygodniu 65 PLN).

Ceny pokoi:

01.01-28.02.2020

01.07-31.08.2020 

01.12-31.12.2020

Standard  1-osob. 369 PLN

Superior   1-osob. 409 PLN

Standard 2-osob 438 PLN

Superior 2-osob. 478 PLN

01.03-30.06.2020 

01.09-30.11.2020

Standard 1-osob. 399 PLN 

Superior  1-osob. 499 PLN

Standard 2-osob. 468 PLN

Superior 2-osob. 568 PLN

Weekend (piątek-niedziela)

01.01-28.02.2020

01.07-31.08.2020 

01.12-31.12.2020

Standard 1-osob. 290 PLN 

Superior 1-osob.  330 PLN

Standard 2-osob. 330 PLN

Superior 2-osob. 370 PLN

01.03-30.06.2020

01.09-30.11.2020 

Standard 1-osob. 299 PLN 

Superior  1-osob. 399 PLN

Standard 2-osob. 339 PLN

Superior 2-osob. 439 PLN

Dane kontaktowe Hotelu:

- rezerwacja: tel.: 22 697 38 76; 77; e-mail: H3385-RE@accor.com

- recepcja: tel.: 22 697 39 99.

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w n/w powiatach w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 grudnia 2019 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru:

- POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI, punkt w Zbąszynku

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

TUTAJ zamieszczono zaktualizowane plany zajęć dla aplikantów I i II roku.


STANOWISKO RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, kierując się stanowiskami Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2019 r.  wyraża głęboki niepokój wobec rozwiązań prawnych wynikających z uchwalonej ustawy o zmianie w ustawach - Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym, a także wobec sposobu jej procedowania.

W szczególności wyrażamy swoje zaniepokojenie regulacjami mającymi ograniczać pozaorzeczniczą aktywność sędziów i związanymi z tym sankcjami oraz rozwiązaniami prawnymi reglamentującymi działanie samorządu sędziowskiego. Ingerowanie władzy ustawodawczej oraz wykonawczej w sferę władzy sądowniczej może pozbawiać polski wymiar sprawiedliwości koniecznych cech niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, zaś obywateli (reprezentowanych również przez radców prawnych) prawa do rzetelnego procesu wynikającego z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów prawa międzynarodowego, które to prawo stanowi również standard europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rada Okręgowej Izby Radów Prawnych w Zielonej Górze