Winogrono

Spotkanie Komisji ds. promocji zawodu i edukacji prawnej OIRP w Zielonej Górze.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
mamy przyjemność poinformować, że dziś w piątek 27 listopada 2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie (online) członków Komisji ds. promocji zawodu i edukacji prawnej OIRP w Zielonej Górze.
Ustaliśmy plan pracy Komisji (w tym na 2021 rok) dzieląc się na tematyczne zespoły:
Edukacji Prawniczej – Koordynatorka Koleżanka Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak oraz Katarzyna Cygan, Julita Kostka-Twór, Piotr Kapusta i Rafał Jedyński – organizowanie zajęć i konkursów w szkołach i przedszkolach w Województwie Lubuskim, organizowanie ogólnopolskiej akcji Dzień Edukacji Prawnej, przygotowanie i promowanie materiałów wśród nauczycieli w zakresie podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie i wykonywania zawodu radcy prawnego.
Promocji Zawodu Radcy Prawnego – Koordynator Dziekan Rady Przemysław Sztejna wraz z Ewą Przybylak oraz Rafałem Jedyńskim poprzez informowanie o zawodzie radcy prawnego (artykuły w prasie , audycje , banery itd.), współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami w zakresie promocji pomocy prawnej.
Współpracy z Uczelniami Wyższymi – Koordynatorka Koleżanka Paulina Gabrysiak wraz z Katarzyną Samulską oraz Piotrem Kapusta - uświadamianie studentów i uczniów szkół średnich o pracy radcy prawnego (spotkania ze studentami na temat wykonywania zawodu radcy prawnego, symulacje rozpraw , współpraca w ramach Klinik Prawa, konkurs na najlepszą pracę magisterską i wspieranie tematów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, współorganizowanie „punktowanych” szkoleń, konferencji itd.).
W spotkaniu uczestniczyli:
- r. pr. Przemysław Sztejna – Przewodniczący Komisji,
- r. pr. Katarzyna Cygan,
- r. pr. Paulina Gabrysiak,
- r. pr. Rafał Jedyński,
- r. pr. Piotr Kapusta,
- r. pr. Julita Kostka-Twór,
- r. pr. Ewa Przybylak,
- r. pr. Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak,
- r. pr. Katarzyna Samulska.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu!
Dziekan Rady OIRP Przemysław Sztejna
 


Praca w chmurze – nowe możliwości dla biznesu (także prawnego) – bezpłatny webinar

Rynek oferuje prawnikom wiele narzędzi i rozwiązań technologicznych. Bezpieczną i nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań serwerowych jest chmura. Jej kluczowe korzyści to brak inwestycji we własną infrastrukturę sprzętową i opiekę techniczną. Czy prawnicy chętnie sięgają po narzędzia chmurowe? Czy są one wystarczająco elastyczne i skalowalne, aby zagwarantować kancelariom wzrost na równi z jej rozwojem? Zapraszamy Państwa na 45-minutowy bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o rozwiązaniach zarezerwowane nie tylko dla dużego biznesu. Webinar odbędzie się w środę 25 listopada br. o godz. 11.
 
 
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/praca-w-chmurze-nowe-mozliwosci-dla-biznesu-takze-prawnego,1027.html
 
 
Wydarzenie współorganizowane przez Krajową Izbą Radców Prawnych i Wydawnictwo Wolters Kluwer.


SZLACHETNA PACZKA

Koleżanki i Koledzy,
w tym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze włączyła się w akcje Szlachetna paczka.
Pomagamy rodzinie z Zielonej Góry.
Oto historia rodziny, której pomagamy:
Pani Marta (44 l.) samotnie wychowuje dwoje dzieci - Agnieszkę (15 l.) i Pawła (12 l.). Kobieta od 18 lat choruje na Stwardnienie Rozsiane (SM).
Rodzina potrzebuje:
 
1. Pralka automatyczna o szer. do 45 cm ładowana od góry.
Rodzina posiadaną pralkę pożyczyła od znajomego mamy pani Marty. Do wiosny muszą ją oddać. Z powodu trudnej sytuacji materialnej w tej chwili rodziny nie stać na zakup pralki.
2. Bluza dla Pawła
Chłopiec nie posiada odpowiedniej, marzy o czarnej bluzie dresowej, nie rozpinanej , bez napisów lub z bardzo ograniczonymi napisami.
3. Zmywarka szer. do 45 cm.
Pani Marta choruje na stwardnienie rozsiane. Po kolejnym rzucie choroby ma problem z poruszaniem się. Po mieszkaniu porusza się używając chodzika i ma problem z utrzymaniem się w pozycji stojącej. W czynnościach domowych kobiecie pomagają dzieci, marzeniem Pani Marty jest, by mogła odciążyć dzieci w codziennych obowiązkach, a ona mogłaby czuć się bardziej potrzebna i samodzielna.
Pełen opis rodziny i jej potrzeb:
 
Pokażmy, że mamy otwarte serca. Wpłaty na akcje proszę kierować do 4 grudnia na konto :
92 1050 1911 1000 0022 5758 2029
w tytule wpisując Szlachetna paczka. 12 i 13 grudnia gotową już paczkę należy dostarczyć do magazynu, skąd trafi do "naszej rodziny".
Pokażmy, że mamy serca otwarte na innych.
Osoby, które chciałyby pomóc w organizowaniu zakupów i pakowaniu proszone są o kontakt z Panią Kariną Słowikowską , tel. 601180208.
 WITAMY NOWEGO RADCĘ PRAWNEGO - CZŁONKA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Dziekan Rady odebrał w środę, 4 listopada 2020 r. ślubowanie radcowskie od kol. Dominiki Jasiewicz, która złożyła z wynikiem pozytywnym przeprowadzany w czerwcu br. egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Oczywiście uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 


ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE 2020R.

 

 

Tegoroczne uroczyste ślubowanie radców prawnych, którzy w czerwcu br. złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, odbyło się w czwartek 8 października 2020 roku, w sali konferencyjnej hotelu Ruben w Zielonej Górze. Nowi radcowie tegoroczny egzamin zdawali w dobie pandemii,czyli innych warunkach aniżeli dotychczas, innym otoczeniu, innej rzeczywistości podyktowanej obostrzeniami, co czyniło egzamin jeszcze trudniejszym. Tegoroczni ślubujący radcowie w towarzystwie najbliższych im osób, złożyli przysięgę przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze radcą prawnym dr Przemysławem Sztejną.

Ślubowanie radcowskie złożyło 13 osób.

Aleksandra Chaszczewska

Marcin Cierebiej

Katarzyna Kaiser

Maciej Laluk

Katarzyna Lorenc

Paweł Majchrzak

Marta Maćkowiak

Paulina Młodzikowska

Justyna Nowak- Ferensztajn

Edyta Przybylska

Magdalena Putkowska- Skorb

Tomasz Wierzchołowski

Leszek Wroczyński

Główna nagroda – toga radcowska za najlepszy wynik uzyskany z egzaminu radcowskiego, ufundowana przez Radę OIRP w Zielonej Górze, oraz upominki książkowe od wydawnictw prawniczych Wolters Kluwer oraz CH Beck trafiła do r.pr. Macieja Laluka. Pozostałe osoby otrzymały upominki książkowe od wydawnictw prawniczych.

Uroczystość, swoją obecnością uświetnili m.in.:

członkowie Rady OIRP w Zielonej Górze

Pani Hanna Paluszkiewicz prof. Nadzw. dr hab. Dziekan Prawa i Administracji UZ

Pan Rafał Skrzypczak Wiceprezes Sąd Okręgowego w Zielonej Górze

dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ – przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych UZ

Podczas uroczystości Dziekan Przemysław Sztejna wraz z Wicedziekan Jowitą Pilarską-Korczak oraz Wicedziekanem Damianem Czwojdzińskim wręczyli Złotą Odznakę Honorową „zasłużonych dla samorządu radców prawnych”, dla radcy prawnego Honoraty Marquardt-Nowickiej, oraz Srebrne Odznaki Honorowe „zasłużonych dla samorządu radców prawnych”, niżej wymienionym radcom prawnym

- Domagała Katarzyna

-Gudzowska Magdalena

-Kozłowski Jarosław

-Polonis Wioletta

-Prokopiuk Tomasz

-Pyrzyńska -Czupryniak Katarzyna

-Rataj Dorota

-Tymczyszyn Teresa

-Weidemann Monika

-Wilman Michał

- Andrykiewicz Maciej

-Mendel Marcin

- Paczkowska-Przypis Marta

-Tąkiel Izabela

-Tomiak Anna

Podziękowania za dotychczasową współpracę dla wicedziekan Jowity PilarskieJ-Korczak złożyła Pani Hanna Paluszkiewicz prof. Nadzw. dr hab. Dziekan Prawa i Administracji UZ

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze postanowiła złożyć podziękowania na ręce trzech radczyń, które miały ogromny wkład w budowaniu środowiska radcowskiego w Województwie Lubskim oraz które przez wiele lat reprezentowały nas w organach krajowych.

Za szczególne zasługi dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, podziękowano

r.pr. Bożenie Górskiej-radca prawny od listopada 1978 r.

III kadencja

członek Rady OIRP III Kadencji (wrzesień 1991 – czerwiec 1995)

przewodnicząca Komisji ds doskonalenia zawodowego przy Radzie III kadencji (od kwietnia 1993 r. do czerwca 1995 r,)

członek Komisji ds. wykonywania zawodu przy Radzie III Kadencji

Członek Zespołu kwalifikacyjnego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na aplikację radcowską: w1993 r., 1994 r., i 1995 r.

IV kadencja

członek Rady OIRP IV Kadencji (czerwiec 1995 – wrzesień 1999 r.)

przewodnicząca Komisji ds szkoleń

Członek Zespołu kwalifikacyjnego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na aplikację radcowską: w1997 r., 1998 r.,

V kadencja

członek Rady OIRP V Kadencji (wrzesień 1995 – 2003 r.)

Skarbnik Rady OIRP V Kadencji (od lipca 2001 r.)

Delegat na VI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Przewodnicząca Komisji ds Szkoleń

Członek Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu dla kandydatów na aplikację radcowską w latach: 2000, 2001 i 2002,

VI Kadencja (2003 – 2007)

Członek Rady OIRP VI Kadencji

Sekretarz Rady OIRP VI Kadencji

VII Kadencja 2007 – 2010

Dziekan Rady okręgowej Izby Radców Prawnych

Delegat na VIII KZRP

VIII Kadencja 2010 – 2013

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

Delegat na KZRP

IX Kadencja 2013 – 2016

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

członek Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski

Delegat na KZRP

X Kadencja 2016 - 2020

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

członek Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski

Delegat na KZRP

Przewodnicząca Zespołu ds wpisów

Przewodnicząc Okręgowego Zespołu Wizytatorów

członek Wyższej Komisji Rewizyjnej KRRP

Jako Wicedziekan pełniła nadzór na przebiegiem szkolenia aplikantów

Wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej

Arbiter Sądu Polubownego działającego przy OIRP w Zielonej Górze

r.pr Janinie Kruszewskiej-radca prawny od września 1992 r.

Członek Komisji ds. doskonalenia zawodowego i aplikacji VI kadencji

Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń VIII kadencji

Delegat na KZRP – VIII, IX, X i XI

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP VII kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP VIII kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP IX kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP X kadencji

animator integracji środowiska radcowskiego OIRP w Zielonej Górze

Arbiter Sądu Polubownego działającego przy OIRP w Zielonej Górze


 

r.pr Jolancie Ruszczak -radca prawny od lutego 1993 r.

zastępca przewodniczącego komisji ds Aplikacji V Kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego IV kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego VI kadencji

Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego VII kadencji

Delegat na KZRP XI kadencji

członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP X kadencji


 

Gratulujemy wszystkim radcom prawnym,dziękujemy gościom za przybycie.

Dziekan OIRP

Przemysław Sztejna

 


Pamiętamy o zmarłych w ostatnim czasie członkach naszej Izby (2019-2020)

Mijający czas to czas zadumy. Pamiętamy o zmarłych w ostatnim czasie członkach naszej Izby.

W tych dniach częściej wracamy myślami do tych radców prawnych, którzy od nas odeszli na zawsze.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielona Góra  z głębokim żalem przypomina o zmarłych radcach prawnych, członkach naszej Izby;

Teresa Dalewska

Józef Mizerski

Tomasz Kot 

Ewa Milczyńska

Irena Mühler

Romuald Mikołajczak

Juliusz Kwinta 


PAŹDZIERNIK

MASECZKI OCHRONNE DLA CZŁONKÓW OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Informujemy radców prawnych i aplikantów radcowskich, że dotarły do nas zamówione maseczki ochronne z logo OIRP w ZIELONEJ GÓRZE.

Maseczki będę rozdawane członkom OIRP nieodpłatnie. Istnieje możliwość odbierania maseczek dla innych Kolegów lub Koleżanek. Wszystkie maseczki zostały zapakowane w folię ochronną.

Maseczki można odebrać w biurze OIRP przy ul. Ks.Piotra Skargi 10 w Zielonej Górze w godzinach od 8.00 do 15.00. Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego odbiór odbywać się będzie za pośrednictwem Członków Rady OIRP.
 
 


WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 2019/2020

Przedstawiamy wyniki II Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 2019/2020, współorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
OIRP Zielona Góra jest po raz drugi partnerem wydarzenia i fundatorem wyróżnienia, a Dziekan Rady OIRP Przemysław Sztejna od początku przyznawania nagród jest członkiem Kapituły oraz współinicjatorem wydarzenia.
W tym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych przyznała wyróżnienie pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt." Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018" za zaangażowanie i podjęcie problematyki alternatywnych rozwiązań sporów sądowych w sądach Województwa Lubuskiego.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
I miejsce
Praca mgr Weroniki Łukaszewicz pt. Prawnokarna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowana na kierunku Prawo  w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor dr hab.  M. Małolepszy
II miejsce
praca mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018, przygotowana na kierunku Prawo  w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor prof. dr hab. H. Paluszkiewicz
III miejsce
praca mgr Ernesta Obaza pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowana na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego - promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ 
Wyróżnienia
dla pracy mgr Macieja Makieły (kierunek Prawo) pt. Komparatystyczna analiza konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji-promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - za interesujące komparatystyczne opracowanie konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji oraz istotny wkład własny autora w opracowanie tematu
dla pracy mgr Inez Lipko (kierunek Prawo) pt. Wpływ nowych technologii na prawo na przykładzie autonomicznych samochodów - promotor dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel - za podjęcie nowatorskiego tematu w pracy magisterskiej i własne propozycje de lege ferenda
dla pracy mgr Natalii Osadców (kierunek Administracja) pt. Eutanazja - zabójstwo, czy wolność i prawo pacjenta  - promotor dr hab. Ivan Pankevich, prof. UZ - za interesujące ujęcie tematyki eutanazji w kontekście praw i wolności  konstytucyjnych i praw człowieka
 


BEZPŁATA POMOC PRAWNA DLA UCZESTNIKÓW PROTESTÓW

KOMUNIKAT
Poniżej przedstawiamy aktualną listę lubuskich radców prawnych deklarujących nieodpłatną pomoc prawną uczestnikom protestów dotyczących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r.
- Marta Paczkowska -Przypis 796-733-723
- Aneta Mielcarek - 500-095-292
- Damian Czwojdziński - 605-832-795
- Rafał Jedyński - 793-981-947
- Kazimierz Pańtak - 501-079-249
- Anna Giercarz (OIRP Wrocław) - 728-804-621
- Jarosław Bezaniuk - 668-190-308
- Magdalena Kamerduła - 514-821-665
- Michał Wilman - 602- 315-785
 


KAMPANIA PROMOCYJNA "NA CO KOMU SAMORZĄDNOŚĆ?"

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska zaprasza do zapoznania się z kampanią informacyjną pt. „Na co komu praworządność?” organizowaną aktualnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA.
Kampania prowadzona jest w języku polskim i kierowana jest przede wszystkim do polskich odbiorców – IBA uruchomiło specjalną stronę internetową, na której gromadzone są wszystkie informacje i materiały edukacyjne.
 
Link do kampanii informacyjnej IBA "Na co komu praworządność?": https://nacokomupraworzadnosc.pl/
Informacja o kampanii IBA na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/kampania-iba-na-co-komu-praworzadnosc/
 
 


ZAPROSZENIE NA WEBINAR

 
Wydawnictwo Wolters Kluwer we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych zapraszają członków samorządu radców prawnych na webinar „Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”, który odbędzie się w czwartek 29 października 2020 o godz. 11:00.
Udział w webinarze jest bezpłatny.
 
Tematyka:
 
 • wymiar digitalizacji,
 • szanse i zagrożenia z niej płynące,
 • korzyści z bycia cyfrową kancelarią,
 • obszary digitalizacji,
 • automatyzacja w codziennej pracy.
Wydarzenie poprowadzi Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.
 
 
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz link do rejestracji znajduje się na stronie https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/digitalizacja-kancelarii-nowe-szanse-i-wyzwania,1474.html
 
Poniższą informację znajdą Państwo pod linkiem: https://kirp.pl/webinar-digitalizacja-kancelarii-nowe-szanse-i-wyzwania/
 
Zapraszamy do udziału.
 


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz stale rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19 Sąd Rejonowy w Świebodzinie od dnia 26 października 2020r. ogranicza swoją działalność. Zmianie ulega obsługa interesantów w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wyjątkiem osób, które otrzymały wezwania lub zawiadomienia do stawiennictwa na rozprawę lub posiedzenie. Ograniczenia w działalności Sądu Rejonowego w Świebodzinie od dnia 26 października 2020r. określa: Zarządzenie Nr 28/2020  Prezesa Sądu z dnia 23 października 2020r. dostępne na stronie internetowej Sądu w zakładce AKTULANE ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-2

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2   


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W związku z pandemią koronowirusa SARS – CoV – 2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci COVID – 19 , na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz interesantów odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w dniach od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. oraz zawieszona została pracy Wydziału II Karnego w tym okresie.

Pełna treść zarządzenia TUTAJ i TUTAJ

W związku z pandemią koronowirusa SARS – CoV – 2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci COVID – 19 , na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz interesantów odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. od dnia  28.10.2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.  oraz zawieszenie pracy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w tym okresie.

Pełna treść zarządzenia TUTAJ

 

 


ZAPROSZENIE NA MINISPOTKANIE ONLINE

Serdecznie zaproszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną Krajowej Rady Radców Prawnych minispotkanie online realizowane w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2020 pt. " Ciągłość wymiaru sprawiedliwości i prawa człowieka w czasie pandemii".

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby porozmawiać i podzielić się wspólnymi doświadczeniami na tematy związane szczególnie z wpływem pandemii na działanie wymiaru sprawiedliwości oraz pracę samorządów prawniczych. Poznamy m.in. perspektywę Włoch, gdyż naszym gościem będzie przedstawicielka Adwokatury włoskiej ( Consiglio Nationale Forenze) adw. Francesca Sorbi, która aktywnie działa także na arenie międzynarodowej reprezentując włoskich prawników w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 27.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87653811505

Zaproszenie na wydarzenie znajduje się na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-z-okazji-europejskiego-dnia-prawnika-2020-pt-ciaglosc-wymiaru-sprawiedliwosci-i-poszanowanie-praw-czlowieka-w-czasie-pandemii-27-10-2020-r/

Informacja o Europejskim Dniu Prawnika 2020: https://kirp.pl/zaproszenie-do-obchodow-europejskiego-dnia-prawnika-2020-online-i-pokaz-filmowy-filadelfia-rez-demme-1993-r/


KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 6 listopada 2020 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


KURATORZY DLA NIELETNICH CUDZOZIEMCÓW

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z prośbą o wskazanie mu radców prawnych chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla małoletniego cudzoziemca, który złożył organowi Straży Granicznej deklarację o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1666 ze zmianami) lub w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz, U. z 2020 poz. 35).

W związku z powyższym proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości pełnienia tej funkcji.

 

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna


WYKAZ OBROŃCÓW W SPRAWACH KARNYCH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby:

1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;

2) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wykazy te zawierają następujące informacje umożliwiające kontakt z radcą prawnym: - imię i nazwisko; - adres do doręczeń; - numer telefonu; - numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Rada OIRP zobowiązana jest również informować Prezesa właściwego sądu o:

1) każdej zmianie w/w danych;

2) każdej sytuacji czasowo lub trwale uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym;

3) uzyskaniu wpisu na listę na listę radców prawnych, skutkującym objęciem wykazem, o którym powyżej;

4) skreśleniu radcy prawnego objętego wykazem, o którym mowa powyżej z listy radców prawnych (podstawa prawna: § 3, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu – Dz. U. z 2020 r., poz. 1681).

Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 75/).

Mając powyższe na uwadze proszę radców prawnych, członków naszej Izby, o deklaracje gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu - do dnia 30 października 2020 r.

Proszę również o bieżące aktualizowanie w/w danych, w szczególności informowanie o pozostawaniu w stosunku pracy – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wykazach przekazywanych Prezesom Sądów.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Przemysław Sztejna

 

Druk karty ewidencyjnej – do pobrania TUTAJ.

 


KOMUNIKAT

Informujemy, że wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy nie wykonują obowiązku terminowego uiszczania należnych składek członkowskich Okręgowa Izba Radców Prawnych będzie występowała z pozwem o zapłatę na drogę postępowania cywilnego.SĄDY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - ZAPROSZENIE NA WYKŁADY

Zapraszamy na wykłady prowadzone w formie on-line dot. Sądów Własności Intelektualnej, które odbęda się w dniach 16 i 26 października 2020 r.
 
Informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Urzędu Panentowego RP.
 
 
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo,
 
w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką serdecznie zapraszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkanie online z prawnikiem z Meksyku Panem Alejandro Granados w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych".
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas czwartego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.

W piątek 16 października o godz. 16.00 adw. Alejandro Granados wygłosi krótkie wystąpienie pt. „ Wykonywanie zawodu prawnika - doświadczenia meksykańskie". Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w piątek 16.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83003077627
 
 


JEDNA SKŁADKA DLA ANI

KOLEŻANKI I KOLEDZY RADCOWIE PRAWNI. POMÓŻMY !!!!


Rusza akcja naszego lubuskiego samorządu radców prawnych
JEDNA SKŁADKA DLA ANI.


Akcja skierowania jest to do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy.

Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!!

Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych.
Wierzymy głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też aby mówić, pisać o naszej akcji wśród
Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mamy ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie
odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.

Jednocześnie lubuska Rada OIRP podjęła decyzję o dofinansowaniu akcji a dodatkowo członkowie Prezydium oraz osoby funkcyjne zrezygnowały z części swojego wynagrodzenia na rzecz akcji.


Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo prosimy o pomocy!


Z poważaniem

Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP

Koordynator Akcji r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519)

________________

JEDNA SKŁADKA DLA ANI

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
nazywam się Joanna Orłowska, jestem radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - numer wpisu ZG - 757 OIRP Zielona Góra, mój mąż Michał Orłowski jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Nasze dotychczasowe życie skupiało się na wychowaniu z mężem 4,5 letniej córki Oli, pracy zawodowej oraz mojej pracy pro publico bono w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „BABA”, w którym to od 11 lat udzielałam regularnie porad osobom potrzebującym pomocy, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

Zwracamy się z ogromną i gorącą prośbą o pomoc dla naszej drugiej, malutkiej córeczki Ani, która urodziła się w dniu 26 czerwca 2020 r.

U Ani 9 września br. zdiagnozowano SMA1 (rdzeniowy zanik mięśni). Jest to rzadka choroba genetyczna, która powoduje śmierć neuronów odpowiedzialnych za pracę mięśni, następnie zanik mięśni szkieletowych, częściowy albo całkowity paraliż i w ostateczności prowadzi do śmierci. Ta straszna choroba dzień po dniu odbiera siły naszej Ani, a my czujemy się bezsilni.
Jedynie co nam pozostaje oprócz rehabilitacji i codziennych starań, by Ania poczuła naszą bezgraniczną miłość, to walka o terapię genową, która na ten moment jest jedyną szansą córki na zatrzymanie choroby. Polega ona na podaniu preparatu, który dostarcza kopię wadliwego genu. Tylko ta terapia da naszej Ani szansę na życie i samodzielność, kiedy nas zabraknie.

Niestety jest to najdroższy lek na świecie, a musimy zebrać 9, 5 miliona złotych .
Kwota ta jest ogromna i dla naszej rodziny nieosiągalna, stąd moja i mojego męża wielka prośba, aby każdy z Was uiścił dodatkową, dobrowolną „składkę” tym razem „składkę dla Ani” – składkę życia, nadziei i wiary lub wspomógł nas dowolną inną kwotą.
Ta jedna dodatkowa „składka dla Ani” jest szansą dla naszej malutkiej córeczki, aby żyć i cieszyć się życiem.

Wpłaty można dokonać przez konto fundacji Siepomaga, poniżej zamieszczamy link:

https://www.siepomaga.pl/ania .

Jest też grupa licytacyjna na Facebooku, gdzie przeprowadza są licytacje na rzecz Ani:

https://www.facebook.com/groups/366566431147217/?multi_permalinks=367762804360913

oraz blog, który został założony, żeby przedstawiać zmagania Ani z chorobą:

https://www.facebook.com/Dzielna-Ania-walczy-z-SMA-108043501064374

Prosimy Was również o udostępnienie apelu tylu osobom, do ilu tylko możecie dotrzeć.
Potrzebujemy Waszej pomocy – tylko wtedy uda się !!!
Wierzymy, że jest wielu ludzi, którzy swoją dobrocią mogą odmienić życie naszej chorej córeczki Ani.
Za każdą pomoc w imieniu naszej rodziny i Ani z całego serca dziękujemy !!!!

Asia i Michał – rodzice Ani.


WSPIERAMY AKCJĘ "JEDNA SKŁADKA DLA ANI"

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wspiera akcję JEDNA SKŁADKA DLA ANI.

 

Akcja skierowania jest to do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy.

Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!!

Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych.
Wierzymy głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też aby mówić, pisać o naszej akcji wśród
Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mamy ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie
odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.

Jednocześnie lubuska Rada OIRP podjęła decyzję o dofinansowaniu akcji a dodatkowo członkowie Prezydium oraz osoby funkcyjne zrezygnowały z części swojego wynagrodzenia na rzecz akcji.


Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo prosimy o pomocy!


Z poważaniem

Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP

Koordynator Akcji r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519)

szczegóły akcji TUTAJ


WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i zamierzają rozpocząć aplikację w styczniu 2021 r. powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do dnia 23 października 2020 r.. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie biura OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skarg 10 albo wysłać go pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra SKargi 10, 65-416 Zielona Góra

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:

- Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) oraz oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich);

- oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu;

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze

 

 

 

 •  

 

 • w przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);POMÓŻMY ANI !

Ania, trzymiesięczna córka naszej Koleżanki z OIRP Zielona Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1), potrzebuje naszej pomocy.

Obecnie prowadzona jest zbiórka oraz licytacje na terapię genową, która kosztuje ponad 9,5 mln zł.

Prosimy o wsparcie, udostępnianie linków oraz dołączenie do grupy z licytacjami na facebooku.

Link do zbiórki głównej na portalu Siepomaga:
https://www.siepomaga.pl/ania

Link do licytacji na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/366566431147217/
 


Dyżury Dziekana Rady

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zieloenj Górze r. rp. Przemysław Sztejna dyżuruje w siedzibie Izby w Zielonej Górze w każdą środę, w godz. 8.30 - 10.00.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 68 452 96 66) w celu umówienia spotkania. 


ZAJĘCIA DLA APLIKANTÓW

KOMUNIKAT

OIRP informuje, że zajęcia dla aplikantów odbywają sie w formule stacjonarnej, w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody kierownika szkolenia oraz prowadzącego zajęcia, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej (zalecamy program Microsoft Teams). Zgodę należy uzyskać na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.   

Ustalenia dotyczące zajęć zaplanowanych do końca roku pozostają bez zmian.

 

 


NAJNOWSZY NUMER DWUMIESIĘCZNIKA "RADCA PRAWNY"

Szanowni Państwo
 
Dostępny jest już najnowszy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny” (191 - wrzesień-październik/2020). 
 
Zapraszamy do lektury.
 
Dwumiesięcznik dostępny jest TUTAJ i TUTAJ
 
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo
 
serdecznie zapraszamy na organizowane przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkanie online z dr. Konradem Szocikiem w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych".
 
Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas trzeciego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.
 
W środę 7 października o godz. 16.00 dr Konrad Szocik wygłosi krótkie wystąpienie pt. „ Polityczne i prawne aspekty kolonizacji Marsa".
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Spotkanie odbędzie się w środę 07.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89659728179 
 
Dodatkowa informacja o wydarzeniu znajduje się także na stronie internetowej KIRP:  https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-z-dr-konradem-szocikiem-nt-politycznych-i-prawnych-aspektow-kolonizacji-marsa-07-10-2020-r/
 
 


II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NEGOCJACYJNO-MEDIACYJNY DLA BIZNESU

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Fundacji OIRP w Krakowie serdecznie zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla Biznesu.


Turniej odbędzie się 8 października 2020 r. w Krakowie w Tauron Arena w Krakowie.

Turniej przeznaczony jest dla przedsiębiorców i pracowników wiodących polskich firm i międzynarodowych korporacji, działających na terenie Polski, a także do mediatorów gospodarczych i pełnomocników.
W turnieju będzie można wziąć udział w roli mediatora, pełnomocnika jak i negocjatora.
Uczestnicy będą mieli szansę zaprezentowania i zweryfikowania swoich praktycznych umiejętności poprzez rywalizację opartą o scenariusze negocjacyjne i mediacyjne opracowane przez organizatorów. Turniej będzie miał atrakcyjną oprawę wizualno-merytoryczną, w którą znaczący wkład wniosą sponsorzy.
Wydarzenie to będzie dobrą okazją do promowania mediacji gospodarczej, a w szczególności Państwa jako mediatorów lub pełnomocników.
W jego trakcie odbywać się będą prelekcje nt. negocjacji i mediacji.


Więcej szczegółów TUTAJ

 


ZOSTAŃ MEDIATOREM

Szanowni Państwo

Informujemy o trwających zapisach na szkolenie z mediacji podstawowej „Zostań mediatorem” organizowane poraz 20 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,  w formie on-line na platformie zoom.

Termin szkolenia  6,7,8,13,14,15 listopada 2020r.

Cena 1600,00 zł.

Zapisy do  30 października 2020 r.

 

Szczegóły poniżej

https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem/


Komunikat w sprawie kandydatów na Zestępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze informuje, że do dnia 6 października 2020 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Uchwale Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (tekst jednolity w brzmieniu określonym uchwałą Nr 84/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (…)).

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w biurze OIRP w Zielonej Górze lub nadać przesyłką pocztową w w/w terminie.


WRZESIEŃ

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNAK ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia Odznak "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" oraz Ślubowanie Radcowskie, która odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 17.00 w Hotelu Ruben w Zielonej Górze.

Mając na względzie obecne obostrzenia sanitarne związane z sytuacją epidemiologiczną osoby składające ślubowanie radcowskie mogą zaprosić na uroczystość tylko po dwie osoby towarzyszące (o szczegółach powiadomimy bezpośrednio zainteresowanych w odrębnej korespondencji).


Podcast „We need to talk about the Rule of law”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym podcastem w języku angielskim, przygotowanym przez adwokaturę niemiecką (Deutscher Anwaltverein), pt. “We need to talk about the Rule of Law“, będącym odpowiedzią na kryzys praworządności w Unii Europejskiej i na świecie.

W planie 12 odcinków na 12 tematów związanych z problematyką praworządności – pierwszy nt. trybunałów/sądów konstytucyjnych, gościem tego materiału jest m.in. prof. Stanisław Biernat, były Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Podcast dostępny jest poprzez Spotify, Deezer, iTunes, a także na stronie organizatora tej inicjatywy, tj. adwokatury niemieckiej pod linkiem dostępnym tutaj.

Zapraszamy do słuchania!

 


EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2020 - INFORMACJA O UZYSKANYCH PUNKTACH

UWAGA: informacja o uzyskanych punktach jest aktualna i uwzględnia wszystkich zdających. Poprzednio zamieszczona informacja, z powodu błędu technicznego, była niepełna. Przepraszamy. 

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r. (TUTAJ)

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący: SSR Przemysław Radzik

Zastępca Przewodniczącego: SSO Robert Macholak

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła

Członek: prok. Anna Huzarska

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy

Członek: SSR Maria Nowak

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ON-LINE Z TURECKIM ADWOKATEM

Szanowni Państwo,
 
w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką mam przyjemność przekazać informację o organizowanym przez Komisję Zagraniczną KRRP minispotkaniu online z tureckim adwokatem Panem Mengü Gökҫe, członkiem Izby Adwokackiej w Ankarze. To drugie wydarzenie online realizowane w ramach cyklu „Letnie międzynarodowe rozmowy radców prawnych”.
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę w języku obcym. A dw. Mengü Gökҫe wygłosi krótkie wystąpienie pt. „Turecka rewolucja prawna (ang. Turkish Legal Revolution ), podczas której omówiona zostanie zmiana systemowa w Turcji w związku z przejściem z prawa islamicznego na prawo europejskie .
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności radczynie i radców prawnych, a także aplikantki i aplikantów radcowskich z Państwa Izb.
 
Spotkanie odbędzie się w środę 23.09.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymaga, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88033915357
 
Dodatkowa informacja o wydarzeniu znajduje się także w załączeniu oraz na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-23-09-2020-r-z-tureckim-adwokatem-mengu-gok%d2%abe-nt-tureckiej-rewolucji-prawnej/
Serdecznie zapraszamy! 


SIERPIEŃ

WPISY NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH - PO ZDANYM EGZAMINIE RADCOWSKIM 2020

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500.
 
Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 1 września 2020 r. 
 
Osoby, które chcą aby ich wniosek został rozpoznany na tym posiedzeniu Rady, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do biura Izby)Wnioski, które wpłyną do biura Izby po 29 sierpnia 2020 r. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.560,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.600 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2020

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. zamieszczone zostały TUTAJ


LIPIEC
CZERWIEC
MAJ

Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otworzył rekrutację na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland”. Oprócz wykształcenia prawniczego konieczna jest m.in. znajomość języków angielskiego lub francuskiego. Zainteresowane osoby mogą składać podania do 29 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod linkiem:

https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1697&Lang=En&fbclid=IwAR11bCoPy8cS_dGj2fvNT3sRMZTa0tX6tYso6xoEKIQ2OrgiMCt-Ab4Afss


Dodatkowy termin egzaminu radcowskiego

Dodatkowy termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020 roku już ustalony - szczegóły tutaj


Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów

Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.


Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE po raz kolejny organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – liczone najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie.

Temat:
Podobnie jak w latach poprzednich hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii Europejskiej w praktyce”. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich – m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się z prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Limit uczestników przewidziano na 36 osób. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym. Trzecia finałowa runda ma formę symulacji rozprawy sądowej (moot court competition) – wezmą w niej udział wszyscy uczestniczy projektu, jednak rywalizacja przebiegać będzie pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami wyłonionymi w pierwszym i drugim etapie. Szczegółowy opis poszczególnych etapów dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/format/

Nagroda:
Członkowie dwóch zwycięskich drużyn otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wybranej konferencji ERA do końca 2021. Wszyscy uczestnicy otrzymają także certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, przewidziany jest także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze podczas finałów zgodnie z zasadami określonymi tutaj i tutaj.

Językiem konkursu jest język angielski.

Zgłoszenia do 1 lipca 2020 r.:

Rejestracja jest otwarta, zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio przez organizatora jedynie poprzez stronę internetową: https://younglawyerscontest.eu/ Zgłoszenia mają charakter indywidualny, międzynarodowe drużyny zostaną uformowane przez organizatora do 01.09.2020 r.

Warunki uczestnictwa:
Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/participants/conditions-of-participation/

Inne ważne daty:
Publikację listy uczestników organizator oraz utworzenie drużyn organizator przewiduje na 01.09.2020 r., natomiast finał odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2021 r. w Trewirze w Niemczech (siedziba ERA). Pełen kalendarz konkursowych wydarzeń dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/important-dates/

Opłata i zwrot kosztów:
Udział w konkursie wiąże się z opłatą, która wynosi 236 euro od uczestniczki/uczestnika (opłata pokryje koszty udziału w konkursie w tym koszty jednego obiadu, dwóch przerw na lunch i przerw kawowych oraz materiałów związanych z konkursem). Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze w Niemczech podczas finału – zgodnie z zasadami określonymi na stronie organizatora pod tym linkiem. Konkurs dla młodych prawników organizowany przez ERA we współpracy z CCBE jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt z organizatorem:
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem
Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://younglawyerscontest.eu/
Florence Hartmann-Vareilles
Head of Section European Business Law
fhartmann@era.int
Nathalie Dessert
Assistant European Business Law
ndessert@era.int

Zachęcamy do udziału!

Konkurs jest dofinansowany ze środków programu Sprawiedliwość Unii EuropejskiejSTYPENDIUM IBA I KOMISJI ZAGRANICZNEJ KRRP

 

Stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association). 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w programach stypendialnych, ogłaszanych przez IBA (International Bar Association), światowej organizacji zrzeszającej prawników, której  KIRP jest członkiem. W załączonym pliku znajdują się opisy i terminy aktualnych stypendiów – warto się postarać.

Nagrodą jest sfinansowanie przez IBA dla stypendysty udziału w Dorocznej Konferencji IBA w Miami w tym m.in. podróży do USA i opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Wydarzenie zaplanowane jest w listopadzie br., trzeba mieć jednak na uwadze możliwość przesunięcia tego terminu ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie.

W razie uzyskania stypendium z IBA, Krajowa Izba Radców Prawnych – Komisja Zagraniczna KRRP ufunduje laureatowi dodatkowe stypendium na wyjazd w wysokości 500$.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Załączniki do pobrania


KWIECIEŃ

Ankieta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. przewlekłości postępowań

Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy.

 Link do ankietyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-KmDx4YEWH1HR6h12JKR38dwUmqPnXGupo47B8ye0sewFjA/viewform?usp=sf_link

 W imieniu autorów ankiety z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie dziękujemy za pomoc i udział w ankiecie.


Barometr branży prawniczej – ankieta

Prawnicy nie mają wątpliwości: epidemia koronawirusa już negatywnie wpłynęła na większość kancelarii prawnych i ich klientów.

 • Jak wygląda sytuacja w kancelariach?
 • Co robić by ograniczyć straty?
 • Jak wykorzystać szanse wynikające z obecnego kryzysu?

Zapraszamy Was do pierwszej, „kryzysowej” edycji badania „Barometr branży prawniczej”.
Autorem badania jest Ryszard Sowiński, prof. WSB, a partnerem Wolters Kluwer Polska i Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP.
Badanie pomoże zdiagnozować sytuację kancelarii prawnych. Jego wyniki rzucą światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwania.
Zapraszamy TUTAJ https://bit.ly/3aDUdcA


Tarcza antykryzysowa w praktyce – poradniki Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dwa poradniki dotyczące praktycznych aspektów stosowania tzw. tarczy antykryzysowej. Pierwszy z poradników ma służyć pomocy radcom prawnym w zapoznaniu się z przyjętymi przez parlament zapisami specustawy dotyczącymi funkcjonowania sądów i organów administracji w dobie epidemii. Drugi odnosi się do wybranych podstawowych problemów oddziaływania specustawy na najistotniejsze sfery funkcjonowania przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, że poradniki staną się przydatne w codziennej, trudnej rzeczywistości, z jaką zderzyliśmy się w ostatnim czasie.

W załączeniu poradniki:

Tarcza antykryzysowa – poradnik dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnieniaMARZEC

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU EPIDEMIOLOGICZNEMU

Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze postanowił:

 1. W okresie od 30 marca 2020 r. do odwołania: przepowadzać zajęcia szkoleniowe na aplikacji radcowskiej w formie on-line. W przypadku praktyk w kancelariach oraz kontaktów z patronami Dziekan apeluje o preferowanie kontaktów drogą elektroniczną;

 2. Odwołać wszystkie szkolenia, spotkania izbowe i wyjazdy integracyjne od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania (w tym  szkolenie nt. Upadłość konsumencka po nowelizacji – zaplanowane w dniach 25 i 26 marca 2020 r.); 

 3. Ograniczyć dostęp radców prawnych, aplikantów radcowskich i interesantów do Biura OIRP w Zielonej Górze do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Kontakty osobiste ograniczyć do przypadków szczególnie uzasadnionych, niecierpiących zwłoki.

 4. Wprowadzić system pracy zdalnej oraz w - miarę potrzeby - dyżury w siedzibie Izby dla pracowników Biura w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania (w godz. 9.00 – 12.00).

Dalsze decyzje Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze podejmie, stosownie do sytuacji, mając na względzie zminimalizowanie zagrożeń związanych z wirusem SARS-COV-2

Wobec zmieniającej się sytuacji uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej i Facebooku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.


Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Pomimo wyzwań organizacyjnych zapewnienie dostępu do pomocy jest szczególnie ważnym zadaniem. Konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie obowiązywania stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów powinna odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje zatem o konieczności podjęcia następujących działań dotyczących wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

 1. zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji ich świadczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe). W tym zakresie powinno się postępować analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W szczególności zastosowanie znajdzie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), zgodnie z którym części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinno znaleźć odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
 1. tymczasowe zawieszenie przez starostów działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji jest uzasadnione tylko koniecznością organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tj. za pośrednictwem np. telefonu, e-mail, komunikatorów internetowych itp.);
 1. tymczasowe zawieszenie działalności punktów wymaga zachowania poniższych warunków:                                                                                  a) poinformowania osób korzystających z pomocy o zawieszeniu działalności punktu poprzez zamieszczenie o tym informacji w widocznym miejscu oraz poinformowanie osób uprawnionych (o ile jest to możliwe) telefoniczne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o odwołaniu już umówionych wizyt w punkcie,                                                                                                                                                             b) informacja powinna zawierać: okres zawieszenia działalności, przewidywany termin przywrócenia działania punktu, adresy najbliższych funkcjonujących punktów w powiecie (jeśli takie są),                                                                                                                                                    c) dodatkowo w przypadku zdecydowania się na udzielanie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory itp.) należy poinformować o możliwym sposobie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość od wykonawców,                                                        d) w wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon, a fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację zawieszenia działalności punktów trwającą dłużej niż jest to konieczne do sprawnej organizacji udzielania porad w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.


PORTAL INTEGRACYJNY RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

 
Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy
 
Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie.
Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach.
Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych.
 
Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą - tak po prostu - podzielić się swoimi obawami, problemami.
 
Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: www.radcy-razem.pl  oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.

Mamy nadzieję, że Portal Integracyjny zachęci Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do rozmów i budowania własnych grup zainteresowań, ale także pozwoli na wykorzystanie tych chwil, kiedy musimy pozostać w domu w sposób szczególny, dla siebie i dla innych.
 
Przewodniczący Komisji Integracji       Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych
Krajowej Rady Radców Prawnych       Michał Korwek
Bartosz Opaliński
 


APEL PREZESA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy. 

Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w  ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by mieli oni jak najmniejszy kontakt z potencjalnymi źródłami epidemii.

Chciałbym wszystkich serdecznie zachęcić do rozpowszechnienia idei „Aplikanci/radcowie – seniorom”. Niech w każdej izbie radcowskiej powstanie zespół ludzi dobrych serc. Zespół, który będzie dbał o najstarszych radców prawnych. Radcowskie Task-Force, które zjawi się tam, gdzie są najbardziej potrzebujący.

Pamiętajmy, że nasza postawa w dobie pandemii świadczy o tym, kim jesteśmy. Świadczy o naszym człowieczeństwie i humanizmie.

Pomagajmy sobie – nieśmy serce i uśmiech. Pokażmy, że radcy prawni to ludzie o kryształowych sercach.

 

 

Maciej Bobrowicz
Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych


LUTY

TYDZIEN POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw.

W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać bezpłatną poradę radcy prawnego. 

Radcowie prawni - członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnychw w Zielonej Górze - jak co roku - aktywnie włączyli się do udziału w akcji.

Poniżej podajemy harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Tygodnia POmocy Ofiarom Przestępstw.

 

BABA Lubuskie Stowarzyszenie

na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze

Stary Rynek 17

(wejście od ul. Lisowskiego)

Okręgowa Izba Radców Prawnych

w Zielonej Górze

ul. ks. Piotra Skargi 10

Okręgowa Izba Radców Prawnych

Biuro Zamiejscowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

21 lutego 2020 r.

piątek

 

 

godz. 9.00 – 14.00

24 lutego 2020 r.

poniedziałek

godz. 10.30 – 12.30

godz. 11.00 – 12.00

godz. 13.00 -15.00

godz. 9.00 – 14.00

25 lutego 2020 r.

wtorek

godz. 10.30 – 12.30

godz. 10.00 – 11.00

godz. 12.00 – 13.00

 

26 lutego 2020 r.

środa

godz. 10.30 – 12.30

godz. 11.00 – 12.00

godz. 13.30 – 14.30

godz. 9.00 – 14.00

27 lutego 2020 r.

czwartek

godz. 10.30 – 13.00

godz. 10.30 – 12.30

godz. 13.00 – 14.00

godz. 9.00 – 14.00

28 lutego 2020 r.

piątek

godz. 11.30 – 12.30

 

 

 


V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

UWAGA: termin rejestracji szkół i uczestników zostal wydłużony do 26 maja 2020 r., do godz. 20.00

 

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2019/2020

22 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna, V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole, podając dane uczestników tegorocznej Akademii.

Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach okręgowych izb radców prawnych lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.
Spośród uczestników troje uczniów (ze szkół podstawowych) oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.
Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się 27 lutego 2020 r.
o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych oraz
o godzinie 13.00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Drugi etap – okręgowy  – odbędzie się 19 marca 2020 r.
o godzinie 10.00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r.
o godzinie 10.00 w Warszawie.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

 1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należy:

 1. propagowanie idei Akademii – Konkursu,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Akademii — Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
 3. rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Akademii – Konkursu,
 4. wybór Komisji Centralnej Akademii, przeprowadzającej III Etap Akademii – Konkursu,
 5. powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
 6. inne zadania wskazane przez Organizatora.

Film o konkursie można obejrzeć tutaj.

Plakat promujący Konkurs - do pobrania tutaj.


STYCZEŃ

PROMOCYJNA OFERTA DLA RADCÓW PRAWNYCH - NOCLEGI W WARSZAWIE

Krajowa Rada Radców Prawnych w roku 2020 kontynuuje współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).

Tak jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy przewidziano rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych – rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, za okazaniem legitymacji, powołując się na umowę zawartą przez KRRP (Umowa nr 190757, Aneks nr 7 z 25.11.2019 r.).

Miło mi poinformować, że w wyniku negocjacji obniżone zostały ceny pokoi superior w tzw. niskich terminach a pozostałe ceny pokoi pozostają takie jak w 2019 roku.

Obniżona została również cena za parking w weekend (piątek-niedziela) - będzie ona wynosić 40 PLN brutto za miejsce za dobę (w tygodniu 65 PLN).

Ceny pokoi:

01.01-28.02.2020

01.07-31.08.2020 

01.12-31.12.2020

Standard  1-osob. 369 PLN

Superior   1-osob. 409 PLN

Standard 2-osob 438 PLN

Superior 2-osob. 478 PLN

01.03-30.06.2020 

01.09-30.11.2020

Standard 1-osob. 399 PLN 

Superior  1-osob. 499 PLN

Standard 2-osob. 468 PLN

Superior 2-osob. 568 PLN

Weekend (piątek-niedziela)

01.01-28.02.2020

01.07-31.08.2020 

01.12-31.12.2020

Standard 1-osob. 290 PLN 

Superior 1-osob.  330 PLN

Standard 2-osob. 330 PLN

Superior 2-osob. 370 PLN

01.03-30.06.2020

01.09-30.11.2020 

Standard 1-osob. 299 PLN 

Superior  1-osob. 399 PLN

Standard 2-osob. 339 PLN

Superior 2-osob. 439 PLN

Dane kontaktowe Hotelu:

- rezerwacja: tel.: 22 697 38 76; 77; e-mail: H3385-RE@accor.com

- recepcja: tel.: 22 697 39 99.

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w n/w powiatach w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 grudnia 2019 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru:

- POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI, punkt w Zbąszynku

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

TUTAJ zamieszczono zaktualizowane plany zajęć dla aplikantów I i II roku.


STANOWISKO RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, kierując się stanowiskami Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2019 r.  wyraża głęboki niepokój wobec rozwiązań prawnych wynikających z uchwalonej ustawy o zmianie w ustawach - Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym, a także wobec sposobu jej procedowania.

W szczególności wyrażamy swoje zaniepokojenie regulacjami mającymi ograniczać pozaorzeczniczą aktywność sędziów i związanymi z tym sankcjami oraz rozwiązaniami prawnymi reglamentującymi działanie samorządu sędziowskiego. Ingerowanie władzy ustawodawczej oraz wykonawczej w sferę władzy sądowniczej może pozbawiać polski wymiar sprawiedliwości koniecznych cech niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, zaś obywateli (reprezentowanych również przez radców prawnych) prawa do rzetelnego procesu wynikającego z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów prawa międzynarodowego, które to prawo stanowi również standard europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rada Okręgowej Izby Radów Prawnych w Zielonej Górze

 


2019

UBEZPIECZENIE OC RADCÓW PRAWNYCH W 2020 R.

Szanowni Państwo,
 
Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 
W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie.
 
W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).
 
Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.
 
Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:
-  ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
-  ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
-  ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
-  ubezpieczenie mienia kancelarii.
 
Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.
 
Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.
 
Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :
e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com, 
tel.: 22 318 85 38
 
Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.
 
Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
Warszawa
 
OC Radców prawnych - ubezpieczenie obowiązkowe (ulotka informacyjna)
OC Radców prawnych - ubezepieczenie dobrowolne (ulotka informacyjna)


Harmonogramy zajęć teoretycznych w 2020 r.

Informujemy, że TUTAJ zamieszczone zostały harmonogramy zajęć teoretycznych dla aplikantów radcowskich w 2020 r. 

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie OIRP w Zielonej Górze, przy ul. ks. Piotra Skargi 10.

Aplikantów radcowskich rozpoczynających w 2020 r. zajęcia na I roku aplikacji informujemy, że Dziekan Rady odbierze ślubowanie aplikanckie w dniu 7 stycznia 2020 r. podczas pierwszych zajęć.  W tym dniu udzielone również zostaną wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć.

OIRP w Zielonej Górze

 


I Edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięta!

Ogłoszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie rozstrzygnięcia I Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę  Magisterską o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników.

Pierwsze miejsce w I Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze przyznaje się Pani Dorocie Kołkowskiej za pracę magisterską pt. „Orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych samorządu radców prawnych”.

Drugie miejsce w I Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze przyznaje się Panu Albertowi Białczykowi za pracę magisterską pt. „Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze” oraz Pani Małgorzacie Kwaśniak za pracę magisterską pt. „Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym”.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną zawiadomieniu indywidualnie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział. SZLACHETNA PACZKA 2019

Drodzy radcowie prawni, aplikanci radcowscy. Ludzie Dobrego Serca !


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze ponownie włącza się do akcji Szlachetna Paczka !!!

W ramach wsparcia chcielibyśmy udzielić pomocy Pani Katarzynie, która samotnie wychowuje syna Mateusza. Poniżej przedstawiamy historię rodziny oraz potrzebne rzeczy.
 
HISTORIA RODZINY.
Pani Katarzyna wiodła normalne życie. Pojawiła się miłość, dziecko, lecz szczęście nie trwało długo. Musiała podjąć trudną decyzję, żyć z narkomanem czy odejść. Została sama z 8 miesięcznym synem, bez pracy, zawodu, pieniędzy i wsparcia. Nie poddała się, podejmowała się każdej pracy, aby utrzymać siebie i syna. W tej chwili Mateusz ma już dziesięć lat, a pani Katarzyna ma stałą pracę. Pracuje jako pomoc kuchenna i dodatkowo uczy się gotowania. Kobieta cierpi na dysplazję stawowo-mięśniową, choroba ta powoduje trudności w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Na dochód rodziny składa się wypłata pani Katarzyny, alimenty oraz wsparcie w programie "Rodzina 500+", w sumie 2634 złote. Po opłaceniu wszystkich zobowiązań zostaje im na życie 440 złotych na osobę. Pani Katarzyna to pracowita kobieta, która mimo przeciwności losu oraz choroby, podjęła pracę, wychowuje syna, stara zapewnić mu jak najlepsze warunki bytowe. Jest wdzięczna, że są razem, mieszkają w spokojnym domu, że mimo trudności dają radę. Mateusz to pasjonat informatyki i robotyki, po cichu marzy o robocie zdalnie sterowanym. Ma stary komputer, ale nie prosi o nowy, cieszy się z tego, co ma. Pani Katarzyna marzy o kursie kucharza, uwielbia gotowanie oraz wspólne spacery z synem.
 
NIEZBĘDNE SPRZĘTY I ARTYKUŁY - trzy kluczowe potrzeby Rodziny:
 
1. KUCHENKA Z PIEKARNIKIEM WOLNOSTOJĄCA - Pani Katarzynie zepsuła się kuchenka, nie ma na czym gotować. Dodatkowo uczy się na kucharza, żeby podnieść kwalifikacje zawodowe, więc kuchenka jest jedyną i kluczową potrzebą rodziny.
2. ŻYWNOŚĆ - Odciąży rodzinny budżet, pozwoli zaoszczędzić i przeżyć spokojne Święta: żywność trwała, cukier, olej, ryż, dżem, kasza, makaron, mąka
3. KSIĄŻKI KUCHARSKIE - Pani Katarzyna lubi gotować, chce pogłębiać swoją wiedzę, żeby zostać kucharzem.
 
SZCZEGÓLNE UPOMINKI:
Katarzyna: Książki kucharskie, gadżety do kuchni pomocne w doskonaleniu się w gotowaniu.
Mateusz: Mateusz interesuje się robotyką, ucieszy go wszystko co jest z tym związane.
 
OIRP Zielona Góra w ramach niniejszej akcji będzie także zbierała wpłaty na konto bankowe, a kwota z nich uzyskana zostanie przekazana na zakup niezbędnych sprzętów i artykułów. Podajemy nasz numer rachunku bankowego – prosimy o wpłaty z dopiskiem „Szlachetna Paczka”:
ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029.
 
BARDZO WAŻNE!!!
Przed planowanym zakupem określonego sprzętu bardzo prosimy o kontakt z Naszą Izbą, celem uzyskania informacji, jaki jest aktualny stan zbiorki.
 
ZACHĘCAMY DO POMOCY – WSPÓŁNIE MOŻEMY ODMIENIĆ ŻYCIE RODZINY !!!"


ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Zielona Góra, 8.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium pt. „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 r.

Seminarium ma stanowić forum dyskusji nad modelem postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz potrzebą jego reformy. Okazją dla podjęcia takiej dyskusji stanowi upływ 20-lat od uchwalenia ustawy Kodeks karny skarbowy.

Zaproszenie do udziału w Seminarium w charakterze prelegentów przyjęli znakomici znawcy tematyki prawa karnego skarbowego m.in. prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik, dr Tomasz Razowski, a moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. SSN w st. sp. Tomasz Grzegorczyk.

W referatach stanowiących wprowadzenie do dyskusji poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in: modelu postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; funkcji egzekucyjnej procesowego prawa karnego skarbowego, dualizmu organów postępowania; statusu procesowego szczególnych stron i uczestników tego postępowania.

Wyrażamy nadzieję, że spotkanie i możliwość wymiany poglądów podczas dyskusji będą ciekawym doświadczeniem owocującym zarówno w obszarze badań naukowych, jak i w praktyce stosowania prawa. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy także do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, asesorów i aplikantów a także do doradców podatkowych, pracowników służb skarbowych i mundurowych.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze, przy pl. Słowiańskim 9 w sali nr 104 (I piętro).

Rejestracja uczestnictwa w Seminarium odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na adres e-mail: o.wlodkowski@wpa.uz.zgora.pl, zawierającego: imię i nazwisko, wskazanie stopnia/ tytułu naukowego, nazwę jednostki reprezentowanej przez Zgłaszającego się.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez organizatorów.

Termin rejestracji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników Seminarium, kosztów ich zakwaterowania oraz wyżywienia.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

PROGRAM SEMINATIUM do pobrania tutaj


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 października 2019 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


AKTUALIZACJA PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW POWSZECHNYCH

W czwartek, 31 października 2019 r. zintegrowany zostanie system Portalu Informacyjnego z systemem RPA – „Radcowie Prawni i Adwokaci” – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych.

W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny” podlegać będą automatycznemu zablokowaniu.

Zwracamy uwagę, że statusem „nieaktywny” oznaczeni zostali radcowie prawni nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informujemy, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator”, w której każdy radca prawny może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie.

 


WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, które chciałyby rozpocząć aplikację radcowską w styczniu 2019 r., powinny wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do dnia 18 października 2019 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie OIRP w Zielonej Górze albo wysłać go pocztą na adres: ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra (decyduje data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 225,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska – w terminie do dnia 18 października 2019 r.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

OIRP w Zielonej Górze


DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE".

Przypominamy, że dwumiesięcznik "Radca prawny" i kwartalnik "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" są deostępne bezpłatnie online sna stronie www.kirp.pl, w zakładce Wydawnictwa. Ponadto artykuły z dwumiesięcznika można znaleść na stronie internetowej www.radcaprawny.media, a zkwartalnika na stronie www.kwartalnikradcaprawny.pl

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu: Krajowa Izba Radców Prawnych, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41/2; Numer konta: 23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl


Biała lista podatników VAT

 

Przypominamy, że od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: http://kirp.pl/biala-lista-podatnikow-vat/, a także na profilu FB Krajowej Izby.


 

 


Zaproszenie na szkolenie

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Myśliwiec we współpracy z Polskim Towarzystwem Profesjologicznym w Zielonej Górze oraz Uniwersytetem Zielonogórskim Katedrą Prawa Cywilnego Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza na szkolenie nt „Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) - wybrane zagadnienia”

Termin i miejsce szkolenia: 23.10.2019 r. Hotel Qubus w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14A.

Wykładowca: dr Magdalena Skibińska.
 

szczegóły szkolenia

 

 


ZAPROSZENIE NA "I MIĘDZYNARODOWE FORUM KANCELARII PRAWNYCH"

Rada OIRP we Wrocławiu wraz z Komisją ds. współpracy z zagranicą zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku, w hotelu Mercure Wrocław Centrum. Podczas Forum wystąpią w roli prelegentów praktycy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Włoch (program w załączeniu). Swoją obecność na konferencji potwierdzili też przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Tematy przewodnie Forum to wyzwania w zakresie sporządzania i wykładni międzynarodowych umów handlowych, spory transgraniczne, marketing usług prawnych i pozyskiwanie klientów z zagranicznych. Nie zabraknie także tematów związanych z nowymi technologiami, a zwłaszcza będzie mowa o takich rozwiązaniach technologicznych, które sprawdzą się zarówno w jednoosobowej, jak i dużej, sieciowej kancelarii. Przygotowaliśmy dla Państwa także kilka wyjątkowych warsztatów (każdy uczestnik wybiera jeden temat i wpisuje w deklaracji 1, 2 lub 3), w których udział umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego, międzynarodowej ochrony prawa do marki przedsiębiorstwa, reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka czy zagadnień z zakresu Compliance w międzynarodowych koncernach.Językiem konferencji są język polski i angielski. Większość dyskusji panelowych i warsztatów odbędzie się w języku polskim. Zapraszamy do zapoznania się z programem i zgłaszania się na konferencję. Ilość miejsc ograniczona. Za udział w konferencji przysługuje 5 pkt szkoleniowych i 4 punkty szkoleniowe za udział w warsztatach.
Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł brutto dla radców i 75 zł brutto dla aplikantów radcowskich, 
250 zł + 23% VAT dla osób spoza samorządu
Opłata za udział (fakultatywny) w uroczystej kolacji wynosi 150 zł
płatne przelewem na konto
: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. W tytule przelewu należy wpisać „Konferencja Forum Kancelarii Prawnych” .
Rejestracja na konferencję odbywa się przez stronę OIRP we Wrocławiu https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/962


LAWYEREX - program wymiany prawników

Poniże zamieszczamy (do pobrania) zaproszenie do organizacji stażu w Polsce dla prawnika z zagranicy w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX kierowane przez r.pr. Dariusza Gibasiewicza – koordynatora programów międzynarodowych Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Szczegółowe informacje w załączniku.


IV FORUM MŁODYCH RADCÓW PRAWNYCH - KONKURS

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.

Należy sporządzić krótki (1-3 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku.

Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br.

W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

 


Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.
W przygotowanym przez OBSiL opracowaniu zmiany sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach, tj. przygotowanie sprawy do rozpoznania, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, koszty sądowe oraz przepisy wprowadzające i przejściowe.
Niniejsze zestawienie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) przywołaną nowelizacją nie wyczerpuje całości materii. Przygotowane kompendium stanowi jedynie praktyczne omówienie wybranych zmian w procedurze cywilnej z punktu widzenia prawnika – praktyka.
Autorami niniejszego opracowania są: r.pr. dr Anna Zalesińska oraz aplikant radcowski Katarzyna Klimas.

W załączeniu poniżej publikujemy opracowanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Załączniki do pobrania


„Podręcznik sprawiedliwego procesu” – nowe wydawnictwo Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International przygotowało polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Publikację można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji.

Podręcznik dotyczy praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem https://amnesty.org.pl/podrecznik-sprawiedliwego-procesu/.


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

I Edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze.

Tematyka prac: Konkurs jest adresowany do studentów prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematyka prac magisterskich ma być związana ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników, a tematyka konkursu jest rozumiana szeroko. Prace mogą dotyczyć zarówno spraw ustrojowych radców prawnych, jak i doradców podatkowych lub adwokatów ale również metodyki pracy i ich udziału jako pełnomocników oraz obrońców w procesie cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym. W szczególności tematyka pracy może obejmować problematykę instytucji prawnych, postępowań przygotowawczych i sądowych funkcjonujących w tych procederach, jak również sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia.

Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs i ustanawia nagrodę pod nazwą „Nagroda Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze dla najlepszej pracy magisterskiej studentów prawa UZ”.

Nagroda będzie udzielana przez Kapitułę powołaną przez OIRP, a w konkursie brać mogą udział prace magisterskie poruszające tematykę świadczenia pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników (w tym radców prawnych).

Prace magisterskie do konkursu może zgłaszać osobiście student lub absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego lub promotor (recenzent) pracy magisterskiej albo koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji UZ lub Komisja Egzaminacyjna (magisterska) - wszyscy za zgodą studenta.

Termin zgłaszania prac do dnia 30 września 2019 r. w siedzibie Biura OIRP ul. Piotra Skargi 10, 65-001 Zielona Góra.

Ze zgłoszeniem należy przedłożyć podpisany egzemplarz pracy magisterskiej, ewentualnie ww. zgody oraz oświadczenie studenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

W przypadku zgłoszenia większej ilości prac (powyżej 10) organizator zastrzega dokonanie selekcji prac w celu wyboru 8 prac (prace nominowane do nagrody).

Nagroda wynosić będzie: I nagroda - 2.000,00 zł netto (słownie:dwa tysiące złotych 00/100), wyróżnienia (dwa) – po 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru pracy magisterskiej.

Jowita Pilarska- Korczak - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Koordynator konkursu ze strony OIRP: radca prawny Przemysław Sztejna.


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiecie aby do dnia 19 sierpnia 2019 r. /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294/ - decyduje data wpływu do biura Izby - złożyły Dziekanowi tutejszej Rady deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT MYŚLIBORSKI pkt w Barlinku, każdy poniedziałek tygodnia - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


WYCIECZKA DO DREZNA

Serdecznie zapraszamy radców prawnych seniorów, członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, na wycieczkę do DREZNA na światową wystawę dzieł Rembrandta.

Wycieczka odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Harmonogram wycieczki:

godz. 7.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni (Zielona Góra);

od godz. 11.00- zwiedzanie Drezna m.in.Zwinger, Opera Sempra, Tarasy Bruhla, Albertinum, Katedra katolicka, poczet królów, katedra Frauenkirche, stare miasto, słynny most Augusta Mocnego i pomnik "Złotego Jeźdźca" Zamek Rezydencyjny – wystawa „Ślad Rembrandta”.        W 350 rocznicę śmierci artysty zgromadzono 100 prac (rysunków, grafik i szkiców ) ze wszystkich okresów twórczych. Pokazywane dzieła pochodzą z Luwru, Rijksmuseum w Amsterdamie,a także z Londynu, Berlina, Frankfurtu, Monachium;   

godz. 17.30-21.00 przejazd do Zielonej Góry
 
cena: 50,00 zł + 5,5 Euro - dla radców prawnych seniorów członków OIRP w Zielonej Górze, dla pozostałych osób: 110,00 zł + 5,50 Euro

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, pilota - przewodnika, bilety wstępu.
 

Szczegółowe informacje i zapisy: kol. Jadwiga Grzemska, tel. 601 084 976. 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 


XXIV Wrocławski Turniej Tenisa Prawników Temida 2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Izba Notarialna we Wrocławiu

Izba Komornicza we Wrocławiu
serdecznie zapraszają:

sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników,
referendarzy oraz asesorów i aplikantów powyższych profesji, z terenu Dolnego Śląska oraz wszystkich naszych przyjaciół z innych regionów Polski na Turniej Tenisowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r. na kortach “Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)

Uroczyste otwarcie Turnieju w dniu 6 września 2019 r. o godz. 9:30

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach: masters, turniej mężczyzn (do 50 i powyżej 50 lat), turniej kobiet, debel, turniej rodzinno-mixtowy

Program Turnieju:

5 września 2019 r. – losowanie pierwszej rundy gier singlowych

6 września 2019 r - otwarcie turnieju

10.00 - 19.00 Gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach

7 września 2019 r.

9.00 -  19.00 Dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe

20.00. - Bankiet dla sponsorów, uczestników i kibiców

8 września 2019 r.

11.00 - 15.00 Gry półfinałowe i finałowe

Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie mailowo na adres: monichimowski@oirp.wroclaw.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.09.2019 r.

Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.

Wpłat można dokonywać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122. W tytule przelewu (imię i nazwisko – TEMIDA 2019)

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w TEMIDZIE 2019 jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz jednoczesnym wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej.

TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!


Jesienne Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).
Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    
Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Szczegółowe informacje na stronie - link do strony
 
 
Beata Wolańska
 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
 


RODO - aktualizacja poradnika dla radców prawnych


Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował aktualizację publikacji pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, w związku z uchwalonymi w dniu 21 lutego 2019 r. zmianami w Ustawie o radcach prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 4 maja br.

Aby otrzymać ww. aktualizację proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: WIADOMOŚCI  - RODO aktualizacja (dla osób logujących się po raz pierwszy TUTAJ jest zamieszczona instrukcja)

Informujemy, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował aktualizację publikacji pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, w związku z uchwalonymi w dniu 21 lutego 2019 r. zmianami w Ustawie o radcach prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 4 maja br.

Aby otrzymać ww. aktualizację proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO aktualizacja
(dla osób logujących się po raz pierwszy jest zamieszczona instrukcja na www.oirp.wroclaw.pl)


XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A,      B I E S Z C Z A D Y  !!! 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

w dniach od 2 do 6 października 2019 r.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz w domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa dla radców prawnych i aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:
– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 2 października br. do śniadania w dniu 6 października br.,
– opiekę przewodników GOPR,
– udział w programach towarzyszących,
– ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po słowackiej stronie. Udający się na Słowację winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 10-12 euro na obiad.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 16 września 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Zapraszamy serdecznie!

 

                                    Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                                                        Wiceprezes KRRP     

                                                        Bartosz Opaliński                                                                                                    Michał Korwek     


POMÓŻMY NASZEJ KOLEŻANCE !

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
nigdy dotąd nie prosiłam nikogo o pomoc, za każdym razem wszelkie wyznaczane sobie cele osiągałam ciężką pracą. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do zmiany poglądów.
 
Moj syn urodził sie z wadą wrodzoną ręki, przez co jest ona krótsza i zdeformowana. Całą naszą historię przeczytacie klikając w link.
 
Koszt pierwszej operacji syna, przerasta nasze możliwości finansowe dlatego zwracam się z prośbą o każde możliwe wsparcie naszej zbiórki.
 
Chciałabym żeby mój syn dzieki operacji poczuł co to jest samodzielność w czynnościach dnia codziennego i że w życiu nie ma żadnych ograniczeń.
 
Marta
 
szczegóły tutajSUKCES NASZEGO KOLEGI

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz Kolega - radca prawny MIŁOSZ PAWLINOW, członek OIRP w Zielonej Górze, wywalczył tytuł MISTRZA POLSKI PRAWNIKÓW W GOLFIE, podczas rozgrywanych w dniach 6 - 7 lipca 2019 r., na polu golfowym "Kalinowe Pola Golf Club",  XIII Mistrzostw Polski Prawników w Golfie.

Serdecznie gratulujemy!


OPINIA OBSiL KRRP W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z TAJEMNICY ZAWODOWEJ RADCY PRAWNEGO

Poniżej zamieszczamy, sporządzoną przez Ośrodek Badań, Sttudiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, opinię dotyczącą kwestii zwolnienia z tajemnicy zawodowej radcy prawnego działającego w charakterze promotora, który realizuje obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u kilenta.

opinia OBSiL KIRP (do pobrania tutaj)


ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE

26 czerwca 2019 r. w Hotelu Ruben, w asyście Sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych, siedemnastu radców prawnych złożyło przez Dziekanem Rady r. pr. Jowitą Pilarską-Korczak ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE. Osoby te zdały - przeprowadzony w marciu 2019 r. - egzamin radcowski. Tradycyjnie Rada Izby Zielonogórskiej - dla osoby, która uzyskała najlepszy wynik podczas egzaminu - ufundowała nagrodę w postacitogi radcowskiej. Nagradę otrzymała kol. Joanna Śliwa. Wszyscy ślubujący otrzymali również upominki przygotowane przez wydawnictwa CHBeck oraz WoltersKluwer.

Ślubowanie złożyli: - kol. Sebastian Białczyk, kol. Agata Binder, kol. Renata Czapnik, kol. Małgorzata Czyżak, kol. Aleksandra Gajda, kol. Małgorzata Kononowicz, kol. Katarzyna Król, kol. Tomasz Łuckiewicz, kol. Sylwia Majcherek, kol. Artur Mirowicz, kol. Grzegorz Misztal, kol. Szymon Murak, kol. Marcin Springer, kol. Joanna Śliwa, kol. Żaneta Wydra, kol. Agnieszka Zając oraz kol. Anna Znamirowska.

Witamy w gronie radców prawnych, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Autor zdjęć: Jerzy Szreffel


OFERTA AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO (ERA) - Konkurs Young Lawyer Contest.

I am contacting you from the Academy of European Law (ERA), we are an organisation partially funded by the EU with the mission of training legal practitioners on European law.

Beside our regular seminar programme, we are also running the Young Lawyer Contest this year.

The project co-funded by the Justice programme of the European Union 2014-2020 is a follow up of the Young Lawyers Contest that ERA and CCBE organised as a trial run in September 2018.

Hosted by the Academy of European Law (ERA), this contest organised in cooperation with the Warsaw Bar Association with the support of the CCBE will enable newly-qualified lawyers to work in international teams on practical questions relating to European law.

It will offer a unique opportunity for young lawyers across the European Bars represented in the competition to exchange experiences, develop their critical thinking and communication skill, and to foster useful relationships for their future career.

The contest will be held as a two day event at ERA’s conference facilities in Trier, Germany, on 13-14 February 2020 for the teams to show their skills in defending written reports prepared in advance, negotiating exercises and preparing oral pleadings before a jury.

All participants will receive a certificate which can be used for continued training hours pending their individual Bar’s approval; winning teams will receive a specific award certificate. 

Costs for travel and accommodation of participants selected to participate will be reimbursed. Further details on participation, selection procedure, as well the contest rules can be found on the Young Lawyers Contest web site.

Registration is now open until 1 September 2019.

I would be very grateful if you could forward this information to your members so it can reach as many potential contestants as possible. 

If you need any further information, please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Anna Lees
Key Account Officer

Academy of European Law
Metzer Allee 4 | D-54295 Trier
Tel: +49 (0)651 - 93737 -815
Fax: +49 (0)651 -93737 -773
mailto:alees@era.int%20
www.era.int


POLSKIE PRAWO MIGRACYJNE I AZYLU - zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zaproszamy na organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce szkolenie nt. polskiego prawa migracyjnego i azylu, które odbędzie się w Warszawie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w e-mailu poniżej oraz w załączeniu. 

Link do rejestracji na szkolenie: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy

szczegółowy harmonogram szkolenia (do pobrania tutaj)

dodatkowe informacje nt. szkolenia (do pobrania tutaj)

 


KONKURS DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW - zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Konkursie dla młodych prawników” organizowanym przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE oraz Akademię Prawa Europejskiego ERA. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/konkurs-ccbe-i-era-dla-aplikantek-i-aplikantow-zgloszenia-do-01-09-2019-r/ oraz na stronie organizatora https://younglawyerscontest.eu/

dodatkowe informacje dotyczące szkolenia (do pobrania tutaj)

 


ZGROMADZENIE DELEGATÓW OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 8 czerwca 2019 r., w Hotelu Ruben w Zielonej Górze, odbyło cię coroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze X Kadencji. Na 80 delegatów w obradach uczestniczyło 51 osób, wobec czego Zgromadzenie było władne do podejmowania uchwał.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany kol. Andrzej Goćwiński, Zastępcą Przewodniczącego – kol. Danuta Fedko, zaś Sekretarzem Zgromadzenia – kol. Radosław Pietrzak.

Na początek krótką informację dotyczącą bieżącej działalności samorządu przedstawił ko. Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zgromadzeni, po wysłuchaniu sprawozdania Dziekana kol. Jowity Pilarskiej-Korczak z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Skarbnika – kol. Małgorzaty Wiśniewskiej, Komisji Rewizyjnej – z wykonania budżetu za 2018 r. oraz planu budżetu na 2019 r. jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z pracy tej Rady w 2018 r., zatwierdzili plan jej działania na rok 2019, zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2018 r. oraz przyjęli budżet na 2019 r.

Z kolei po wysłuchaniu sprawozdań Rzecznika Dyscyplinarnego kol. Ewy Dąbek i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kol. Edwarda Strzeleckiego z działalności tych organów w roku 2018 jednogłośnie przyjęli informacje roczne z ich działalności.

W trakcie dyskusji zebrani zaproponowali zmianę regulaminu określającego tryb wyznaczania radców prawnych jako pełnomocników z urzędu w ten sposób, aby uwzględniane były specjalizacje.

Zainteresowanych szczegółowym przebiegiem Zgromadzenia zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w biurze Izby.


OFERTA WARSZTATÓW MEDIACJI

OFERTA WARSZTATÓW Z MEDIACJI dla członków OIRP w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam na dwudniowe warsztaty z mediacji organizowane w naszej Izbie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów.

Warsztaty poprowadzą trenerzy-mediatorzy:

Pani Dorota Fedorowska- Psycholog, mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych mediatorów przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Profil zawodowy: http://www.mediacje.sotiko.pl/

Pani Magdalena Cetera- mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych mediatorów przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Profil zawodowy: http://mediacje-cetera.pl/

Termin warsztatów: październik 2019. Dokładny termin podany zostanie po ustaleniu liczby zainteresowanych warsztatami osób. 

Miejsce: OIRP w Zielonej Górze. 

Cena: 890 zł netto= 1094,70 zł brutto za osobę

Dobrochna Niezgoda

Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy OIRP w Zielonej Górze

szczegółowy harmonogram warsztatów (tutaj)


EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ - REJESTRACJA ON-LINE

Zapraszamy wszystkich do składania za pośrednictwem internetu zgłoszeń na egzamin wstępny na aplikację radcowską. Specjalny system został uruchomiony pod adresem:

ewnar.devconfido.pl

Egzamin zostanie przeprowadzony dnia 28 września 2019 r.,
zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.


SEMINARIUM DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI UE - OGŁOSZENIE O NABORZE

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy kolejny nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU - CJEU, visit to the CJEU”) w Trewirze i Luksemburgu.

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 9-10 października 2019 r. – z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych na to seminarium dostępne są trzy miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 24 czerwca 2019 r. do godz. 24.00). Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania – losowanie planuje się przeprowadzić najpóźniej na początku lipca br.

Proszę mieć na uwadze, że rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r.).

Udział w programie wiąże się z opłatą z tytułu uczestnictwa w wysokości 240 euro ponoszoną przez uczestnika, która jest niższa niż opłata standardowa. Jednocześnie uczestnik otrzyma dofinansowanie m.in. kosztów podróży (do 350 euro) i noclegu zgodnie z zasadami określonymi przez ERA. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Językiem seminariów jest język angielski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej KIRP: http://kirp.pl/dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-w-trewirze-i-luksemburgu/

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej KIRP oraz bezpośrednio pod następującym linkiem: http://era.badanie.net/ do poniedziałku 24.06.2019 r. do godz. 24.00.

Z kolei informacja o seminarium na stronie ERA dostępna jest również tutaj: http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/index.html

 

Z poważaniem

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna

Komisja Praw Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych


VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km

Zapraszamy na VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. w Łodzi. Rywalizacja radców prawnych i aplikantów radcowskich będzie miała miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach organizowanego w Łodzi IX Biegu Fabrykanta. 

Szczegóły Mistrzowstw (tutaj)


TERMIN ŚLUBOWANIA RADCOWSKIEGO

Uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy w marcu 2019 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Hotelu Ruben w Zielonej Górze przy ul. Kosntytucji 3 Maja nr 1A.

 

                                                           Dziekan Rady               
                                    Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze
                                                          Jowita PIlarska-Korczak
 


RODO - Memorandum OBSiL KRRP

Poniżej przekazujemy opracowane przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Memorandum dotyczące stosowania przez radców prawnych nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO.

MEMORANDUM OBSiL KRRP (do pobrania tutaj)


SZLACHETNA PACZKA 2019 - PODZIĘKOWANIA

Drogi Darczyńco,

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze! Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem LBU-823-592310), chciał przekazać kilka słów od siebie.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki: W dniu wręczenia paczek zorganizowałem busa i najpierw pojechałem do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych i zapakowaliśmy paczki. Potem, ponieważ było po drodze, podjechaliśmy do szkoły Aikido i znów rozpoczęło się pakowanie prezentów. Z podekscytowaniem i niecierpliwością ruszyliśmy w stronę domu naszej rodziny. Kiedy dojechaliśmy na miejsce wszyscy byli w szoku. Rodzina została zaskoczona ilością otrzymanej pomocy, gdyż darczyńcy spełnili nie tylko ich oczekiwania, ale w znacznym stopniu przekroczyli ich potrzeby. W jednym pokoju z kuchnią w sumie było około trzynastu osób, a jeszcze trzeba było zmieścić paczki. Dlatego sprzęt zanieśliśmy do piwnicy. Rodzina podziękowała darczyńcom, porozmawiali - wszyscy byli wzruszeni i nieco skrepowani, lecz czuć było że każda z tych osób była po prostu szczęśliwa. Darczyńcy pojechali na magazyn, by rodzina mogła spokojnie rozpakować otrzymane rzeczy. Pani Krystyna była na początku zszokowana, a następnie wielce wzruszona, gdyż dzięki ofiarności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze udało się zakupić cały sprzęt AGD (tj. pralkę, lodówko-zamrażarkę, kuchenkę gazową telewizor) potrzebny do wyposażenia remontowanego mieszkania. Każdy z członków rodziny otrzymał również nowe ubrania i potrzebne obuwie. Dużą radość pani Krystynie sprawiła suszarko-lokówka. Pan Roman po zakończeniu remontu mieszkania planuje wiosną wyjazd na ryby w celu wypróbowania nowego sprzętu wędkarskiego - prezent ten sprawił mu ogromną radość. Artykuły higieniczne pomagają rodzicom w pielęgnacji pana Roberta. Duża ilość artykułów żywnościowych pozwoliła rodzinie w znacznym stopniu odciążyć budżet i w sposób godny przeżyć święta. Dzięki pomocy Szkoły AIKIDO w zakupie materiałów budowlanych - w sumie na kwotę ponad 10000 zł - remont mieszkania znacznie przyspieszył i rodzina prawdopodobnie już w lutym powróci do swojego mieszkania. Pani Krystyna i pan Roman już wiedzą, że ich trudna sytuacja dobiega końca i pragną podziękować wielu ludziom, którzy się do tego przyczynili.

Co chce przekazać Tobie wolontariusz: Pragnę gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie paczki. Szczególnie dziękuję za zaangażowanie i merytoryczną współpracę Pani Jowicie, Pani Roksanie, Pani Magdalenie oraz Panu Piotrowi. Państwa pomoc pozwoliła rodzinie przez Państwa wybranej uwierzyć w lepszą przyszłość i wyjść na prostą w ich trudnej życiowej sytuacji. Sprawili Państwo ogromną radość tym ludziom, którzy są szczerze wdzięczni za okazaną pomoc. Po okresie świątecznym, który jest wyjątkowym czasem - momentem powrotu do chwil dzieciństwa, do radości oraz wzruszeń, które potwierdzają, że wiara, nadzieja i miłość są wśród nas - pragnę w imieniu swoim i Rodziny złożyć Państwu serdeczne życzenia pomyślności, szczęścia i wielkiej mocy rodzinnego ciepła w Nowym Roku. Mam nadzieję, że pod cudownie pachnącą choinką znaleźli Państwo wszystkie najskrytsze marzenia, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie Państwu ich spełnienie.

Co chce powiedzieć od siebie rodzina: Państwo Krystyna i Roman pragną serdecznie podziękować za otrzymaną pomoc. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i hojności wielu bezinteresownych osób odzyskali wiarę w ludzi i lepszą przyszłość.

Oprócz prezentów rzeczowych, członkowie Izby Zielonogórskiej zebrali w ramach akcji ,,Szlachetna Paczka, kwotę 8.390,00 zł za którą zakupione zostały pozostałe rzeczy potrzebne Rodzinie. Cała zebrana kwota i zebrane przedmioty zostały przekazane Rodzinie. Cześć rzeczy przekazana została dopiero w pierwszym kwartale tego roku, z uwagi na przeciągający się remont mieszkania.

W maju br. Dziekan Rady Jowita Pilarska-Korczak oraz kol. Roksana Skorecka odwiedziły Rodzinę, która dzięki Waszej pomocy powróciła do normalności.

Za udzieloną dziękują:

Organizatorzy „Szlachetniej Paczki”;

Jowita Pilarska-Korczak Dziekan oraz Rada OIRP w Zielonej Górze

 


STATUS RADCÓW PRAWNYCH ZATRUDNIONYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - RAPORT OBSiL KRRP

Poniżej udostępniamy  raport  OBSiL KRRP na temat statusu radców prawnych  zatrudnionych w ramach stosunku pracy w administracji publicznej.

Raport OBSiL KRRP (do pobrania tutaj)


LEKARZ SĄDOWY - S.O. W ZIELONEJ GÓRZE

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przyjęć lekarza sądowego - S.O. w Zielonej Górze

informacja (do pobrania tutaj)


LETNIE WARSZTATY MEDIACJI

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP zaprasza na szkolenie mediatora certyfikowanego, które odbędzie się w Warszawie, w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Terminy: 2-4 sierpnia 2019 r. oraz 9 - 11 sierpnia 2019 r.

Szczegóły Warszatów (tutaj)


PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY

8 czerwca 2019 r., godz. 13.00 - 19.00,

Park Linowy Dzika Ochla

szczegóły do pobrania (tutaj)


KONKURS WIEDZY O PRAWIE

Komunikat Koordynatora ds Edukacji Prawnej:
 
Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze odbył się okręgowy etap Konkursu Wiedzy o prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 
Skład jury etapu okręgowego:
1. Elwira Szurmińska-Kamińska radca prawny- przewodnicząca, 
2. Katarzyna Pyrzyńska radca prawny,
3 Karolina Kuczyńska-Golińczak nauczyciel.
 
Wyłoniła zwycięzcę :
 
Emilia Łukowski- Zespół Edukacyjny w Trzcielu,weźmie udział w eliminacjach finałowych już 22 maja 2019r w Warszawie.
 
Gratulujemy przejścia do etapu centralnego.
 
 Życzymy dalszych sukcesów!!!
 
 
 
 
Elwira Szurmińska-Kamińska
Koordynator ds Edukacji Prawnej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zieloenj Górze


WPISY NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500.
Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj.14 maja 2019 r.
Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura Izby). Wnioski, które wpłyną do biura Izby po 10 maja 2019 r. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby, zaś termin ślubowania zostanie ustalony infywidulanie.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwałe o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.350 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.250 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 26 - 29 MARCA 2019 r.

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W DNIACH 26 – 29 MARCA 2019 R.

Nr KODU w dniu 29 marca 2019 r. - wynik egzaminu

A01 - POZYTYWNY

A02 - NEGATYWNY

A03 - POZYTYWNY

A04 - NEGATYWNY

A05 - POZYTYWNY

A06 - NEGATYWNY

A07 - POZYTYWNY

A08 - POZYTYWNY

A09 - POZYTYWNY

A10 - POZYTYWNY

A11 - POZYTYWNY

A12 - POZYTYWNY

A13 - POZYTYWNY

A14 - POZYTYWNY

A15 - POZYTYWNY

A16 - NEGATYWNY

A17 - POZYTYWNY

A18 - POZYTYWNY

A19 - POZYTYWNY

A20 - POZYTYWNY

A21 - NEGATYWNY

A23 - POZYTYWNY

A24 - POZYTYWNY

A25 - POZYTYWNY

A26 - POZYTYWNY

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

     SSO Bogumił Hoszowski (-)

Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:

     r. pr. Jowita Pilarska-Korczak (-)

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:

     r. pr. Damian Czwojdziński (-)

     r. pr. Bożena Górska (-)

     SWSA dr Jacek Jaśkiewicz (-)

     SSO Dorota Kordiak (-)

     r. pr. Małgorzata Wiśniewska (-)

     SSO Marek Witczak (-)

 

Zielona Góra, dnia 19 kwietnia 2019 r.


IX SPOTKANIE INTEGRACYJNE "MAZURY - CUD NATURY"

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje

w dniach od 13 do 16 czerwca 2019 r.

IX Spotkanie Integracyjne MAZURY – CUD NATURY

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym hotelu Amax, al. Spacerowa 7 (pokoje 2-osobowe, apartamenty 2- lub 4-osobowe) lub stanicy Ach Mazury, ul. Leśna 1 (pokoje 2- lub 3-osobowe) w Mikołajkach.

Koszt uczestnictwa wynosi:
– radca prawny, aplikant radcowski – 630 zł
– osoba towarzysząca – 770 zł
– dzieci na dostawce:
Hotel Amax
do 10 lat – gratis
11-14 lat – 297,50 zł
15-16 lat – 458 zł
Ach Mazury
do 4 lat- gratis
5-10 lat – 210 zł
11-12 lat – 327,50 zł
13-14 lat – 462,50 zł
powyżej 15 lat – 533 zł
i obejmuje:
– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 13 czerwca br. do śniadania w dniu 16 czerwca br., wykwaterowanie z pokoi do godz. 16.00
– możliwość skorzystania z jachtów (Wielkie Jeziora Mazurskie,), kajaków (spływ Krutynią), basenu, sauny suchej oraz jacuzzi
– udział w programach towarzyszących,
– nic nie robienie lub całodzienne korzystanie  z zabiegów kosmetycznych i Spa (zniżki dla uczestników) Zabiegi SPA dla chętnych osób w hotelowym Instytucie SPA (rozliczane indywidualnie) – od cen katalogowych 20% rabatu
PROPOZYCJE ZABIEGÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM
http://hotel-amax.pl/pl/info/spa
– ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) lub pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Kartę zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w spotkaniu.

Opłatę w ww. wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto hotelu Amax Mikołajki   Bank PKO BP S.A. O/Mrągowo Nr  37 1020 3639 0000 810200 442970

 do 28 maja 2019 r.

w tytule wpłaty obok imienia i nazwiska uczestnika, koniecznie wpisując
„Mazury – Cud Natury”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanego kompletu dokumentów (karta + dowód opłaty + podpisane zgody).

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Ramowy program imprezy wraz z kartą  zgłoszenia znajduje się w załączeniu.

Bliższe informacje można uzyskać u Joanny Sito-Przymus pod numerem telefonu Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie: 022 319 56 04.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Zapraszamy serdecznie!

Wiceprezes KRRP
Michał Korwek
oraz Przewodniczący Komisji Integracji KRRP
Bartosz Opaliński

szczególy spotkania integracyjnego do pobrania (tutaj)


KURS HELP NT EUROPEJSKICH STANDARDÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAWA PRACY

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że do wtorku 23.04.2019 r. do godz. 12.00 przyjmowane są zgłoszenia do udziału w kursie HELP Rady Europy nt. europejskich standardów w sprawach dotyczących prawa pracy. Kurs ma charakter online (od maja do sierpnia br.), a zapoczątkuje go spotkanie wstępne w dniach 6-7 maja br. w Warszawie (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa). Koszty kursu pokrywa Rada Europy (w tym koszt podróży i noclegu w Warszawie – zgodnie z zasadami programu). Obowiązuje limit 15 miejsc dla radców prawnych.

Szczegóły wraz z informacją dotyczącą zapisów przekazuję w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej KIRP pod linkiem: http://kirp.pl/otwarta-rejestracja-na-kurs-help-rady-europy-nt-prawa-pracy/

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna, Komisja Praw Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych

ogłoszenie o kursie do pobrania (tutaj)

 


SEMINARIUM TRALIM NT. PRAWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO IMIGRACJI I AZYLU

Zapraszamy do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu, które odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Seminarium organizowane jest w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego TRALIM2 kierowanego do prawników kilku krajów europejskich i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tematyka migracji, którą obejmuje seminarium, to obecnie jedna z istotniejszych kwestii, z którymi mierzy się Unia Europejska.
Seminarium TRALIM jest wydarzeniem jednodniowym i składać się będzie z dwóch sesji – dotyczącej kontekstu europejskiego oraz kontekstu krajowego (polskiego). Podczas seminarium gościć będziemy znamienitych prelegentów z Polski, Francji i Hiszpanii – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem dostępnym w załączeniu.

informacja o seminarium TRALIM do pobrania (tutaj)

harmonogram seminarium TRALIM do pobrania (tutaj)


II KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH

Koleżanki i koledzy
 
Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.
 
Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej - ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.
 
Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.kongresprawnikow.info. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 


Konkurs wiedzy o prawie dla uczniów szkół podstawowych

Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP organizuje IV Edycję Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz ponadpodstawowych w ramach programu  "Szkoła bliższa prawu".
Więcej informacji znajduje się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. odbędzie się I etap szkolny konkursu,  o godz. 11.00 dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, a o godz. 13.00 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Proszę o rozpropagowanie informacji wśród chętnych do wzięcia udziału w konkursie, bądź zainteresowanie tym wydarzeniem szkół.
W razie pytań, proszę o kontakt pod telefonem 604-424-372.
 
Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej KRRP
 
Elwira Szurmińska-Kamińska


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "PROBLEMY DOWODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W TEORII I PRAKTYCE"

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA UZ oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”.
Konferencja  odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, sala nr 104, I piętro).
Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat problemów, które są identyfikowane w doktrynie i praktyce stosowania prawa w obszarze cywilnego postępowania dowodowego. Obrady będą prowadzone w trzech panelach tematycznych:
(1) Postępowanie dowodowe,
(2) Środki dowodowe 
(3) Inicjatywa dowodowa stron.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.
 
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza do dnia 20 marca 2018 roku poprzez wypełnienie i przesłanie zamieszczonego pod następującym linkiem formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://goo.gl/forms/aGPIrp5QsIkbfSCD2
Opłatę konferencyjną w wysokości 70 złotych należy uiścić po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do dnia 25 marca 2019 r.
Numer rachunku bankowego: 08 1750 1149 0000 0000 2079 1934
Dane odbiorcy: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A, 65-805 Zielona Góra
Tytuł przelewu: konferencja 4.04.2019
Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa, cateringu (przerwa kawowa+lunch) oraz materiałów pokonferencyjnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji. W razie wątpliwości o możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Z tytułu udziału w konferencji przysługuje 8 pkt szkoleniowych.
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr Magdalena Skibińska

 

Harmonogram konferencji (do pobrania tutaj)


OFERTA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM EKSPERTYZ PRAWNYCH

W załączeniu przedstawiamy informację o działalności Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych, które funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

informacja (do pobrania tutaj)


STANOWISKO OŚRODKA BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami radców prawnych dotyczącymi możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej w wyniku wypełnienia karty pomocy (część A, poz. 6 i 7), tanowiącej załącznik do rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przedstawiamy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiotowej sprawie.

stanowisko OBSIL (do pobrania TUTAJ)


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiecie aby do dnia 15 marca 2019 r. /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294/ - decyduje data wpływu do biura Izby - złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT SŁUBICKI pkt w Słubicach - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


VII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Rusza VII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w piątek 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 28 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej okręgowej izby radców prawnych. Aby zarejestrować zespół, należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 lutego od godz. 10.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do 10 marca na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 16 marca (sobota) o godz. 12.

Finał turnieju odbędzie się 11 maja (sobota) w siedzibie KIRP w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju oraz regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper.
W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy sześciokrotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP. 

załączniki do pobrania: PLAKAT


STUDIA PODYPLOMOWE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych (IOD), realizowanych przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta.
 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), stwarza nowe, atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego dla radców prawnych. Radcy prawni mogą nie tylko specjalizować się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych, lecz również pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jak wykazuje praktyka, osoby pełniące funkcję IOD są bardzo poszukiwane na rynku pracy i mogą liczyć nie tylko na ciekawą, pełną wyzwań pracę, lecz również na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Specjalizacja w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD wymaga nie tylko gruntownej wiedzy prawnej, lecz również wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych i innych pochodnych zagadnień.
 
Studia pozwolą radcom prawnym uzyskać wiedzę między innymi z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędnych do rzetelnego świadczenia obsługi prawnej w zakresie ochrony danych osobowych lub wykonywania funkcji IOD.
 
Studia prowadzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, uznaną w 2018 r. przez dziennik Rzeczpospolita za lidera w dziedzinie ochrona danych osobowych, a przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie. Niewątpliwym atutem studiów jest doskonały zespół wykładowców, zajęcia poprowadzą, m. in.: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, r.pr. dr Mirosław Gumularz, r.pr. dr Gabriela Bar, r.pr. dr Zbigniew Okoń, r.pr. Roman Bieda, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Marlena Więckowska, Robert Pająk.
 
Specjalnie dla radców prawnych z OIRP Zielona Góra 5 % rabat.
 
Zapraszamy na stronę studiów na FB: @studiaIOD
 
Zapisy trwają do 31 marca 2019 r. Więcej informacji o studiach, program oraz warunki uczestnictwa na stronie:
https://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-inspektor-ochrony-danych.html


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiatach aby do dnia 28 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do biura Izby) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT MYŚLIBORSKI pkt w Myśliborzu - 2 radców prawnych

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej