Close
Szanowni Państw,


W nawiązaniu do przesłanej informacji dotyczącej cyklu spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, mamy przyjemność zaprosić Państwa na piąte z nich.


Ostatnia z cyklu „Zawód z zasadami” debata online odbędzie się w środę 8 czerwca br. o godz. 10.00. Tematyka spotkania – „Radcy prawni a samorząd radcowski. Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego”.


Po dyskusjach o konkurowaniu radców prawnych na rynku, wartościach, jakie powinny przyświecać radcom prawnym, formach wykonywania zawodu oraz współpracy z partnerami, przyszedł czas na rozmowę o relacjach radców prawnych z samorządem radcowskim.


Niezależny samorząd zawodowy radców prawnych to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Samorząd wspiera swoich członków, zapewnia profesjonalny nabór i kształcenie aplikantów i radców prawnych oraz współdziała z organami państwa na rzecz ochrony praw i wolności człowieka. Aktywny udział radców prawnych w działalności samorządu jest zatem kluczowy z perspektywy zachowania samej istoty wykonywanego zawodu i ochrony wartości, jakie powinny przyświecać radcom prawnym. Jest to tym bardziej istotne w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, której samorząd zawodowy nie powinien tracić z pola widzenia.


O relacjach radców prawnych z ich samorządem porozmawiam z zaproszonymi ekspertami. Spotkanie będzie koncentrować się wokół takich zagadnień, jak:


    Udział radców prawnych w działalności samorządu – nowe możliwości
    Wpływ procesu wyborczego na zaangażowanie radców prawnych w sprawy samorządu
    Nowe role samorządu zawodowego


Dyskusja przewidziana jest w formule online. Transmisja odbędzie się na platformie Zoom.


Część spotkania przeznaczona będzie także na Państwa aktywność. Pytania do ekspertów będzie można kierować na platformie Zoom po wcześniejszej rejestracji na https://www.webankieta.pl/ankieta/763248/konferencja-z-cyklu-zawod-z-zasadami-samorzad-radcowski.html.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status