Close
Szanowni Państw,


W nawiązaniu do przesłanej informacji dotyczącej cyklu spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, mamy przyjemność zaprosić Państwa na piąte z nich.


Ostatnia z cyklu „Zawód z zasadami” debata online odbędzie się w środę 8 czerwca br. o godz. 10.00. Tematyka spotkania – „Radcy prawni a samorząd radcowski. Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego”.


Po dyskusjach o konkurowaniu radców prawnych na rynku, wartościach, jakie powinny przyświecać radcom prawnym, formach wykonywania zawodu oraz współpracy z partnerami, przyszedł czas na rozmowę o relacjach radców prawnych z samorządem radcowskim.


Niezależny samorząd zawodowy radców prawnych to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Samorząd wspiera swoich członków, zapewnia profesjonalny nabór i kształcenie aplikantów i radców prawnych oraz współdziała z organami państwa na rzecz ochrony praw i wolności człowieka. Aktywny udział radców prawnych w działalności samorządu jest zatem kluczowy z perspektywy zachowania samej istoty wykonywanego zawodu i ochrony wartości, jakie powinny przyświecać radcom prawnym. Jest to tym bardziej istotne w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, której samorząd zawodowy nie powinien tracić z pola widzenia.


O relacjach radców prawnych z ich samorządem porozmawiam z zaproszonymi ekspertami. Spotkanie będzie koncentrować się wokół takich zagadnień, jak:


    Udział radców prawnych w działalności samorządu – nowe możliwości
    Wpływ procesu wyborczego na zaangażowanie radców prawnych w sprawy samorządu
    Nowe role samorządu zawodowego


Dyskusja przewidziana jest w formule online. Transmisja odbędzie się na platformie Zoom.


Część spotkania przeznaczona będzie także na Państwa aktywność. Pytania do ekspertów będzie można kierować na platformie Zoom po wcześniejszej rejestracji na https://www.webankieta.pl/ankieta/763248/konferencja-z-cyklu-zawod-z-zasadami-samorzad-radcowski.html.