Close

                 UWAGA !!! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!! UWAGA !!!          

                             LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA                        

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe:

MALTA 2024

nt.„Techniki wywierania wpływu w negocjacjach”

Wykładowca: r. pr. Maciej Bobrowicz

Termin szkolenia: 11 – 15 kwietnia 2024 r. (czwartek – poniedziałek)

Za udział w szkoleniu przyznanych zostanie 12 pkt szkoleniowych. 

Koszt uczestnictwa dla członków OIRP w Zielonej Górze: 2.390,00 zł

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (na załączonym druku) w biurze Izby oraz wniesienie opłaty, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802. (łączny koszt to 2.890,00 zł; kwota 500,00 zł będzie stanowiła dopłatę z budżetu OIRP w Zielonej Górze – dopłata wyłącznie dla członków OIRP w Zielonej Górze).

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802.

Serdecznie zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

MINIMALNA ILOŚĆ OSÓB, ABY SZKOLENIE WYJAZDOWE DOSZŁO DO SKUTKU: 20. 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ DOKONANYCH WYŁĄCZNIE NA PONIŻSZYM DRUKU WRAZ Z OPŁATĄ.

UWAGA: Na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Członek Prezydium Rady

Grażyna Kamerduła

szczegóły: