Close

.

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r.


UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.


Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji,  po ogłoszeniu wyników egzaminu.


Nr kodu Liczba uzyskanych punktów
001 92
002 90
003 96
004 106
005 107
006 100
007 58
008 75
009 123
010 96
011 102
012 76
013 81
014 90
015 73
016 85
017 108
018 102
019 98
020 100
021 88
022 91
023 95
024 59
025 95
026 127
027 77
028 104
029 94
030 98
031 101
032 80
033 103
034 86
035 98
036 95
037 117
038 111
039 74
040 86
041 104
042 103
043 95
044 74
045 87
046 93
047 73
048 96
049 89

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczący: sSA Przemysław Radzik (-)

Zastępca Przewodniczącego:sSO Robert Macholak (-)

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła (-)

Członek: sSR Monika Zawartowska (-)

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska (-)

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy. (-)

Członek: prok. PR Marek Konieczny (-)