Close

Egzamin wstępny

EGZAMIN WSTĘPNY 2021

REJESTRACJA ON-LINE – EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

Zapraszamy wszystkich do składania za pośrednictwem internetu zgłoszeń na egzamin wstępny na aplikację radcowską. Specjalny system został uruchomiony pod adresem:

Egzamin zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – przykładowy wzór

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – RODO

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status