Close

W sobotę 11 czerwca 2022 r., w Hotelu Ruben w Zielonej Górze, odbyło się Zgromadzenie Delegatów OIRP Zielona Góra XI Kadencji oraz Uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 40-lecia Samorządu Radcowskiego.

Gala stanowiła zakończenie obchodów jubileuszu, które trwały w dniach 4 – 11 czerwca br.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.

 Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – r. pr. Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP – r. pr. Zbigniew Tur,

Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu – r. pr. dr hab. Tomasz Scheffler,

Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie – r. pr. Adam Król i Zastępca Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego r. pr. Leszek Korczak.

W uroczystościach wziął udział Prezydent Miasta Zielonej Górze Janusz Kubicki,

przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego – Sekretarz Województwa Lubuskiego Patrycja Górniak oraz

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze Jacek Kotula.

Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych środowisk prawniczych: Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Przedstawiciela Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, Rady Izby Komorniczej w Poznaniu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Środowisko naukowe reprezentowane było przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr. hab. Hannę Paluszkiewicz, Prof. UZ oraz dr. hab. Andrzeja Bisztygę Prof. UZ, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych.

Prezes KRRP wraz z Dziekanem Rady OIRP w Zielonej Górze, w uznaniu zasług dla rozwoju samorządu zawodowego, wręczyli Złote Odznaki Zasłużony dla samorządu radców prawnych. Z rąk Prezesa KRRP otrzymali je: r. pr. Małgorzata Wiśniewska, r. pr. Rafał Owczarek, r. pr. Damian Czwojdzinski, r. pr. Aneta Mielcarek oraz r. pr. Bożena Poźniak-Wojnicz.

Następnie – aktywnym na forum samorządowym członkom Izby – Prezes KRRP wręczył Medale Pamiątkowe 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Uhonorowani nimi zostali: r. pr. Maciej Andrykiewicz, r. pr. Wojciech Bujko, r. pr. Damian Czwojdziński, r. pr. Ewa Dąbek, r. pr. Andrzej Goćwiński, r. pr.

Bożena Górska, r. pr.Jadwiga Grzemska, r. pr. Krzysztof Grzesiowski, r. pr. Magdalena Kamerduła, r. pr. Beata Kołsut, r. pr.Jarosław Kozłowski, r. pr. Janina Kruszewska, r. pr. Andrzej Ksokowski, r. pr. Robert Gwidon Makarowicz, r. pr. Honorata Marquardt- Nowicka, r. pr. Aneta Mielcarek, r. pr. Rafał Owczarek, r. pr. Marta Tyczyńska, r. pr. Radosław Pietrzak, r. pr. Jowita Pilarska-Korczak, r. pr. Wioletta Polonis, r. pr. Bożena Poźniak-Wojnicz, r. pr. Tomasz Prokopiuk, r. pr. Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak, r. pr. Jolanta Ruszczak, r. pr. Roksana Skorecka, r. pr. Edward Strzelecki, r. pr. Przemysław Sztejna, r. pr. Elwira Szurmińska- Kamińska, r. pr. Izabela Tąkiel, r. pr. Michał Wilman, r. pr. Małgorzata Wiśniewska a także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego , dr. hab. Hanna Paluszkiewicz , prof. UZ, dr. hab. Andrzej Bisztyga Profesor UZ, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Recz Kobiet BABA w Zielonej Górze Anita Kucharska-Dziedzic, Rektor Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

W uznaniu zasług za osiągnięcia mające znaczenia dla miasta Zielonej Góry Prezydent Miasta Janusz Kubicki uhonorował radców prawnych Bożenę Górską i Roberta Gwidona Makarowicza Złotymi Medalami zaś radców prawnych Jowitę Pilarską-Korczak oraz Małgorzatę Wiśniewską – Srebrnymi Medalami.

W trakcie uroczystości Dziekan Rady r. pr. Przemysław Sztejna wręczył nagrodę dla Mateusza Olczaka, finalisty VII edycji Konkursu „Akademia Wiedzy o prawie” organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szczególne podziękowania Dziekan Rady złożył r. pr. Annie Chomicz-Marcinek, koordynatorce Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Z wykładem okolicznościowym nt. „Czy radca prawny może być dobrym człowiekiem” wystąpiła dr hab. Martyna Łaszewska- Hellriegel, Prof. UZ, radca prawny – członek Izby w Zielonej Górze.