Winogrono

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2018

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze poniżej ogłasza wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r.
Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że wyniki egzaminu ustalone zostały w drodze indywidualnych uchwał tej Komisji (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych), które zostaną niezwłocznie doręczone zainteresowanym. 

nr kodu

01

wynik (liczba punków)

92

nr kodu

02

wynik (liczba punków)

97

nr kodu

03

wynik (liczba punków)

92

nr kodu

05

wynik (liczba punków)

115

nr kodu

06

wynik (liczba punków)

98

nr kodu

07

wynik (liczba punków)

59

nr kodu

09

wynik (liczba punków)

111

nr kodu

10

wynik (liczba punków)

96

nr kodu

11

wynik (liczba punków)

98

nr kodu

12

wynik (liczba punków)

101

nr kodu

13

wynik (liczba punków)

113

nr kodu

14

wynik (liczba punków)

89

nr kodu

15

wynik (liczba punków)

103

nr kodu

16

wynik (liczba punków)

127

nr kodu

17

wynik (liczba punków)

102

nr kodu

18

wynik (liczba punków)

77

nr kodu

19

wynik (liczba punków)

108

nr kodu

20

wynik (liczba punków)

88

nr kodu

21

wynik (liczba punków)

91

nr kodu

22

wynik (liczba punków)

94

nr kodu

23

wynik (liczba punków)

112

nr kodu

24

wynik (liczba punków)

86

nr kodu

25

wynik (liczba punków)

88

nr kodu

26

wynik (liczba punków)

116

nr kodu

27

wynik (liczba punków)

90

nr kodu

28

wynik (liczba punków)

89

nr kodu

29

wynik (liczba punków)

83

nr kodu

30

wynik (liczba punków)

105

nr kodu

31

wynik (liczba punków)

74

nr kodu

32

wynik (liczba punków)

98

nr kodu

33

wynik (liczba punków)

116

nr kodu

34

wynik (liczba punków)

100

nr kodu

35

wynik (liczba punków)

113

nr kodu

36

wynik (liczba punków)

98

nr kodu

37

wynik (liczba punków)

102

nr kodu

38

wynik (liczba punków)

92

nr kodu

39

wynik (liczba punków)

123

nr kodu

40

wynik (liczba punków)

95

nr kodu

41

wynik (liczba punków)

109

nr kodu

42

wynik (liczba punków)

78

nr kodu

43

wynik (liczba punków)

102

Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak 

Zastępca Przewodniczącego: SSO Katarzyna Kijowska 

Członek: r. pr. Maria Draguła 

Członek: prok. Anna Huzarska 

Członek: dr hab.Tadeusz Stanisławski

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska 

Członek: SSO Marek Witczak