Winogrono

WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

Dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze wyborów Rada OIRP w Zielonej Górze zwołałą Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na dzień 12 września 2020 r., na godz. 11.00 w Łagowie (adres: ul. Bolesława Chrobrego 10).

Rada OIRP w Zielonej Górze proponuje następujący porządek Zgromadzenia Delegatów:

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zgromadzenia.

 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej, Wniosków i uchwał;

 • Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego - Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

 • Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 • Wystąpienia kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 • Wybór Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 • Przeprowadzenie wyborów:

a) pozostałych członków Rady,

b) członków Komisji Rewizyjnej,

c) członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

d) Rzecznika Dyscyplinarnego

e) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

f) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy,

- Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie obrad.