Winogrono

Ważne dokumenty i druki do pobrania

UCHWAŁA NR 10/2010 IX KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organu samorządu

 

UCHWAŁA NR 6/2013 X KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organu samorządu

 

UCHWAŁA NR 2/2014 X KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organu samorządu

 

UCHWAŁA NR 107/IX/2015 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców prawnych wyborów delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby tych delegatów, a także przedstawicieli aplikantów radcowskich

 

UCHWAŁA Nr 665/IX/2016 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje X kadencji

 

UCHWAŁA Nr 7/2010 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na rejony

 

UCHWAŁA Nr 8/2010 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z poszczególnych rejonów

 

DRUK ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA (zebrania rejonowe - czerwiec 2016)

DRUK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO ORGANÓW (zgromadzenie delegatów - wrzesień 2016)