Winogrono

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW DO ORGANÓW IZBY - wybory 3 września 2016 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze powołana uchwałą Nr 665/IX/2016 Rady OIRP w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje X kadencji publikuje, sporządzoną na podstawie § 24 ust. 2) Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu listę zgłoszonych kandydatów do organów Izby, wybirawnych podczas wyborów w dniu 3 września 2016 r.:

 

Kandydat na DZIEKANA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE:

- kol PILARSKA-KORCZAK Jowita, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-463

 

Kandydat na CZŁONKA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE:

- kol. BUJKO Wojciech, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-472

- kol. CZWOJDZIŃSKI Damian, nr wpisu na listę R-ZG-G-297

- kol. GÓRSKA Bożena, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-146

- kol. KAMERDUŁA Grażyna, nr wpisu na listę R-ZG-G-175

- kol. KSOKOWSKI Andrzej, nr wpisu na listę R-ZG-G-234

- kol. MARQUARDT-NOWICKA Honorata, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-486

- kol. MIELCAREK Aneta, nr wpisu na listę R-ZG-G-322

- kol. PACZKOWSKA-PRZYPIS Marta, nr wpisu na listę R-ZG-G-374

- kol. SKORECKA Roksana, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-479

- kol. SZTEJNA Przemysław, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-516

- kol. WILMAN Michał, nr wpisu na listę R-ZG-G-379

- kol. WIŚNIEWSKA Małgorzata, nr wpisu na listę R-ZG-G-272

 

Kandydat na CZŁONKA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE:

- kol. RUSZCZAK Jolanta, nr wpisu na listę R-ZG-G-204

- kol. TOMIAK Anna, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-469

- kol. ZALEWSKA-RADZIK Gabriela, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-416

 

Kandydat na CZŁONKA OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE:

- kol. GRZESIOWSKI Krzysztof, nr wpisu na listę R-ZG-G-325

- kol. GUDZOWSKA-KOLCZYŃSKA Magdalena, nr wpisu na listę R-ZG-G-343

- kol. KOZŁOWSKI Jarosław, nr wpisu na listę R-ZG-G-301

- kol. OWCZAREK Rafał, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-501

- kol. PIETRZAK Radosław, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-611

- kol. POLONIS Wioletta, nr wpisu na listę R-ZG-G-250

- kol. PROKOPIUK Tomasz, nr wpisu na listę R-ZG-G-278

- kol. STRZELECKI Edward, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-334

 

Kandydat na RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE:

- kol. DĄBEK Ewa, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-473

 

Kandydaci na DELEGATÓW NA XI KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

- kol. BOBROWICZ Maciej, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-248

- kol. GÓRSKA Bożena, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-146

- kol. KAMERDUŁA Grażyna, nr wpisu na listę R-ZG-G-175

- kol. KRUSZEWSKA Janina, nr wpisu na listę R-ZG-G-200

- kol. KSOKOWSKI Andrzej, nr wpisu na listę R-ZG-G-234

- kol. PILARSKA-KORCZAK Jowita, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-463

- kol. RUSZCZAK Jolanta, nr wpisu na listę R-ZG-G-204

 

Kandydat na CZŁONKA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

- kol. SZURMIŃSKA-KAMIŃSKA Elwira, nr wpisu na listę R-ZG-ZG-415

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze:

Anna Filipczyk – Przewodniczący (-)

Dorota Fedko - Zastępca Przewodniczącego (-)

Sabina Ekiert – Członek (-)

Olga Raganowicz-Grzelczyk – Członek (-)

Rakowska Edyta – Członek (-)

Piotr Mielcarek – Członek (-)