Winogrono

Konferencja Naukowa " 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ" - 12 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej " 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ" w dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejetności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będa skoncentrowane wokół trzech obszarów badawczych obejmujących z jednej strony próbę ustalenia, czy deklaracja stanowi sui generis źródło prawa, z drugiej zaś zidentyfikowania roli Deklaracji w mechanizmie ochrony prawnej na drodze sądowej i administracyjnej zarówno z perspektywy jednostki, jak również organów stosujących prawo.

Dodatkowe informacje jak również FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY są zamieszczone na witrynie internetowej Wydarzenia (www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl). W razie pytań proszę o kontakt drogą mailową: deklaracjaonz@pau.krakow.pl lub telefoniczą +48 501 719 975.