Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

_____________________________

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj)

_____________________________

Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku - uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych tutaj

_____________________________

Zapraszamy na WEBINARIUM nt: ETYKA RADCY PRAWNEGO - ZACHOWANIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ W SPORZE Z KLIENTEM. CZY RADCA PRAWNY MOŻE SIĘ REKLAMOWAĆ. ZAKAZ UMAWIANIA SIĘ WYŁĄCZNIE NA PREMIĘ ZA SUKCES - PRZYDATNA ZASADA CZY ANACHRONIZM.

Termin i miejsce WEBINARIUM: środa, 9 GRUDNIA 2020 r., godz. 17.00, platforma szkoleniowa ear.oirpwarszawa.pl 

Szczegóły WEBINARIUM: TUTAJ 

_____________________________

Zapraszamy na WEBINARIUM nt: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH PO REFORMIE KPC

Termin i miejsce WEBINARIUM: czwartek, 10 GRUDNIA 2020 r., godz. 17.00, platforma szkoleniowa ear.oirpwarszawa.pl 

Szczegóły WEBINARIUM: TUTAJ 

_____________________________

Zapraszamy na WEBINARIUM nt: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KWALIFIKACJA PODMIOTOWA

Termin i miejsce WEBINARIUM: środa, 16 GRUDNIA 2020 r., godz. 17.00, platforma szkoleniowa ear.oirpwarszawa.pl 

Szczegóły WEBINARIUM: TUTAJ 

_____________________________

Na platformie szkoleniowej ear.oirpwarszawa.pl dostępne są - nieodpłatnie dla wszystkich członków samorządu radcowskiego - ponad 40 wykładów e-learningowych z różnego zakresu tematycznego.