Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

 

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj)

_____________________________

Zaproszenie na szkolenie nt: WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ŚWIETLE PRAKTYKI SĄDOWEJ PO WEJŚCIU W ŻYCIE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 r. 

Termin i miejsce szkolenia: 18 - 20 września 2020 r., Świnoujście 

Szczegóły szkolenia: TUTAJ 

_____________________________

Na platformie szkoleniowej ear.oirpwarszawa.pl dostępne są n/w webinaria:

temat: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2020 r.

temat: PRAWO PRACY W CZASIE PANDEMII - REGULACJE KODEKSOWE I TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, przeprowadzone w dniu 2 lipca 2020 r.