Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

_____________________________

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku - uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych tutaj

_____________________________

Zapraszamy na WEBINARIUM nt: PRAKTYCZNE PROBLEMY REFORMY K.P.C. - POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Termin i miejsce WEBINARIUM: czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 17.00, platforma szkoleniowa ear.oirpwarszawa.pl 

Szczegóły WEBINARIUM: TUTAJ 

_____________________________

Na platformie szkoleniowej ear.oirpwarszawa.pl dostępne są - nieodpłatnie dla wszystkich członków samorządu radcowskiego - webinaria z różnego zakresu tematycznego, organizowane przez okręgowe izby radców prawnych.

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj) i (tutaj)

_____________________________