Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj)

______________________________

SZKOLENIE ODWOŁANE ! SZKOLENIE ODWOŁANE ! SZKOLENIE ODWOŁANE ! 

temat szkolenia:

Upadłość konsumencka po nowelizacji

miejsce i termin szkolenia:

- 25 marca 2020 r., Gorzów Wielkopolski

- 26 marca 2020 r., Zielona Góra

szczegóły szkolenia (tutaj)

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

______________________________

temat szkolenia:

Postępowanie cywilne po nowelizacji - zagadnienia praktyczne.

miejsce i termin szkolenia:

- 22 - 26 maja 2020 r., Grodno-Druskienniki-Kowno-Wilno-Troki

szczegóły szkolenia (tutaj)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.

_______________________________