Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą skłądek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zieloenej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj)

______________________________

temat szkolenia:

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – k.p.c. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) zagadnienia wybrane: postępowanie odwoławcze zażaleniowe i apelacyjne, postępowanie gospodarcze, postępowanie egzekucyjne i inne zmiany o charakterze wpadkowym (druga część szkolenia).

miejsce i termin szkolenia:

- 4 stycznia 2020 r., Gorzów Wielkopolski

szczegóły szkolenia (tutaj)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.

_______________________________

temat szkolenia:

Reforma postępowania cywilnego. Nowe obowiązki pełnomocników w procesie cywilnym.

miejsce i termin szkolenia:

11 stycznia 2020 r. (I część) i 18 stycznia 2020 r. (II część), Zielona Góra

szczegóły szkolenia (tutaj)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla członków OIRP w Zielonej Górze!

_______________________________