Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą skłądek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zieloenej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE"

informacje o wydawnictwie (tutaj)

______________________________

BRAK WOLNYCH MIEJSC! BRAK WOLNYCH MIEJSC! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Ewentualne zapisy wyłącznie na listę uczestników rezezwowych, po telefonicznym potwierdzeniu w biurze OIRP w Zielonej Górze - tel. 508 144 859

temat szkolenia:

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 4 LIPCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY - K.P.C. ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. Z 2019 R., poz. 1469) - ZAGADNIENIA WYBRANE

miejsce i termin szkolenia:

- 22 - 23 listopada 2019 r.; Łagów, Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik"

szczegóły szkolenia (tutaj)

_______________________________