Winogrono

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU RADCOWSKIEGO - 18 - 21 MAJA 2021 r.

Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o wyniku egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18 – 21 maja 2021 r. (wg nr kodu z ostatniego dnia egzaminu).

 

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 36(6) ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego pracy w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

A 01

POZYTYWNY

A 02

POZYTYWNY

A 03

POZYTYWNY

A 04

NEGATYWNY

A 05

NEGATYWNY

A 06

POZYTYWNY

A 07

NEGATYWNY

A 08

NEGATYWNY

A 09

NEGATYWNY

A 10

POZYTYWNY

A 11

POZYTYWNY

A 12

POZYTYWNY

A 13

POZYTYWNY

A 14

POZYTYWNY

A 15

POZYTYWNY

A 16

POZYTYWNY

A 17

POZYTYWNY

A 18

POZYTYWNY

A 19

POZYTYWNY

A 20

POZYTYWNY

A 21

POZYTYWNY

A 22

POZYTYWNY

A 23

POZYTYWNY

A 24

POZYTYWNY

A 25

POZYTYWNY

A 26

POZYTYWNY

A 27

POZYTYWNY

A 28

POZYTYWNY

A 29

NEGATYWNY

A 30

POZYTYWNY

A 31

POZYTYWNY

Przewodnicząca Komisji: Sędzia Sądu Rejonowego Monika Zawartowska

Zastępca Przewodniczącego: Radca Prawny Jowita Pilarska-Korczak

Członkowie Komisji:

Radca Prawny Bożena Górska

Sędzia Sądu Rejonowego Maria Nowak

Radca Prawny Damian Czwojdziński

Sędzia Sądu Apelacyjnego Przemysław Radzik

Radca Prawny Małgorzata Wiśniewska

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Mirella Ławniczak