Winogrono

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW PUNKTACH NA EGZAMINIE WSTEPNYM NA APLIKCJĘ RADCOWSKĄ 2019

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Poz. 72) ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Poz. 222) przedstawia informację o uzyskanej przez kandydatów liczbie punktów – w zestawieniu „Nr kodu – Ilość punktów”

Nr kodu 01 - Ilość punktów 130

Nr kodu 02 - Ilość punktów 109

Nr kodu 03- Ilość punktów 109

Nr kodu 04 - Ilość punktów 101

Nr kodu 05 - Ilość punktów 82

Nr kodu 06 - Ilość punktów 116

Nr kodu 07 - Ilość punktów 99

Nr kodu 08 - Ilość punktów 87

Nr kodu 09 - Ilość punktów 104

Nr kodu 10 - Ilość punktów 59

Nr kodu 11 - Ilość punktów 100

Nr kodu 12 - Ilość punktów 111

Nr kodu 13 - Ilość punktów 98

Nr kodu 14 - Ilość punktów 105

Nr kodu 15 - Ilość punktów 97

Nr kodu 16 - Ilość punktów 106

Nr kodu 17 - Ilość punktów 115

Nr kodu 18 - Ilość punktów 118

Nr kodu 19 - Ilość punktów 96

Nr kodu 20 - Ilość punktów 98

Nr kodu 21 - Ilość punktów 125

Nr kodu 22 - Ilość punktów 90

Nr kodu 23 - Ilość punktów 125

Nr kodu 24 - Ilość punktów 87

Nr kodu 25 - Ilość punktów 105

Nr kodu 26 - Ilość punktów 111

Nr kodu 27 - Ilość punktów 73

Nr kodu 28 - Ilość punktów 91

Nr kodu 29 - Ilość punktów 98

Nr kodu 30 - Ilość punktów 94

Nr kodu 31 - Ilość punktów 100

Nr kodu 32 - Ilość punktów 73

Nr kodu 33 - Ilość punktów 106

Nr kodu 34 - Ilość punktów 81

Nr kodu 35 - Ilość punktów 112

Nr kodu 36 - Ilość punktów 114

Nr kodu 37 - Ilość punktów 91

Nr kodu 38 - Ilość punktów 107

Nr kodu 39 - Ilość punktów 84

Nr kodu 40 - Ilość punktów 92

Nr kodu 41 - Ilość punktów 98

Nr kodu 42 - Ilość punktów 85

Nr kodu 43 - Ilość punktów 123

Nr kodu 44 - Ilość punktów 110

Nr kodu 45 - Ilość punktów 99

Nr kodu 46 - Ilość punktów 94

Nr kodu 47 - Ilość punktów 86

Nr kodu 48 - Ilość punktów 98

Nr kodu 49 - Ilość punktów 97

Nr kodu 50 - Ilość punktów 84

Nr kodu 51 - Ilość punktów 103

Nr kodu 52 - Ilość punktów 100

Nr kodu 53 - Ilość punktów 89

Nr kodu 54 - Ilość punktów 104

Nr kodu 55 - Ilość punktów 77

Nr kodu 56 - Ilość punktów 93

Nr kodu 57 - Ilość punktów 104

Nr kodu 58 - Ilość punktów 119

Nr kodu 59 - Ilość punktów 93

Nr kodu 60 - Ilość punktów 115

Nr kodu 61 - Ilość punktów 98

Nr kodu 62 - Ilość punktów 106

Nr kodu 63 - Ilość punktów 110

Nr kodu 64 - Ilość punktów 99

Nr kodu 65 - Ilość punktów 99

Nr kodu 66 - Ilość punktów 103

Nr kodu 67 - Ilość punktów 110

Nr kodu 68 - Ilość punktów 119

Nr kodu 69 - Ilość punktów 102

Nr kodu 70 - Ilość punktów 125

Nr kodu 71 - Ilość punktów 103

Nr kodu 72 - Ilość punktów 82

Nr kodu 73 - Ilość punktów 123

Nr kodu 74 - Ilość punktów 98

Nr kodu 77 - Ilość punktów 85

 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący: SSR Przemysław Radzik (-)

Zastępca Przewodniczącego: SSO Robert Macholak (-)

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła (-)

Członek: prok. Anna Huzarska (-)

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy (-)

Członek: SSR Maria Nowak (-)

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska (-)

Zielona Góra, dnia 29 września 2019 r.