Winogrono

Damian Czwojdziński

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/297. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 188). Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX oraz X kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 r. pełni funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.